ptyś
5359

Lefebryści przeciwni kanonizacji Jana Pawła II

„Od tych kanonizacji wybaw nas, Panie” - pisze przełożony francuskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ks. Régis de Cacqueray-Valménier …
ptyś
Od tych Lefebrystów wybaw nas, Panie.
🙏
ptyś
ptyś
Od tych Lefebrystów wybaw nas, Panie
🙏
KIRKOR
😀
ptyś
Od tych Lefebrystów wybaw nas, Panie
🙏