Clicks16
vi.news

Giáo hoàng nghèo thăng chức cho chủ ngân hàng giàu có

Francis đã phong chức, vào ngày 10 tháng 7, cho Mario Draghi, 72 tuổi, làm thành viên của Học viện Khoa học Xã hội Giáo hoàng.

Draghi, người đã học trung học với Dòng Tên, là cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (2011-2019), và là cựu nhân viên ngân hàng của Goldman Sachs, người có liên quan tới Quỹ Rockefeller.

Cựu tổng thống Ý Francesco Cossiga (+2010) đã gọi Draghi là "một kẻ trục lợi đáng khinh bỉ" và "kẻ thanh lý của ngành công nghiệp công cộng."

Là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông đã thúc đẩy mạnh mẽ một chính trị tài chính khắc khổ gây ra nghèo đói ở nhiều nước châu Âu.

Hình ảnh: Mario Draghi, © World Economic Forum, CC BY-SA, #newsSeybwrgwiy