PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Bitwa o powrót prawdziwej Mszy Św.w rycie rzymskim nabrała impetu . CHWAŁA PANU !!!