BĚDA TĚM, KDO POHRDNOU BOŽÍ PEČETÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

BĚDA TĚM, KDO POHRDNOU BOŽÍ PEČETÍ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských milicí, vyslaný Nejsvětější Trojicí, vám žehnám.
Sděluji vám Boží vůli pro tento lid, který se nadále bouří, nevěří v to, co přichází ke všem, a odmítá pracovat a jednat podle Božích požadavků.
Žijete v neustálých hádkách, žijete bez pokoje, každý z vás je trýzní svého bratra. Lidstvo je ponořeno do permanentního chaosu.
Dejte si pozor, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista! Kostely budou většinou vypleněny kvůli vzpouře člověka proti všemu, co mu připomíná: zákon, poslušnost, lásku, mír, víru a morálku.
DÁVEJTE SI POZOR!
Komunismus postupuje, neustoupil, jen tentokrát postupuje s větší svobodou, kterou mu postoupilo samo lidstvo.


Chováte se jako nesmyslná, nerozumná stvoření, která se pak budou navzájem potřebovat.
Běda těm, kdo kvůli přicházejícímu hladu, kvůli nemocem, kvůli zachování zdánlivé bezpečnosti pohrdnou Boží pečetí a nahradí ji pečetí a značkou antikrista!
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, církev trpí tváří v tvář změnám, které přidou znenadání.
Modlete se, lidi našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za instituci církve, která se zmítá v chaosu, žezlo předává z jedné strany na druhou.
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, je ohlášena nová nemoc, nepropadejte panice, nad jeho lidem zůstává Boží ochrana.
Modlete se, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Střední Amerika bude trpět, Kostarika bude otřesena.
Jako Kníže nebeských legií jsem nositelem Boží vůle: musíte se proměnit ve tvory dobra, rozvážnosti, pevné a silné víry, přesvědčené o ochraně našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Kolik vás, uvědomujících si blížící se temnoty, zesilují své omyly a přivolávají vzbouřence a pronásledovatele!
Potřebujete duchovně růst, spojit se s Nejsvětější Trojicí, s naší Královnou a Matkou Posledních časů a zajistit si ochranu mých nebeských legií.
Přijímejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista v eucharistii, živte se eucharistickým pokrmem [Mt 26, 26-28]. Buďte láskou, dávejte lásku, žijte v Boží lásce, předávejte Boží lásku, aby pokoj, který pochází z lásky, mohl svědčit o každém z vás.
Nyní je čas k zamyšlení:
Zlo vám chce vyrvat schránu nové smlouvy a zanechat vás sirotky v tomto světě nepravosti.
Buďte moudří, aby váš jazyk nebyl ohněm, který všechno zapálí, aby nebyl jedem, který zabije vašeho bratra. Mějte na paměti, že jazykem, kterým zabíjíte svého bratra, se modlíte, žehnáte a uctíváte Trojjediného Boha, naši Královnu a Matku Posledních časů.
Žehnám vám, chráníme vás, byli jste svěřeni do naší péče.
Nebojte se, mé legie bdí nad každým z vás v neustálé pozornosti.
Žehnám vám. Jděte ve víře a bez strachu.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1847.html
Peter(skala)
Běda těm, kdo kvůli přicházejícímu hladu, kvůli nemocem, kvůli zachování zdánlivé bezpečnosti pohrdnou Boží pečetí a nahradí ji *pečetí a značkou antikrista!
😲

* "pečať a znak antikrista" je vakcina:
wixsite.com/zjavenia-matky-spasy/post/znak-šelmy-666