nl.news
149

Milanese aartsbisschop noemt God, St Paulus "heidenen"

"Het gebed is er niet om God te vragen een straf weg te nemen die hij heeft gestuurd, we hebben geen boze God die gesust moet worden", vertelde Mario Delpini, aartsbisschop van Milaan, LaStampa.it (16 maart).

"Dat lijkt me een heel heidens beeld," benadrukte Delpini.

Milaan is het grootste bisdom ter wereld, en staat in het centrum van de Italiaanse coronavirus epidemie.

De religie, die Delpini verkondigt, is niet christelijk.

De heilige Paulus zegt dat "de toorn van God uit de hemel is geopenbaard tegen alle goddeloosheid" (Rom 1,18) en dat "de toorn van God komt op de zonen van ongehoorzaamheid" (Ef 5,6; Kol 3,6).

God zelf zegt over hen die zijn geboden verwerpen: "Ik zal u bezoeken met paniek, met ziekte en koorts die de ogen verteert en het hart pijn doet" (Lev 26,16).

#newsBzqlspmyqd