Clicks30
vi.news

Nước Anh: "Góa phụ" của hôn nhân đồng tính sẽ được thụ phong linh mục

Giám mục Leeds Marcus Stock, 59 tuổi, người Anh, sẽ phong chức linh mục cho Christopher Butler, một cựu y tá, lên chức linh mục vào ngày 17 tháng Bảy.

Butler đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng ông ta có một cuộc hôn nhân đồng tính, được Nhà nước công nhận, với “bạn đời” Alan Sumner người đã qua đời.

Giáo phận Leeds đảm bảo với ChurchMilitant.com rằng Butler đã “hoàn toàn thay đổi để theo Chúa Jesus Christ” và cam kết sống đời khiết tịnh, mặc dù vẫn chưa có tuyên bố công khai nào.

Phó tế Nick Donnelly giải thích rằng đồng tính luyến ái là khuynh hướng của những hành vi đồi trụy nghiêm trọng, và việc tham gia tích cực vào phong trào đồng tính luyến ái giống như tham gia vào một giáo phái gây nghiện mà rất khó có lại được tự do về mặt tâm lý và xã hội.

Theo Donnelly, “thái độ lỏng lẻo” của một số giám mục Anh đối với tiểu văn hóa đồng tính luyến ái “khiến các chủng sinh và linh mục bị ảnh hưởng rất khó thoát khỏi lối sống hủy hoại đạo đức này”.

Người tiền nhiệm của Stock ở Leeds là Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng vụ chống Công giáo .

#newsCszopmmxgl