Dyr. ANNA KUBICA: Zostawcie nam sale gimnastyczne dla zdrowia naszych i ukraińskich dzieci!

Dyr. Anna Kubica o szkole i decyzji wojewody śląskiego odnośnie sali gimnastycznej

– Jako nauczyciel i dyrektor mierzę się z problemem podjęcia decyzji, skonfrontowania się z takim planem założenia w placówce obozu uchodźców. Odbyło się to w taki sposób, dosyć mocno nie biorący pod uwagę różnych aspektów, więc pozwolę sobie zacytować, że władze pojawiły się w placówce, aby zakomunikować, iż taka możliwość założenia obozu rzeczywiście realnie istnieje: „W związku z pismem wojewody śląskiego i ustaleniami zespołu zarządzania kryzysowego, obiekt, konkretnie sala gimnastyczna w Zabełkowie został wytypowany jako możliwy na tymczasowe miejsce dla uchodźców z uwagi na wyodrębnioną część z węzłem sanitarnym. W związku z powyższym proszę o pilne przygotowanie możliwości wyodrębnienia tej części placówki i opracowanie sposobu realizacji zajęć ruchowych dzieci i młodzieży…” – mówi Anna Kubica, dyrektor ZSP w Zabełkowie.

Dyr. Anna Kubica wypowiada się na temat uchodźcach

– „… Proszę o przysłanie do 21 marca planu organizacji zabezpieczenia sali gimnastycznej dla uchodźców, jednocześnie wskazując sposób realizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”. Jeśli chodzi o termin, to pismo zostało dostarczone w piątek w godzinach okołopołudniowych, a plan całej organizacji miał być przedstawiony już w poniedziałek – dodaje Anna Kubica.

Źródło: TVPolska.pl

video

Dyr. ANNA KUBICA: Zostawcie nam sale gimnastyczne dla zdrowia naszych i ukraińskich dzieci! - tvPolska.pl
olek19801
Ktoś się zmiłował?

W piątek na Cmentarzu Orląt Lwowskich odsłonięto posągi lwów, strzegących wejścia do symbolicznej dla Polaków nekropolii. Szef KPRM Michał Dworczyk podziękował ukraińskim władzom za ten gest. Wcześniej posągi były zasłonięte płytami paździerzowymi.

Informacje o lwowskiej nekropolii szef KPRM przekazał na Twitterze.

„Dziś na Cmentarzu Orląt Lwowskich odsłonięto posągi lwów, …More
Ktoś się zmiłował?

W piątek na Cmentarzu Orląt Lwowskich odsłonięto posągi lwów, strzegących wejścia do symbolicznej dla Polaków nekropolii. Szef KPRM Michał Dworczyk podziękował ukraińskim władzom za ten gest. Wcześniej posągi były zasłonięte płytami paździerzowymi.

Informacje o lwowskiej nekropolii szef KPRM przekazał na Twitterze.

„Dziś na Cmentarzu Orląt Lwowskich odsłonięto posągi lwów, strzegących wejścia do symbolicznej dla Polaków nekropolii” – napisał.

„Dziękujemy ukraińskim władzom za ten ważny dla Polski gest” – dodał.

Dworczyk oznaczył we wpisie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego, premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i mera Lwowa Andrija Sadowego oraz polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. „Niech żyje Polska, niech żyje Ukraina!” – zakończył wpis polityk.

Historia lwów na Cmentarzu Orląt

Posągi lwów, usunięte z Cmentarza Orląt przez władze sowieckie w 1971 r. powróciły tam w 2015 r. dzięki zabiegom Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

W październiku 2018 r. Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia rzeźb, gdyż uznała je za „symbol polskiej okupacji Lwowa”.

„Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych” – ogłosiła wówczas Rada.

Do tej pory posągi lwów były zasłonięte płytami paździerzowymi.

Cmentarz Obrońców Lwowa, znany jako Cmentarz Orląt, stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Na Cmentarzu Orląt spoczywają Polacy polegli w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. Pochowanych jest tam blisko 3 tys. żołnierzy, głównie chłopców – stąd nazwa Cmentarz Orląt.

nczas.com/…dsloniete-polska-wladza-dziekuje-ukrainskiej-foto/