CÓRKA MARYI
112.1K

JEZUS: Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii serafinów Mojego Ojca, był utalentowanym muzykiem ..

JESUS: Lucifer, the fallen angel in My Father’s higher Seraphim Hierarchy was a talented musician…
CÓRKA MARYI