Clicks86
Peter(skala)

4.Deň Novény k Matke všetkých národov: Matka prišla odvrátiť katastrofy

V súvislosti so svojou modlitbou nám teraz Matka hovorí čosi, čo je pre nás všetkých veľmi významné. Vypočujme si jej slová:

„Proste ju (Matku všetkých národov), aby odvrátila všetky katastrofy! Proste ju, aby z tohto sveta vyhnala skazu!
Zo skazy pochádza nešťastie, zo skazy pochádzajú vojny.
Mojou modlitbou máte prosiť, aby sa tomuto všetkému vo svete zabránilo. Vy neviete, aká mocná a významná je pred Bohom táto modlitba“
(31. mája 1955).

www.gcm.sk/dokumenty/prednaska-p-paul.pdf

Modlíme sa za na úmysly Panny Márie

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené
od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov,
ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


Lord Jesus Christ,
Son of the Father,
send now your Spirit over the earth.

Let the Holy Spirit live
in the hearts of all nations.

That they may by preserved
from degeneration, disaster and war.


May the Mather of all nations,
who once was Mary,
be our Advocate.
Amen.


Viac tu: vizie-idda-peerdeman.webnode.sk