apredsasatoci
4671
Martina Bohumila Lutherová
Platí jedno pravidlo: Nevychovance nemají rodiče pouštět mezi lidi.
Martina Bohumila Lutherová
NA ZAMYŠLENI.

Nazrel som na jeho srdce a našiel som v ňom dobrý zárodok. Nech ho veľmi silno zalieva vodou života zo Mňa, ktorú nájde vo veľkej hojnosti v Písme Starého a Nového zákona. Potom toto horčičné zrnko vzíde v bujnej sviežosti. A potom prídu čulo a veselo mnohí duchovia neba, a ubytujú sa medzi jeho vetvami a haluzami a keď potom uvidím veľkú radosť čulých duchov medzi vetvami a …
More
NA ZAMYŠLENI.

Nazrel som na jeho srdce a našiel som v ňom dobrý zárodok. Nech ho veľmi silno zalieva vodou života zo Mňa, ktorú nájde vo veľkej hojnosti v Písme Starého a Nového zákona. Potom toto horčičné zrnko vzíde v bujnej sviežosti. A potom prídu čulo a veselo mnohí duchovia neba, a ubytujú sa medzi jeho vetvami a haluzami a keď potom uvidím veľkú radosť čulých duchov medzi vetvami a haluzami novej rastliny zo Mňa (v ňom), potom prídem a rýchlo úplne prebudím i jeho ducha a učiním si u neho večný príbytok....

Duch cirkvi a duch lásky
Dále:
Najprv sa kajajte, potom modlite - Boh vás nepočúva -
Drahý priateľu, ak vedome hrešíš, ak robíš veci, ktoré vieš že Boh nenávidí, nemôžeš prísť pred Neho s dôverou, pretože On ťa nebude počúvať, Nebude ti naslúchať.
apredsasatoci
A naopak, jestliže člověk vloží všechno do rukou Božích, nechá mu svobodu dávat a brát, jak Pán uzná za vhodné, nalezne nepopsatelný vnitřní pokoj a svobodu. „Kdybychom věděli, co získáme, když se všeho vzdáme!“ říká svatá Terezie od Dítěte Ježíše. Jedná se o cestu dobra, neboť necháme-li Bohu volnou ruku, aby jednal, jak on sám chce, pak vězme, že on je schopen učinit nás šťastnými daleko lépe, …More
A naopak, jestliže člověk vloží všechno do rukou Božích, nechá mu svobodu dávat a brát, jak Pán uzná za vhodné, nalezne nepopsatelný vnitřní pokoj a svobodu. „Kdybychom věděli, co získáme, když se všeho vzdáme!“ říká svatá Terezie od Dítěte Ježíše. Jedná se o cestu dobra, neboť necháme-li Bohu volnou ruku, aby jednal, jak on sám chce, pak vězme, že on je schopen učinit nás šťastnými daleko lépe, než bychom to dokázali my sami. Vždyť on nás zná a miluje nás mnohem více, než se známe a milujeme my sami.
Svatý Jan od Kříže vyjadřuje tutéž pravdu jinými slovy: „Všechny dary mi byly dány – ve chvíli, kdy zajisté nám to dá jasně a v pravý čas najevo. Dá nám k tomu také potřebnou sílu, a tak naše odevzdání něčeho, v tu chvíli snad bolestné, vystřídá vzápětí hluboký pokoj.
Správným postojem je tedy jednoduše naše ochota dát Bohu všechno, a to bez jakéhokoli stresu a panikaření, a nechat ho s důvěrou jednat podle jeho záměrů.

Co dělat, když se nedokážeme odevzdat?
Tuto otázku jednou položili i stigmatizované Martě Robinové († 1981), která odpověděla bez velkých řečí: „Stejně se odevzdat!“ Tak zní odpověď světice a já si nedovolím nabízet žádnou jinou. Marta se tak připojuje ke slovům svaté Terezie od Dítěte Ježíše: „Mým jediným zákonem je naprostá odevzdanost!“
Plně se odevzdat Bohu nám není přirozené, je to milost, o niž je třeba prosit. Pán nám ji dá, budeme-li se vytrvale modlit: „Proste, a dostanete“ (Mt 7,7). Odevzdanost je plodem Ducha Svatého, ale Duch Páně neodmítne tento dar nikomu, kdo o něj s vírou žádá.
apredsasatoci
Žijeme ťažké časy!