Martina Bohumila Lutherová
Ani nech si nemyslí, že mu omše prinesú spásu, ktoré sú vždy nemou službou, alebo spoveď, ktorá je vám neprospešná, ak sa vo vašich srdciach celkom nezmeníte, alebo všetky tie sviatosti, ktoré sú pravým jedom duše, ak neoživíte pravú lásku zo Mňa vo svojom prečistenom srdci.

Nech vie, že Živému je všetko živé a mŕtvemu všetko mŕtve


Růst v důvěře: modlit se jako děti. (Kde je tvoja myseľ, …More
Ani nech si nemyslí, že mu omše prinesú spásu, ktoré sú vždy nemou službou, alebo spoveď, ktorá je vám neprospešná, ak sa vo vašich srdciach celkom nezmeníte, alebo všetky tie sviatosti, ktoré sú pravým jedom duše, ak neoživíte pravú lásku zo Mňa vo svojom prečistenom srdci.

Nech vie, že Živému je všetko živé a mŕtvemu všetko mŕtve


Růst v důvěře: modlit se jako děti. (Kde je tvoja myseľ, tam je tvoje srdce.)