markus55
„Prvá otázka: vyprosujem si od Pána milosť, aby moje srdce bolo otvorené? Druhá otázka: snažím sa načúvať Duchu Svätému, jeho inšpiráciám, tomu, čo hovorí môjmu srdcu, aby som pokročil v mojom kresťanskom živote a mohol som aj ja svedčiť o tom, že Ježiš je Pán? Myslite dnes na tieto dve veci: moje srdce je otvorené a ja sa usilujem počúvať, čo mi hovorí Duch Svätý. A takto sa posunieme ďalej v …More
„Prvá otázka: vyprosujem si od Pána milosť, aby moje srdce bolo otvorené? Druhá otázka: snažím sa načúvať Duchu Svätému, jeho inšpiráciám, tomu, čo hovorí môjmu srdcu, aby som pokročil v mojom kresťanskom živote a mohol som aj ja svedčiť o tom, že Ježiš je Pán? Myslite dnes na tieto dve veci: moje srdce je otvorené a ja sa usilujem počúvať, čo mi hovorí Duch Svätý. A takto sa posunieme ďalej v kresťanskom živote a aj my vydáme svedectvo o Ježišovi Kristovi.“ -ab- Takže prvá otázka znie, či máme srdce otvorené pre Božie milosti a tá druhá, či načúvame Duchu Sv., aby sme tak pokročili vo svojom kresťanskom živote. A tieto otázky by som chcel apelovať aj na nepriateľov pápeža Františka, ktorí sa akoby organizovali aj tu na Glorii. Kto im dal právo na to, aby posudzovali a hodnotili kroky pápeža Františka a znevažovali jeho autoritu? Prečo sa radšej nesústredia na kvalitu svojho duchovného života a rast svojej kresťanskej viery? Vieme ľahko hodnotiť a pľuť na druhého, preto že sme azda lepší? A v čom sme lepší. Snáď len v ohováraní a kritizovaní. Každí má s tým problém ale pápež František nás akoby medzi riadkami upozorňuje-nesúďte mňa, nekritizujte mňa ale hľadte na svoju kvalitu života. Príliš sa nepriatelia pápeža zaoberajú jeho životom a hľadajú špinu ale vo svojom živote ju nevidia. A preto kto dnes už nie je verný pápežovi, ľahko sa skľzne do hriechu odpadu a bude tak šíriť len zlo a zápach svojho hriechu. My verní milujme pápeža Františka, modlime sa za neho a stavajme tak hrádzu, ktorá ho ochráni od útokou Satana a jeho prisluhovačov. Ignorujme príspevky, ktoré špinia pápeža a chcú aj v nás vyvolať odpor a rebéliu. Ale ak ostaneme s pápežom Františkom, tak naša viera bude rásť a Pán nás bude žehnať, lebo nekráčame cestou odpadu...Pápež je muž modlitby a je vedený Duchom Sv. On má jasné svetlo od Boha a určite vie, prečo a ako-len my tomu niekedy nemusíme rozumieť ale v modlitbe pochopíme, že vernosť a jednota sú jadrom úspechu. 😇