Clicks727

Církevním posvěcením Mariina koronavirového sloupu začala duchovní obnova ČR

Libor Halik
9
15.8.2020. Prorože jen Církvi Kristus dal slib, že ji brány pekelné nepřemohou. Proto ani Jidášové v jejích řadách Církev nepřemohou!
Libor Halik
12. srpna 2020 ve 12 hodin se na Arcibiskupství pražském sešly osobnosti k podpisu pamětních archů k Mariánskému sloupu. Podpis pamětních archů pro Mariánský sloup. Na Arcibiskupství pražském se sešl zástupci z řad institucí, které se podílely na obnově Mariánského sloupu, aby společně podepsali pamětní archy, které budou následně zazděny v útrobách obnoveného Mariánského sloupu. Z řad církve se …More
12. srpna 2020 ve 12 hodin se na Arcibiskupství pražském sešly osobnosti k podpisu pamětních archů k Mariánskému sloupu. Podpis pamětních archů pro Mariánský sloup. Na Arcibiskupství pražském se sešl zástupci z řad institucí, které se podílely na obnově Mariánského sloupu, aby společně podepsali pamětní archy, které budou následně zazděny v útrobách obnoveného Mariánského sloupu. Z řad církve se akce účastnili emeritní strahovský opat P. Pojezdný, současný opat P. Janáček, od Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. Šedivý. Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze zastupoval Ing. Kloud, vládu ministryně Alena Schillerová. Dokument přislíbil podepsat i prezident Miloš Zemam a premiér Andrej Babiš. Pražské zastupitelstvo reprezentoval náměstek Jan Wolf. www.dominikduka.cz/…/podpis-pametnic…
Detektiv
Na výzvu k obnově mariánského sloupu řekl Miroslav Vlk, že není doba na stavbu mariánského sloupu. Když jde o duchovní obnovu, tak mnozí uvítají, že se obrátí i nějaký ten kardinál...
Július7
Pán Boh vyslyšal Vašu omšu a prosby ľudí. Hádam ten stĺp a úcta k Panne Márií zachránia Čechy a Moravu.
Libor Halik
Koronavirový Mariin sloup byl postaven přesně 1 rok poté, kdy jsem na pustém místě, kde stával před 102 lety sloup odsloužil poprvé sv. liturgii cyrilometodějskou mši sv. Odloužil jsem na žádost pražských zbožných žen 4.6.2019, sloup byl postaven 4.6.2020. Tradiční mše sv. má velikou moc.
Libor Halik
Petra Bostlová a další zbožné ženy mě o sv. liturgii na Staroměstském náměstí toho 4.6.2019 požádaly. Mši sv. jsem odloužil v pravé poledne. V den svěcení sloupu 15.8.2020 mi za mši před rokem děkovala jedna z těch zbožných žen. hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-mariansky… a www.youtube.com/watch Sloužil jsem vloni mši sv. i na lodi sochaře Váni i v zahrádce, kde byla umístěna proviz…More
Petra Bostlová a další zbožné ženy mě o sv. liturgii na Staroměstském náměstí toho 4.6.2019 požádaly. Mši sv. jsem odloužil v pravé poledne. V den svěcení sloupu 15.8.2020 mi za mši před rokem děkovala jedna z těch zbožných žen. hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-mariansky… a www.youtube.com/watch Sloužil jsem vloni mši sv. i na lodi sochaře Váni i v zahrádce, kde byla umístěna provizorně socha Panny Marie. Byly to prosebné mše za to, aby pražský magistrát povolil postavení sloupu na Staroměstském náměstí. Městští zastupitelé to odhlasovali zázračně o 2 hlasy 23.1.2020, tj. v den Zasnoubení Panny Marie, kdy Bůh odevzdává tu, kterou vyvolil za Matku svého Syna, ve své prozřetelnosti do ochrany sv. Josefa, aby byl jeho pěstounem. Byl jsem na té schůzi osobně, od rána jsem skrz text z Písma sv. jemně tušil, že dnes dojde k povolení stavby sloupu. Na žádost těch některých zbožných žen jsem tam nenápadně prováděl modlitební vyhánění zlých duchů. Radní Wolf se tehdy divil, že na té schůzi žádný jiný pravoslavný či katolický kněz nebyl. Díky Bohu za všechno, Jemu patří sláva.
Libor Halik
První stavba Mariánského sloupu začala v roce 1650, kdežto poprava 27 pánů proběhla v roce 1621, proto nemá s Mariánským pomníkem nic společného, jedná se o dvě rozdílné události. Argumentovat příčinou souvislostí je něco podobného jako kdybychom dávali do spojitosti invazi v roce 1968 a rozdělení Československa v roce 1992. Jiní vládci (politici), jiná mezinárodní situace. Mariánský pomník, …More
První stavba Mariánského sloupu začala v roce 1650, kdežto poprava 27 pánů proběhla v roce 1621, proto nemá s Mariánským pomníkem nic společného, jedná se o dvě rozdílné události. Argumentovat příčinou souvislostí je něco podobného jako kdybychom dávali do spojitosti invazi v roce 1968 a rozdělení Československa v roce 1992. Jiní vládci (politici), jiná mezinárodní situace. Mariánský pomník, jeho znovuobnovení vzniklo na základě iniciativy obyčejných lidí, nikoliv ze strany vedení církve, jak se někteří mylně domnívají. To nejdůležitější, Mariánský pomník je pro všechny....Robert Troška na: pravyprostor.cz/par-osobnich-po…
3 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Paradoxně duchovní obnova začne díky Mariánskému sloupu i u evangelikálních charizmatických protestantů - budou se postit a modlit proti sloupu a některé z nich díky tomu Duch Svatý osvítí a dojde jim, že protestem proti Panně Marii bojují i proti Jejímu Synu a začnou činit pokání jako Izraelita Saul - apoštol Pavel, když spadl z koně u Damašku. Modleme se prosím horlivě za jejich obrácení k …More
Paradoxně duchovní obnova začne díky Mariánskému sloupu i u evangelikálních charizmatických protestantů - budou se postit a modlit proti sloupu a některé z nich díky tomu Duch Svatý osvítí a dojde jim, že protestem proti Panně Marii bojují i proti Jejímu Synu a začnou činit pokání jako Izraelita Saul - apoštol Pavel, když spadl z koně u Damašku. Modleme se prosím horlivě za jejich obrácení k úplné pravdě.
Libor Halik
Obnovený mariánský sloup nevznikal z iniciativy pražského arcibiskupství, biskupů či některé farnosti. O jeho obnovení usilují skupiny věřících už od samotného svržení v roce 1918. To samé platí i o poslední iniciativě, zahájené před více než čtyřiceti lety, která nyní dílo dovedla do úspěšného konce. Kardinál Tomášek obnovu mariánského sloupu podpořil. Kardinálové Vlk a Duka se nejprve stavěli …More
Obnovený mariánský sloup nevznikal z iniciativy pražského arcibiskupství, biskupů či některé farnosti. O jeho obnovení usilují skupiny věřících už od samotného svržení v roce 1918. To samé platí i o poslední iniciativě, zahájené před více než čtyřiceti lety, která nyní dílo dovedla do úspěšného konce. Kardinál Tomášek obnovu mariánského sloupu podpořil. Kardinálové Vlk a Duka se nejprve stavěli k obnově této památky rezervovaně, především s ohledy na ekumenickou spolupráci. Později ovšem vnímali nutnost se za tuto iniciativu laiků postavit. Proto kardinál Duka vyhověl žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a na svátek Nanebevzetí Panny Marie dne 15. srpna 2020 nově obnovený sloup požehnal (více o genezi Mariánského sloupu: www.dominikduka.cz/…/nad-marianskym-… ).
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze je stavitelem Mariánského sloupu. www.apha.cz/dodatek-k-pozeh…
Libor Halik
Každou středu v 17 hodin se u nového sloupu PMarie na Staroměstském náměstí v Praze scházejí lidé ke zpěvu mariánských písní. Přilehlá farnost Matky Boží před Týnem duchovního správce P. Vladimíra Kelnara se však zatím v žádných modlitebních aktivitách neangažuje. Lidé přesto už za koronavirové karantény, v průběhu prací na sloupu zavěšovali na jeho hrazení růžence a nosili sem květiny a svíčky, …More
Každou středu v 17 hodin se u nového sloupu PMarie na Staroměstském náměstí v Praze scházejí lidé ke zpěvu mariánských písní. Přilehlá farnost Matky Boží před Týnem duchovního správce P. Vladimíra Kelnara se však zatím v žádných modlitebních aktivitách neangažuje. Lidé přesto už za koronavirové karantény, v průběhu prací na sloupu zavěšovali na jeho hrazení růžence a nosili sem květiny a svíčky, stavebnímu týmu přinášeli zase jídlo. K přenosnému oltáři se někteří chodili modlit téměř denně. Zážitky z červnového vztyčování sloupu má i fotografka a novinářka Martina Řehořová. „Obdivovala jsem, jak byl sochař Petr Váňa schopen mluvit s tolika lidmi, a přitom velmi soustředěně a trpělivě pokračovat ve své práci,“ vzpomíná. www.katyd.cz/clanky/u-sloupu-panny-…