Edward7
Pfizer - BNT 162b2 - HEK 293 z abortowanej linii komórkowej płodu

Pfizer / BioNTech wykorzystuje glikoproteinę spike CoV-2, opracowaną w komórkach HEK 293 , do tworzenia wzoru syntetycznego mRNA w szczepionce Covid-19. Następnie syntetyczną szczepionkę mRNA przetestowano na komórkach HEK 293 w celu walidacji produktu.

Moderna - HEK 293 abortowana linia komórkowa płodu.
Moderna wyko…More
Pfizer - BNT 162b2 - HEK 293 z abortowanej linii komórkowej płodu

Pfizer / BioNTech wykorzystuje glikoproteinę spike CoV-2, opracowaną w komórkach HEK 293 , do tworzenia wzoru syntetycznego mRNA w szczepionce Covid-19. Następnie syntetyczną szczepionkę mRNA przetestowano na komórkach HEK 293 w celu walidacji produktu.

Moderna - HEK 293 abortowana linia komórkowa płodu.
Moderna wykorzystuje glikoproteinę kolców CoV-2, wykorzystuje glikoproteinę wypustek CoV-2, opracowaną w komórkach HEK 293 , do tworzenia wzoru syntetycznego mRNA w szczepionce Covid-19. Następnie syntetyczną szczepionkę z mRNA przetestowano na komórkach HEK 293 w celu walidacji produktu.