Clicks783

Františkova heréza v dokumente z Abú Zabí a heréza Jána Pavla II.

„Sloboda je právom každej osoby: každý má slobodu viery, myslenia, prejavu a konania. Pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev, farby pleti, pohlavia, rasy a jazyka je Bohom chcená v Jeho múdrosti, s ktorou stvoril ľudské bytosti.“ (Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete)

Okrem mnohých iných heréz obsahuje bohorúhačský a heretický dokument z Abú Zabí herézu, že rozmanitosť náboženstiev „je Bohom chcená“. Podľa tohto dokumentu podpísaného jeho nesvätosťou Františkom Boh aktívne chce, aby tu boli falošné náboženstvá diabla, ktoré sú prostriedkami zatratenia (nie spásy ako učí II. vatikánsky koncil v Unitatis redintegratio (# 3)). Toto opäť dokazuje, že František je odpadlícky heretik, ako už bolo dávno mnohokrát dokázané. Okrem toho si všimnite, že sa tu neuvádza, že Boh chce pluralizmus a náboženstiev len nejak nepriamo (čo by bolo heretické) alebo dokonca, že iba umožnuje, že sa na tomto svete objavia následkom slobodnej vôle ľudí, ale uvádza, že Boh chce pluralizmus náboženstiev „v Jeho múdrosti, s ktorou stvoril ľudské bytosti“, čo jasne naznačuje, že Boh aktívne chce pluralizmus náboženstiev, pretože Boh vo svojej múdrosti priamym/aktívnym spôsobom stvoril Adama a Evu. Preklad vyššie je bližší anglickej verzii dokumentu. Doslovný preklad talianskej verzie dokumentu znie „Pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev... je múdrou božskou vôľou“. Toto je tiež totálne rúhavé a heretické.

Nie je zaujímavé, že v oficiálnom slovenskom preklade sa podľa všetkého pokúšali zakryť kacírstvo tohto dokumentu nepresným prekladom (aspoň sa teda nezhoduje s tým anglickým, talianskym a nemeckým prekladom)?

„Pluralizmus a rozličnosť náboženstiev, farby pleti, pohlavia, rasy, jazyka existuje, lebo ho Boh chcel vo svojej múdrosti, s ktorou stvoril ľudské bytosti.“

Toto je však stále heretické, lebo Boh vôbec nechce falošné náboženstvá a nenávidí ich.

Mnohí však nevedia, že hereziarcha Ján Pavol II. učil v podstate tú istú herézu vo svojej prvej a antikristovskej encyklike Redemptor hominis.

Ján Pavol II., Redemptor hominis (#6), 4. marec 1979: „Či niekedy pevná viera vyznávačov nekresťanských náboženstiev – ktorá tiež samotná vychádza z Ducha pravdy, pôsobiaceho mimo viditeľných hraníc mystického Tela – neuvádza azda do pomykova kresťanov...“

Ján Pavol II. tu učí, že viera vo falošné a modlárske náboženstvá vychádza z Ducha Pravdy, Ducha Svätého, keď v skutočnosti vychádza z ducha lží, diabla. Toto je nesmierne rúhanie a jedna z najhorších heréz Jána Pavla II.! Nekresťanské náboženstvá zahŕňajú okrem iného aj satanizmus, náboženstvá voodoo, islam a iné modlárske náboženstvá a náboženské presvedčenia, ktoré učia modloslužobníctvu, napríklad uctievaniu Pachamamy. Toto znamená, že presvedčenie uctievať Satana je presvedčenie, ktoré vychádza z Ducha Svätého, podľa Jána Pavla II. Učenie Jána Pavla II. v jeho prvej encyklike v skutočnosti stotožňuje Ducha Svätého s diablom.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že Ján Pavol II. používa v súvislosti s pevnou vierou vo falošné náboženstvá latinské zdôrazňovacie zámeno ipsa (samotná, sama). Akoby chcel vo svojej diabolskej zlomyseľnosti zdôrazniť svoju bohorúhačskú herézu, aby mohli byť tí, ktorí ho uznávajú za svätého alebo katolíka, o to viac odsúdení do pekla.

vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Roberto 55
Konanie papezov po 2V. bolo casto proti Pravde=Bohu, teda bludarske=hereza.
Kedze sa nevyznam v Cirkevnom prave tak neviem ich presne posudzovat. Viem, ze hlasali najma tzv. falosny ekumenizmus, zaviedli a udrzovali protestantsku liturgiu - co je dnes hlavna pricina apostazy, a dnes Ferko je majster dvojzmyselnosti, falosnosti a v presadzovani svojho vlastneho chapania viery (nie Kristovej). …More
Konanie papezov po 2V. bolo casto proti Pravde=Bohu, teda bludarske=hereza.
Kedze sa nevyznam v Cirkevnom prave tak neviem ich presne posudzovat. Viem, ze hlasali najma tzv. falosny ekumenizmus, zaviedli a udrzovali protestantsku liturgiu - co je dnes hlavna pricina apostazy, a dnes Ferko je majster dvojzmyselnosti, falosnosti a v presadzovani svojho vlastneho chapania viery (nie Kristovej). Navyse je aj velmi pokorny, co je vidno z bozkavania spinavych topanok cernoskom, homosom, moslimom, transgenderom a inim hriesnikom....a najnovsie prijmanim migrantov-najma ciernych moslimov a je za opichavanie jedmi, aby nas rychlejsie poslal na druhy svet v sulade s doktrinou satanistov.
Verim vsak, ze Pan Jezis je stale Hlava svojej Cirkvi=RKC + ostatne pridruzene a veriaci po "napomenuti" dostanu dobreho papeza, ktory obnovi vsetko v Kristu.To bude vtedy ked Neposkvrnene srdce Matky Bozej zvitazi.
Unam Sanctam SK
"Pápeži" po 2VK sú heretici, to znamená, že nie sú katolíci; kto nie je katolík, nie je v Cirkvi Kristovej a taký nemôže byť jej hlavou. Bodka. Podľa katolíckeho učenia sú antipápeži. Heretik nemôže byť pápežom. Ak ich neodsúdite ako antipápežov vediac o tom, čo tu píšem a o herézach, nie ste katolík. vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/
A František nie je pokorný. Je to vlk …More
"Pápeži" po 2VK sú heretici, to znamená, že nie sú katolíci; kto nie je katolík, nie je v Cirkvi Kristovej a taký nemôže byť jej hlavou. Bodka. Podľa katolíckeho učenia sú antipápeži. Heretik nemôže byť pápežom. Ak ich neodsúdite ako antipápežov vediac o tom, čo tu píšem a o herézach, nie ste katolík. vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/
A František nie je pokorný. Je to vlk v ovčom rúchu.
Unam Sanctam SK
Ľudia sa musia naozaj zobudiť v túto neskorú hodinu. Keď Kláštor Najsvätejšej Rodiny ešte za panovania Jána Pavla II. vyhlásil, že je heretik a Antikrist vedúci Neviestku babylonskú, ľudia tomu nechceli veriť a mnohí totálne ignorovali jeho herézy a odpadlíctvo v Assisi, herézy 2VK a dôkazy o sedevakantizme. Nečetní heretici a falošní tradicionalisti si robili falošné nádeje, že snáď sa veci …More
Ľudia sa musia naozaj zobudiť v túto neskorú hodinu. Keď Kláštor Najsvätejšej Rodiny ešte za panovania Jána Pavla II. vyhlásil, že je heretik a Antikrist vedúci Neviestku babylonskú, ľudia tomu nechceli veriť a mnohí totálne ignorovali jeho herézy a odpadlíctvo v Assisi, herézy 2VK a dôkazy o sedevakantizme. Nečetní heretici a falošní tradicionalisti si robili falošné nádeje, že snáď sa veci nejak zlepšia. Opak bol pravdou - veci sa iba zhoršili a teraz za Františka už takmer každý vidí, ako jeho cirkev nie je ničím iným ako spustošenou ohavnou sektou kacírov najhoršieho a každého druhu. Je to sekta idúca do záhuby, odsúdená k záhube. Ako môžete vidieť, Ján Pavol II. učil ešte rúhavejšiu herézu ako František v r. 1979. Vtedy si však väčšina ľudí strčila hlavu do piesku a nevykrikovala, ako to dnes zúfalo robia najrôznejší falošní tradicionalisti. Ľudia musia zaujať správne postoje a prijať katolícku vieru, bez ktorej niet spásy.
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
BernadettaJaMalinka
vystúpilo mnoho antikristov a JPII je jedným z nich ale ten posledný, ktorý bude zabitý pri Panovom druhom príchode dychom jeho úst, ten ešte len vystúpi.. a nemyslite si, že poznáte jeho meno...
Unam Sanctam SK
Antikristov bolo mnoho. Ja za toho prvého väčšieho považujem Pavla VI. Ján Pavol II. bol tým hlavným biblickým a Benedikt XVI. s Františkom sú menšími antikristami. Toto vyvracia vašu námietku:
vatikankatolicky.com/apokalypsa/ - Tento článok.

vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
vatikankatolicky.com/anti-papez-jan-pavol-i/
vatikankatolicky.com/…More
Antikristov bolo mnoho. Ja za toho prvého väčšieho považujem Pavla VI. Ján Pavol II. bol tým hlavným biblickým a Benedikt XVI. s Františkom sú menšími antikristami. Toto vyvracia vašu námietku:
vatikankatolicky.com/apokalypsa/ - Tento článok.

vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
vatikankatolicky.com/anti-papez-jan-pavol-i/
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/
Roberto 55
Ja viem jeho meno: "Ancias".... 😂