Sobór Watykański II oznaczał początek fałszywego, paralelnego Kościoła

za dakowski.pl/index.php Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać wiarę katolicką; której jeśliby nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieczność” + Abp. …