01:24:50
Clicks1.1K
defendfaith
Peter Kwasniewski Povstanie z prachu - Tradičná omša a obnova Cirkvi. Prítomný aj kardinál burke. Prednáška o liturgii... Hodne dlhá...More
Peter Kwasniewski Povstanie z prachu - Tradičná omša a obnova Cirkvi. Prítomný aj kardinál burke.

Prednáška o liturgii... Hodne dlhá...