hr.news
145

Franjo će "drastično" smanjiti Kongregaciju za nauk vjere

Kako je najavljeno, Franjo je objavio svoj 48. (!) Motu Proprio, apostolsko pismo od 14. veljače "Fidem servare".

On CDF dijeli na dva odjela, doktrinarni i disciplinski, na čijem je čelu tajnik. Doktrinarni dio će se brinuti i za poništenje brakova.

Prema IlSismografo.Blogspot.com (14. veljače) Motu Proprio drastično smanjuje CDF.

Zbog kazuistike koju su ga umjesto teologije učili isusovci, Franjo vjeru može razumjeti samo u moralističkim kategorijama ("rigidnost", "legalizam"). Stoga tu "vjeru" želi zamijeniti aktivizmom - "misionarstvom", "evangelizacijom" i "sinodalnošću" - praznim riječima koje označavaju sekularizaciju, netoleranciju i lijevu ideologiju.

Na taj način Franjo kopira mainstream protestantizam koji je već sveden na uvenutu lešinu.

Slika: Palazzo del Sant’Ufficio © Jim McIntosh, CC BY-SA, #newsFxjdavztxz