Clicks244

Som vždy Verný

Som vždy Verný - 9. septembra 2021 - Slová Pána Ježiša k nám

Som vždy Verný, z pokolenia na pokolenie. Nemením Sa. Moje Prisľúbenia Sa Nemenia Ani Nezlyhávajú. Majte Vieru vo Mňa, v to Kto Som a v to Čo Dokážem Urobiť. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený, ako tomu mnohí veria. Je to tak preto, že Ma Nepoznajú Reálne.

Mnohým chýba Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Veria V to a Uctievajú to, čo Nepoznajú. Vyznávajú Ma len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Nebuďte jedni z nich. Každý Ma môže Poznať Reálne a toto chcem pre každého. Tí, ktorí Ma usilovne Hľadajú, Ma vždy Nájdu, pretože ich Odmeňujem. Oni Nebudú Sklamaní. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný.

Nie ste bez Nádeje. Nezúfajte. Ja Som vždy Verný. Som pre vás a Nie proti vám. Milujem vás a Starám sa o vás. Niet Nikoho Mne Podobného a ani Nikdy nebude. Som váš Abba Otec. Nikdy od vás Neodídem ani vás Neopustím. Ste Moji Milovaní. Bdiem nad vami, vo dne i v noci. Nikdy nedriemem Ani nespím. Som vždy Verný.

Aj vy musíte byť Mi vždy Verní, z Lásky. Nezáleží na tom, aké môžu byť vaše okolnosti. Vedzte, že Ja Riadim. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Moje Prisľúbenia vám Nezlyhávajú. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru do Mňa a Nie do omylných mužov alebo žien, ktorí Nie sú vždy Verní. Vy Zlyhávate a Sklamávate jeden druhého, Ja Nie, pretože Som vždy Verný a Dôveryhodný.

Predpovedané sa teraz bude stále viacej Odkrývať. Ste generácia, ktorá Uvidí a Zažije, ako sa Predpovedané Odkrýva. Deje sa to a všetko je to Biblické. Tí ktorí s očami vidia, Vidia a ktorí s ušami počujú, Počujú a rozumejú. Je to ten Čas, v ktorom ste. Predpovedané sa Odkrýva. Ja Som vždy Verný. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Splnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Poznám Koniec Od Začiatku. Pre všetko Mám Určený Čas. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a buďte v Pokoji. Ja Som vždy Verný.

youtube.com/watch?v=5LylqVW-zj0
Public domain