Clicks333

Duch cirkvi a duch lásky.

štvrtok 14. mája 1840 - Ježišove poučné i varovné slová aj k nám

Tomu, kto je bojazlivý predo Mnou (viac kvôli cirkvi ako kvôli Mne) a predsa by mal rád potešujúce slovo, lebo sa domnieva, že mám niečo proti nemu kvôli jeho slabej viere, pretože som ho tiež hneď neučieval, ako tých, ktorí už roky túžili za Mojím svetlom, keď on ešte žil pokojne vo vonkajšej cirkvi a hlučný vietor považoval za Môjho ducha a hrmenie za hlas života v Synovi - jemu povedz:

Nazrel som na jeho srdce a našiel som v ňom dobrý zárodok. Nech ho veľmi silno zalieva vodou života zo Mňa, ktorú nájde vo veľkej hojnosti v Písme Starého a Nového zákona. Potom toto horčičné zrnko vzíde v bujnej sviežosti. A potom prídu čulo a veselo mnohí duchovia neba, a ubytujú sa medzi jeho vetvami a haluzami a keď potom uvidím veľkú radosť čulých duchov medzi vetvami a haluzami novej rastliny zo Mňa (v ňom), potom prídem a rýchlo úplne prebudím i jeho ducha a učiním si u neho večný príbytok.
(Matúš 13:31-32 - tu sú mienení anjeli strážni, ochranní duchovia, slúžiaci Pánovi, naše svedomie, nabádajúci nás k pokániu tj. náprave nášho života; Ján 14:15-21)

Nech nie je úzkostlivý a ak Ma miluje, nech si nemyslí, že kostol z kameňa je živý, hoci je práve tak dobre urobený ľudskými rukami ako iný dom! Ani nech si nemyslí, že mu omše prinesú spásu, ktoré sú vždy nemou službou, alebo spoveď, ktorá je vám neprospešná, ak sa vo vašich srdciach celkom nezmeníte, alebo všetky tie sviatosti, ktoré sú pravým jedom duše, ak neoživíte pravú lásku zo Mňa vo svojom prečistenom srdci.

Nech vie, že Živému je všetko živé a mŕtvemu všetko mŕtve. Kto má Moju lásku (to jest čistú nebeskú lásku k Bohu a k blížnemu), ten má Mňa Samotného, Život života v sebe. Kto však nemá Moju lásku, ten je ako hmota, ktorá je mŕtva zo smrti Božieho hnevu; on sám je mŕtvy, a život prechádza nemo okolo neho, ako je on sám nemý pre život.

Preto sa dívaj, Samuda (jeden z priateľov Jakuba Lorbera), len za Mojou veľkou láskou a všade ju hľadaj! A kde ju nájdeš, tam, ver Mi, je aj život. A preto sa neviaž na nič, len jedine na Moju lásku, tak budeš žiť, aj keby si tisíckrát zomrel!

Nehľadaj svetlo, ktoré je mŕtve, ale lásku, tak sa ti dostane svetla vo veľkej hojnosti zo Mňa, ktorý som Láska a Život Sám od večnosti do večnosti. Amen. Ja, Ježiš-Jehova, Amen.


Preložené zo zbierky Nebeské dary 1.

Rád by som dodal k tým obradom: k tým "živým" patrili aj mnohé Božie deti, ktoré vyrástli v katolíckej cirkvi a hoci prijali falošnú vieru v zázračnosť náboženských obradov, ale mali živú lásku k Pánovi a svojim blížnym, a preto mali i Jeho Samotného a neuškodila im tá hmotne ponímaná viera. Pretože Boh nehľadí na dokonalosť našej viery alebo na náš svetonázor, ale na úprimnosť a čistotu nášho srdca. (Žiadny človek nie je neomylný a nikto neveríme úplne pravdivo, jedine Pán Ježiš je celá Pravda i Cesta a Život.) Im náboženstvo neublížilo, tak je to napísané aj v Zjavení 9:3-4: "A z dymu vyšli kobylky na zem, a dala sa im moc, ako majú moc zemskí škorpióni. A bolo im povedané, aby neškodili tráve zeme ani ničomu zelenému ani niktorému stromu, iba jedine ľuďom, ktorí nemajú pečať Božiu na svojich čelách."

Ale žiaľ mnohí kresťania sú v hriechu a vo falošnej viere v spasiteľnosť mŕtvych náboženských praktík a preto sa odmietajú pokoriť pred Pánom, poslúchať Ho, aby mohli byť Ním (o)čistení a (s)pasení.
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
Ani nech si nemyslí, že mu omše prinesú spásu, ktoré sú vždy nemou službou, alebo spoveď, ktorá je vám neprospešná, ak sa vo vašich srdciach celkom nezmeníte, alebo všetky tie sviatosti, ktoré sú pravým jedom duše, ak neoživíte pravú lásku zo Mňa vo svojom prečistenom srdci.

Nech vie, že Živému je všetko živé a mŕtvemu všetko mŕtve


Růst v důvěře: modlit se jako děti. (Kde je tvoja myseľ, …More
Ani nech si nemyslí, že mu omše prinesú spásu, ktoré sú vždy nemou službou, alebo spoveď, ktorá je vám neprospešná, ak sa vo vašich srdciach celkom nezmeníte, alebo všetky tie sviatosti, ktoré sú pravým jedom duše, ak neoživíte pravú lásku zo Mňa vo svojom prečistenom srdci.

Nech vie, že Živému je všetko živé a mŕtvemu všetko mŕtve


Růst v důvěře: modlit se jako děti. (Kde je tvoja myseľ, tam je tvoje srdce.)