Clicks1.6K
Varovanie
5

Pastieri Môjho stáda, znova otvorte Moje chrámy, aby ma mohli prísť uctievať Moji verní ľudia; nebuďte vinní z toho, že sledujete hru nepriateľov Mojej Cirkvi, aby ste sa zajtra nemuseli sťažovať!

Pastieri Môjho stáda, znova otvorte Moje chrámy, aby ma mohli prísť uctievať Moji verní ľudia; nebuďte vinní z toho, že sledujete hru nepriateľov Mojej Cirkvi, aby ste sa zajtra nemuseli sťažovať!

13 decembra 2020, 13:50 – Naliehavé volanie od Ježiša, Najvyššieho a Večného kňaza, k Pastierom Jeho stáda. Správa Enochovi.
littlepebble.org/…-in-slovak-13-december-2020-2/
Moje deti, Môj pokoj nech je s vami.

Pastieri Môjho stáda, smútok a osamelosť Ma premáhajú, keď Ma vidia zradeného mnohými z vás, ktorí ničia vieru Môjho ľudu zvnútra a ničia Moju Cirkev. Ako Najvyššieho a Večného kňaza Ma to bolí a mrzí Ma, keď vidím, koľko Mojich kňazov a služobníkov Ma rozdávajú vo Svätom prijímaní, dávajú Ma do ich rúk pod svojou zámienkou, aby som sa vyhol vírusu, čo je skôr sprisahanie a priamy útok na Mňa. Zničíte Cirkev!Prijímanie na ruky neprichádza z Mojej strany; bolo to zavedené skrze cirkevné slobodomurárstvo, skrze takzvaný hlavný plán, ktorého cieľom je zničiť Moju Cirkev. Toto je dym Môjho protivníka, ktorý prenikol do Mojej Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile.

Drahí synovia, je Mi smutné vidieť, že podľa mnohých z vás a podľa nepriateľov Mojej Cirkvi je jediné nebezpečenstvo infekcie v Mojich chrámoch. V ostatných činnostiach ľudského života sú davy ľudí bez vzdialenosti a s minimálnou reguláciou a nehrozí nebezpečenstvo infekcie; iba v Mojich chrámoch a náboženských činnostiach je cenzúra; iba v Mojich chrámoch je predpísaná vzdialenosť a má to prísne predpisy a najsmutnejšie je vidieť, koľko Mojich milovaných mlčia od strachu a umožňujú taký hrozný podvod a násilie ku Môjmu stádu.

Kalvária začala pre Moju Cirkev vidieť slzy Krvi vylievajúce sa z Mojich očí za zradu, ktorú zažívam od mnohých Mojich pastierov, ktorí tvrdia, že sú členmi Mojej rodiny! Nepriatelia Mojej Cirkvi sa proti nim sprisahajú a mnohí z vás zbabelo mlčia, iní svojím prístupom sledujú hru konšpirátorov. Ak budem pokračovať v Mojej Cirkvi, Moja Svätá obeta veľmi skoro zmizne; tým sa napĺňa to, čo je napísané v knihe Daniel 12:11, ktorá hovorí o ohromnej pustatine chrámu.

Beda tým neverným Pastierom a Kňazom, ktorí pre svoj nepriateľský prístup a nedostatok charakteru umožňujú iným zničiť Moju Cirkev; popravde, hovorím vám, už ste dostali svoju odmenu! Pamätajte, čo hovorí Moje Slovo: „Beda pastierom, ktorí nechajú ovce Mojej pastvy zahynúť a rozptýliť ich!“ „Si to ty, kto si rozptýlil Moje ovce, ty si ich nechal utiecť a nestaral si sa o nich. Teraz sa chcem dobre postarať, aby Som potrestal tvoje zlé skutky.“ (Jeremiáš 23: 1–2)

Dnes sa proti nim sprisahajú nepriatelia Mojej Cirkvi, chránení pod zámienkou pandémie a podporovaní mnohými Mojimi pastiermi, ktorí im pomáhajú vo svojom presvedčení zničiť vieru Môjho ľudu. Mnoho Mojichpastierov uzavrelo Moje chrámy a ďalší Ma obetavo rozdávajú (prijímanie v stoji na ruku). Odpad sa zvyšuje chovaním mnohých Mojich kňazov, lebo to, čo robia, rozptyľuje Moje ovce. Neverní pastieri, JA Som Cesta, Pravda a Život!

Pri každej obete Som vo svojej Svätej omši nekrvavým spôsobom, Som živý a skutočný, duchovne uprostred vás a Môjho ľudu; takže ak Som s vami, kto môže byť proti vám? Sila modlitby Môjho ľudu neznečisťuje, naopak lieči a oslobodzuje; viera a modlitba Mojich verných ľudí je najlepším liekom na všetky vírusy a pandémie. Pastieri Môjho stáda, znova otvorte Moje chrámy, aby Ma mohli prísť uctievať Moji verní ľudia; nebuďte vinní z toho, že sledujete hru nepriateľov Mojej Cirkvi, aby ste sa zajtra nemuseli sťažovať! Svoj pokoj prenechávam vám, dávam vám svoj pokoj. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo je blízko Božie Kráľovstvo.

Váš Ježiš, Najvyšší a Večný kňaz. Moje deti, šírite túto správu vo všetkých Mojich domovoch.
dyk
forthetruth333
Pastieri slovenska sa spojili s Globalistami ,lebo diabol ma všade svojích ľudí aj na najvyšších
miestach.
Nečakajte že zmenia názor. STANE SA VŠAK TO ŽE NEBUDU MAŤ NIČ.až potom budu hľadať,
Kňazom biskupom OSTANE LEN REVERENDA,,,,,,,,,až potom začnú veriť a spomenú si ked´nebudú mať
ani suchý chlebík
Videnie bolo dané MB ako posolsvo PRE SLOVENSKO ,,,žiaľ ľudia posolstva Pána Ježíša a …More
Pastieri slovenska sa spojili s Globalistami ,lebo diabol ma všade svojích ľudí aj na najvyšších
miestach.
Nečakajte že zmenia názor. STANE SA VŠAK TO ŽE NEBUDU MAŤ NIČ.až potom budu hľadať,
Kňazom biskupom OSTANE LEN REVERENDA,,,,,,,,,až potom začnú veriť a spomenú si ked´nebudú mať
ani suchý chlebík
Videnie bolo dané MB ako posolsvo PRE SLOVENSKO ,,,žiaľ ľudia posolstva Pána Ježíša a Panny Márie ODMIETLI
forthetruth333
Predsa ťa budem komentovať
Observateur
ANO máš pravdu sv Jozef v posolstvách WK hovorí cit: Príde čas,keď ľudia budú uctievať Boha v duchu a Pravde
One more comment from forthetruth333
forthetruth333
Varovanie