Jolinar
8741

Wierność Tradycji w dobrym towarzystwie Świętych

Wierność Tradycji w dobrym towarzystwie Świętych Katolik dojrzały w świętości to rozumie: ortodoksja (poprawna wiara) jest równie ważna jak ortopraksja…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Ostatnie słowo do Polski:

.
„Umie Pan Bóg odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienim złości nasze.
.
Pokutujmyż a wracajmy się do Pana Boga naszego, a On sam uleczy rany nasze”

.
(Ks. Piotr Skarga SI).
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Święci uczą wciąż. Św. Teresa z Avila, wybitna miłośniczka Kościoła i Chrystusowej nauki, nie ulegała płytkim złudzeniom, jakoby wystarczyło mniej więcej czynić dobro dla ludzi.
Była katoliczką integralną. Uświęciła się – aż po najwyższe stany mistyczne – uczestnicząc we Mszy Świętej Trydenckiej. Czytajmy dobrze: dla obrony każdego szczegółu depozytu wiary była gotowa oddać życie! Sama …More
.
.

Święci uczą wciąż. Św. Teresa z Avila, wybitna miłośniczka Kościoła i Chrystusowej nauki, nie ulegała płytkim złudzeniom, jakoby wystarczyło mniej więcej czynić dobro dla ludzi.

Była katoliczką integralną. Uświęciła się – aż po najwyższe stany mistyczne – uczestnicząc we Mszy Świętej Trydenckiej. Czytajmy dobrze: dla obrony każdego szczegółu depozytu wiary była gotowa oddać życie! Sama o tym pisze klarownie:

„W tej materii nigdy nie miałam najmniejszej obawy i byłam pewna siebie, że w rzeczach wiary nikt mi nic nie zarzuci, że za każdą sprawę zapisaną w Piśmie świętym, za każdy artykuł wiary, owszem, za każdą najmniejszą ceremonię kościelną tysiąc razy gotowa jestem ponieść śmierć” (Księga życia, 33, 5).

Jakiż to niemodny dzisiaj temat! Wysoce aktualny!

.
.
Króluj nam Chryste !
W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się rewolucyjnej karykatury chrześcijaństwa – współczesności bez Tradycji.
Króluj nam Chryste !
W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się „chrześcijaństwa” antropocentrycznego, które Pana Boga odsuwa na drugie miejsce.
4 more comments from Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !
W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się bezbożnych humanistycznych poglądów wciskających się na ambony.
Króluj nam Chryste !
W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się destrukcyjnej karykatury chrześcijaństwa – miłości bez Prawdy.
Króluj nam Chryste !
W czasach pomieszania powszechnego strzeżmy się stawiania człowieka w miejsce Boga.
Króluj nam Chryste !
+
„Umie Pan Bóg odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienim złości nasze.
Pokutujmyż a wracajmy się do Pana Boga naszego, a On sam uleczy rany nasze”
(Ks. Piotr Skarga SI).More
+

„Umie Pan Bóg odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienim złości nasze.

Pokutujmyż a wracajmy się do Pana Boga naszego, a On sam uleczy rany nasze”

(Ks. Piotr Skarga SI).