Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
hr.news
258

Prijevara o zlostavljanju: Vatikan je raspopio još jednog nevinog svećenika

Otac Luis Alejandro Bazalar Garcia osuđen je 2015. godine u Ayacuchu u Peruu na osam godina zatvora zbog "otmice i seksualnog napada" Sheile Roca …