OTÁZKA PRO KAŽDÉHO NEJEN KŘESŤANA

Úryvek z without words..
"Ak vám nie je dovolené uviesť presný rok Varovania, možno by ste mi mohli povedať, kedy to bude približne."
Mari Loli: "Áno, bude to v čase, keď to svet najviac potrebuje."
Christine: Kedy sa to stane?

„Keď Rusko nečakane a náhle ovládne a zaplaví veľkú časť slobodného sveta.:::
......................................................................................................
:OTÁZKA PRO KAŽDÉHO:
Je západní část světa svobodná?
Jste svobodni?

Nehledě na to, že:

MT24
36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

11 povstanou lživí proroci a mnohé svedou

37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.

JAK JE TO VLASTNĚ S TÍM VAROVÁNÍM, JE TO OD PÁNA BOHA?

JAK SE PLNÍ NAPŘ FATIMA? ATD JE TO OD PÁNA BOHA?

NENÍ TO VŠE ÚČELOVĚ SPOJENÉ S TOTALITNÍ IDEOLOGIÍ - DANÉHO SYSTEMU -

NACISMU - KATOLICISMU - KOMUNISMUS/
také tam patří/-NWO- ATD ?
Martina Bohumila Lutherová
O papežské stolici ani slovo. Toto je program učedníků na Cestě:
1 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci.
2 Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.
3 A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.
4 Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte.
5 A když vás někde nepřijmou…
More
O papežské stolici ani slovo. Toto je program učedníků na Cestě:

1 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci.
2 Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.
3 A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.
4 Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte.
5 A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim.
6 Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali.


Vidíte to co praví Pán Ježíš?:
5 A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim.

A jak to řešil papa stolec??? Násilím - mečem, genocidy, atd atd atd - je tedy od Pána Ježíše???
Martina Bohumila Lutherová
"Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путём возвращать себе Крым..."
Vážné slova V.V.Putina /Dej mu Bůh plnost darů
Kristova Ducha/...pokud bude UK zapojena do NATO
celá Evropa se octne ve válce proti Rusku a věřte -
vítěze nebude.
More
"Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путём возвращать себе Крым..."
Vážné slova V.V.Putina /Dej mu Bůh plnost darů
Kristova Ducha/...pokud bude UK zapojena do NATO
celá Evropa se octne ve válce proti Rusku a věřte -

vítěze nebude.