Clicks2K
Varovanie

Čas na svete udrel dvanástu milé deti

Správa od Našej Pani pre WILLIAMA COSTELLIA 13. JANUÁRA 2021

Dosiahli ste čas, keď Veľkí anjeli prídu nastoliť spravodlivosť pre ľudstvo – Modlite sa za to, aby Donald Tramp odrazil veľké útoky na neho a na slobodný svet, keď sa ho nepriateľ usiluje odstrániť – Čína a Rusko pokročia v zajatí Ameriky a slobodného sveta, aby priniesli vládu jedného sveta a cirkev jedného sveta – Antikrist je už v Ríme – Izrael bude brániť Pravdu uprostred veľkých skúšok – Mnoho krajín bude potrestaných.
WILLIAM: Kríž je dnes veľmi veľký a je čisto biely. Otvára sa a vytvára prúd vody, ktorý prichádza z Kríža až k budove, v ktorej som. Na oboch stranách tejto rieky vody stoja Anjeli. Pri prechode Bielym krížom vidím veľkú loď – vyzerá to ako loď – s mnohými a mnohými svätými a ako vlajku a tiež ako súčasť sťažňov vidím znak našej Svätej Matky. Vidím Pannu Máriu stáť na úpätí veľkej lode. Je vyrobená z dreva a na lodi je veľa a veľa svätých; veľa z nich je ako vojaci, majú zbroj a sú držiteľmi mečov. Svätý Michal je napravo od Panny Márie a je dosť veľký. Loď má krásny Biely Kríž.
Naša Pani je oblečená ako vojak – ako Svätá Johanka z Arku. Má na sebe šaty a nie dlhé nohavice. Na pravom ramene Panny Márie je nádherný kríž s mečom pripevneným vo vnútri kríža. Panna Mária má na sebe krásnu Korunu – nie ako normálnu korunu – je to ako Koruna bojovníka. Veľa anjelov obklopuje loď, ktorá sa pohybuje smerom k tomuto miestu a vlny sú dosť silné, ale anjeli sa vznášajú všade okolo lode.
Panna Mária prichádza pred nami a tam je lávka, ktorý schádza z lode a je to schodisko a všade okolo našej Blahoslavenej Matky sa vznášajú anjeli. Panna Mária prichádza do budovy so Svätým Michalom a Mojím strážnym anjelom, ktorí sa teraz stali viditeľnými. Oslovil našu Najsvätejšiu Matku a stojí po Jej ľavici. Panna Mária vezme z Jej boku krásny ruženec a zasadí ho do opasku. Panna Mária bozkáva Ježiša na kríž a robí znamenie kríža:
NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“
„Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, naša malá biela skala – čoskoro sa staneš Kristovým zástupcom Môjho Božského Syna.“ Čas sa teraz veľmi rýchlo posúva dopredu, Môj drahý syn a drahé deti. Žehnám vás a všetky Moje deti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“
„Dnes, drahé dieťa, prichádzam k tebe ako bojovník – bojovník a Kráľovná Neba – lebo boj so Zlým a jeho prisluhovačmi sa skutočne začal a koniec tohto veľkého boja bude víťazstvom Môjho Božského Syna Ježiša, kde bude kraľovať ako Kráľ Neba a Zeme.“
„Vedzte, Moje deti, že boj bude tvrdý, lebo Zlý vie, že jeho čas je veľmi krátky a vláda Ježiša Krista, Syna živého Boha, bude naveky.“
„Čas na svete udrel dvanástu milé deti, čo znamená, že toto je čas záverečného boja medzi dobrom a zlom – aj keď ešte zostáva veľa rokov. Ale v Apokalypse ste dosiahli čas, keď Veľkí anjeli prídu na svet, aby dosiahli spravodlivosť pre ľudstvo.“
„Moje deti! Moje deti! Prichádzala som k vám už po mnoho a mnoho rokov ohlasovať svetu to, že Môj Božský Syn Ježiš sa čoskoro vráti – ale skôr ako sa vráti, musí sa stať veľa vecí – a jedna z týchto vecí sa deje teraz v Spojených štátoch amerických, kde si ľudstvo musí zvoliť medzi dobrým a zlým. Zlý verí, že zvíťazil tým, že spôsobil povstanie a rozdelenie medzi Mojimi ďetmi a elita to organizuje. Modlite sa, Moje milé deti, aby Môj syn Donald Tramp vydržal veľké útoky na neho a na slobodný svet. Za pár dní sa nepriateľ pokúsi uzurpovať Vodcu Môjho ľudu a ak sa Moje deti nebudú modliť, Zlý bude mať úspech. Modlite sa za Donalda Trampa, lebo nepriateľ sa ho usiluje odstrániť. Ale ak sa to podarí, s veľkou vážnosťou vám hovorím, Amerika bude kráčať vo veľkej tme.“
„Moje deti sveta, teraz ste svedkami zničenia mnohých našich detí v ich viere.“ Ale Amerika nie je jedinou krajinou, lebo pre mnoho krajín Európy a slobodného sveta prejde rovnakými bojmi o udržanie mieru a pravdy Môjho Božského Syna.“
„Čína a Rusko sa bude pohybovať dopredu, aby Ameriku a slobodný svet, viedli do jedinej svetovej vlády a jedinej cirkvi sveta, aby Antikrist mohol mať moc nad všetkými deťmi. Nebo si ale vybralo niekoľko národov, ktoré budú obhajovať Pravdu Môjho Božského Syna Ježiša, a to aj napriek tomu, že Antikrist bude mať vo svete veľkú moc.“
„Moje deti, zdvihnite svoje korálky k Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a modlite sa za Božie milosrdenstvo, lebo to je čas, keď modlitba musí rozdrviť moc satana a jeho panstva.“
„Krajiny Európy prejdú mnohými rozdeleniami, lebo Desať národov uvedených v Písme sa musia uskutočniť pod vládou Antikrista. Európa tento rok prejde mnohými súdnymi procesmi, kde sa Francúzsko a Nemecko postavia na čelo revolúcií, ktoré prídu do Európy, s cieľom rozladiť národy a vyniesť desať národov, ktoré budú na krátky čas vládnuť svetu. Antikrist je už v Ríme a veľmi usilovne pracuje na tom, aby priviedol vodcov k svojej veci.“
„Krajiny Blízkeho východu, ktoré v posledných rokoch veľmi mlčali, sa pripravujú na svoju výzvu kresťanstva v Európe, lebo Izrael bude brániť Pravdu uprostred veľkých procesov, ktoré na ňu čoskoro prídu z Iránu a ďalších národov, ktoré si želajú zničiť domovinu Môjho Božského Syna. Ale to sa neuskutoční, pretože mnoho z nich zomrie v nadchádzajúcich konfliktoch, ktoré vzniknú na Blízkom východe a v Európe.“
„Modlite sa za Španielsko, drahé deti, lebo Španielsko bude potrestané, lebo Moje deti odložili veľa zjavení, ktoré Sme JA a Môj Božský Syn, Ježiš, dali tomuto národu.“ Ale ty, Môj svätý syn, pôjdeš do Španielska a obnovíš vieru, ktorú mala kedysi.“
„Mnoho vecí sa práve vytvára, v mnohých národoch.“ Británia bude trpieť o niečo dlhšie, lebo to je večná vôľa, ktorá si želá obnoviť tento Národ, Anglicko, ako dar od Večného Otca, lebo tento Národ odvrátil mnoho sŕdc od pravého Boha, ale z Božej milosti tento Národ získal veľa duší, aby vzdal slávu Trojjedinému Bohu.“
„Modlite sa za Holandsko, drahé deti, lebo more vystúpi a zaplaví veľkú časť pevniny.“ Modlite sa za Rusko, lebo Rusko chce napadnúť Poľsko, Nemecko a krajiny Európy. Mnohé z našich detí tvrdo spia a nevedia, čo sa deje vo svete, ale teraz vám hovorím, že veľká časť sveta sa v nasledujúcich rokoch dostane do veľkého súdu.“
„Modlite sa za Čínu, lebo mnohí v tejto krajine patria Mne, ale sú skrytý.“ Moje drahé čínske deti, vaša Matka nad vami bdie, lebo ste trpeli mnoho a mnoho rokov a je čas, aby ste boli vzkriesení z mŕtvych. Milujem vás, Moje drahé deti a všetky deti sveta, lebo Som nezabudla ani na jedno z vás. Musíte Ma iba vyhľadať – zavolajte Moje meno a JA prídem.“
„A deťom Singapuru – požehnanému národu, ktorý Som si vybrala – veľmi skoro vás zachránim a mnohí z vás budú obrátení k viere.“ Nebojte sa! Milujem vás, drahé deti a žehnám vás od Môjho Božského Syna, Ježiša, aby Som vás posilnila v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, predtým, ako sa Môj Božský Syn Ježiš vráti na Zem: V mene Otca i Syna i Svätého Duch. Amen.“
„Na tejto veľkej lodi, na ktorej Som, drahé deti …“ (prerušenie)
„Buď v pokoji, dieťa Moje, lebo časy, v ktorých žiješ, sú veľmi ťažké, ale ty, Syn Môj, zvíťazíš.“ Zhromažďujem všetky deti svetla a prinášam ich na loď – loď, ktorá ich privedie na Večný trón. Nebojte sa, lebo vaše víťazstvo je blízko. Nijaká sila na Zemi ani v podsvetí ťa neprekoná, drahý syn.“
„Modlite sa za Austráliu, lebo na túto Zem prídu veľké tresty, aby sa pravé deti Môjho Božského Syna Ježiša posunuli vpred. Žehnám ťa, Môj synu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji, dieťa Moje.“
WILLIAM: Panna Mária teraz vykročila späť na loď a urobí znamenie kríža:
NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji, deti Moje a vedzte, že Som s vami stále. Stále sa držte, deti Moje, a modlite sa, lebo práve modlitbou je Zlý odstránený a netrápte sa, lebo jeho čas skoro vyprší. Stále sa modlite, drahé deti, lebo vás veľmi milujem. Pokoj vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“
WILLIAM: Panna Mária sa teraz sťahuje späť do lode a vracia sa späť do Bieleho Kríža. Okolo lode je veľa a veľa anjelov.
NAŠA PANI: „Milujem ťa, Moje dieťa a Moje deti. Buďte silní: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

littlepebble.org/…4/message-823-13-january-2021/