szuirad1

Czy Chrystus zmartwychwstając powinien był zachować blizny?

Wydaje się, że nie 1. Apostoł mówi bowiem, że „umarli powstaną nieskażeni". Blizny i rany natomiast świadczą o jakimś skażeniu i braku. Toteż nie …