Clicks1.1K
Koncelebra zmniejsza chwałę Boga. ....30 minut i zamykomy kościół >>..aby tylko nie była Bogu oddawana Chwała !"More
Koncelebra zmniejsza chwałę Boga.

....30 minut i zamykomy kościół >>..aby tylko nie była Bogu oddawana Chwała !"
Tradycja
Dzisiaj boczne ołtarze w kościołach, gdzie jeszcze istnieją, służą jedynie do indywidualnych modlitw wiernych. A przecież przy tych ołtarzach każdy kapłan powinien swoją indywidualną Mszę odprawiać. Tak było przed Vaticanum II, kiedy Msza była jedyna w obrządku rzymskim i nie było możliwości, poza Mszą z święceniami, odprawić koncelebry.
Tradycja
W rycie rzymskim koncelebra odprawiana jest tylko raz w roku: w Mszy Świętej, gdzie udziela się święceń kapłańskich. Wówczas główny celebrans - arcybiskup, czy biskup - współodprawia Mszę wraz z nowo wyświęconymi kapłanami - neoprezbiterami.
Quas Primas
Kiedy jest koncelebra, to widać doskonale "skupienie" kapłanów. Często mam wrażenie, że się po prostu nudzą.
I niech mi nikt nie wmawia, że sobór Wat II, to dzieło Ducha Św.
Owszem, jakaś reforma była potrzebna, ale to, co stało się na soborze i praktyka profanacji sacrum po nim, to nie może być dziełem Ducha Świętego.
Ks. Jochemczyk na poznańskim Kongresie dla społecznego panowania Chrystusa …More
Kiedy jest koncelebra, to widać doskonale "skupienie" kapłanów. Często mam wrażenie, że się po prostu nudzą.
I niech mi nikt nie wmawia, że sobór Wat II, to dzieło Ducha Św.
Owszem, jakaś reforma była potrzebna, ale to, co stało się na soborze i praktyka profanacji sacrum po nim, to nie może być dziełem Ducha Świętego.
Ks. Jochemczyk na poznańskim Kongresie dla społecznego panowania Chrystusa Króla, powiedział, że od soboru wat II Duch Święty został zamknięty w "złotej" klatce.