Clicks507
Okceinls
4
I don't know how to love him - JESUS CHRIST SUPERSTAR. Prekrásna ária Márie MagdalényMore
I don't know how to love him - JESUS CHRIST SUPERSTAR.

Prekrásna ária Márie Magdalény
Okceinls
Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos‘ videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?
Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a …More
Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos‘ videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?
Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.


(lc.kbs.sk)
anka10
Milá Magda a Lenka,
nepodarilo sa mi dnes zastihnúť vás osobne, aby som vám zaželala všetko najlepšie.
Prijmite, prosím, moje blahoželanie aspoň takto :)
🤗
Peter(skala)
Nádherné vyznanie 👏
...tá, ktorá kedysi bola hriešnou Magdalénou (v očiach ľudu), je dnes svätou Máriou Magdalénou 👍 Kiežby bola pre mnohých orodovníčkou, aby sa k nej utiekali s prosbou o orodovanie u Ježiša. Najmä tí, ktorí to najviac potrebujú.

Svätá Mária, Magdaléna, oroduj za nás!
www.zivotopisysvatych.sk/maria-magdalena

Krásny príklad pre tých, ktorí sa cítia byť nehodní ... …More
Nádherné vyznanie 👏
...tá, ktorá kedysi bola hriešnou Magdalénou (v očiach ľudu), je dnes svätou Máriou Magdalénou 👍 Kiežby bola pre mnohých orodovníčkou, aby sa k nej utiekali s prosbou o orodovanie u Ježiša. Najmä tí, ktorí to najviac potrebujú.

Svätá Mária, Magdaléna, oroduj za nás!
www.zivotopisysvatych.sk/maria-magdalena

Krásny príklad pre tých, ktorí sa cítia byť nehodní ... lebo Bohu nie je nič nemožné... poslední budú prvými...

www.youtube.com/watch
Okceinls
Všetkým Magdalénam, Magdam a Lenkam k ich sviatku.