lt.news
6

Austrijos vyskupai: Netikrų diakonių trūkumas yra gyvybei pavojinga Bažnyčios problema

Gegužės 15 d. Austrijos vyskupų sinodo ataskaitoje ryžtingai remiamos "sakramentinės diakonijos", kurių negali būti.

Austrijos vyskupai teigia turį "geros patirties" su moterimis vadovaujančiose pareigose, nors visi žino, kad pavydas, spaudimas, paternalizmas, karjerizmas ir pan.

Vyskupams šios "vadovaujančios pareigos" tebėra tik "dalinis atsakymas". Jie kalba apie "moterų problemą" ("didžiulis pasitikėjimo praradimas", "didžiulė grėsmė Bažnyčios misijai") ir tvirtina, kad ją patenkinamai išspręstų [negaliojanti] "sakramentinė diakonija".

"Nors apie moterų kunigystę užsimenama epizodiškai, vyskupijose (įskaitant vyskupijos vadovybę, Linco diakonus) pasigirsta stiprus balsas, palaikomas daugumos, pasisakantis už moterų priėmimą į diakonatą". Prelatai netgi teigia, kad Bažnyčios misija "tampa neįmanoma", nes moterys negali būti diakonėmis.

Ataskaitoje reikalaujama, kad ši "tarnystė, sakramentiniu būdu suteikiama rankų uždėjimu, būtų atverta moterims": "Tiems, kurie dirba Viešpaties vynuogyne, taip pat reikia sakramentinio veikimo priemonių".

AI vertimas