Clicks36
vi.news

Hồng Y tin vào "Bí tích của Sự Nghèo đói"

Hồng Y Raniero Cantalamessa đã cung cấp cho buổi tĩnh tâm Mùa Vọng ngày 18 tháng 12 một “nền tảng kinh thánh và thần học” để có sự lựa chọn ưu tiên cho “người nghèo”.

Ông đã xuất bản lý thuyết của mình trên Cantalamessa.org. Đối với ông, việc nói về một “Bí tích” của sự nghèo khó là “có cơ sở” mà ông không ngần ngại so sánh với Bí tích Thánh Thể.

“Ngài nói với chiếc bánh trên tay: 'Đây là thân thể tôi' cũng dùng những từ ngữ tương tự về người nghèo,” Cantalamessa tuyên bố và đưa ra như một bằng chứng từ Matthew 25,31 nơi Chúa Jesus Christ nói rằng những điều mà người đói, khát, bị cầm tù, khỏa thân và người lạ phải chịu thì người cũng phải chịu.

Tuy nhiên, nói "đây là cơ thể của tôi" và nói "bạn đã làm điều này cho tôi" là hai điều rất khác nhau.

#newsLvvmdnfwfa