wlodzimierz Włodzimierz kuzborski
wierze mu dla nas katolików też, dlaczego zło tak nienawidzi dobro
jansprawiedliwy
dokładnie tak