Clicks65
nl.news

Gevallen priester, vriend van Franciscus, wordt Anglicaanse lekenbisschop

Daniel Genovesi is aangesteld in Buenos Aires, Argentinië, als de tijdelijke Anglicaanse bisschop van Uruguay, zo schrijft AnglicanNews.org (18 maart).

Het Anglicaans bisdom Uruguay is nog liberaler dan de rest van de Anglicanen. Het is dan ook zo erg vervallen dat het niet duidelijk is of het als onafhankelijk bisdom kan blijven bestaan.

Genovesi verliet het priesterschap in 1993 en trouwde met Mercedes, een voormalige non.

In 2016 publiceerde hij het boek "Beste broeder: een geschiedenis van barmhartigheid met Franciscus" waarin hij vertelt hoe hij een brief aan paus Franciscus schreef en een "mededogend" antwoord kreeg.

#newsYfkmjumwfk