Peter(skala)
Páči sa mi vyznanie sv.Atanáza, len škoda že Svätu Trojicu vyobrazuju ako pre malé deti, kde Otca ukazuju ako starca. Takto vyzera Otec na nebesiach:
Marieta Ria
Peter(skala)
to už je lepšie...pači sa mi, že maju rovnaké tváre a na hrudi symboli, ktore charakterizuju ich Osoby (Otca, Syna, Ducha Svätého). Len mi je trošku smiešne, že s nohami stupaju po hlavach anjeličkov:)
Peter(skala)
Našiel som ešte niečo podobné
Marieta Ria
Klasické zaužívané zobrazenie je viac detinské, máš pravdu, aby bolo priblížené, kto je Otec a kto Syn - ale u Boha čas nehrá rolu, je vhodnejšie zobrazovať ich rovnocenne. Len nie sme na to zvyknutí...
U.S.C.A.E.
marí sa mi že práve tieto identické zobrazenia Cirkev zakázala lebo zvádzajú k bludu. Trón Milosti je vynikajúci západný spôsob zobrazovania Trojice a východ má priam KLENOT a to taký že vyobrazuje Pána Ježiša Krista ako starého čím ukáže predvečnosť Boha Syna a zároveň Jeho jednopodstanosť s Otcom
U.S.C.A.E.
starý muž značí večnosť a múdrosť to nie je žiadne detské vyobrazenie dokonca to odráža posvätný text v knihe Proroka Daniela sám sa mu tak Boh ukázal vo videní.
Marieta Ria
Stretla som sa s týmto vyobrazením len nedávno a ma prekvapilo. Ale zdôvodnenie bolo, že aby bola vyjadrená rovnocennosť všetkých troch Božských osôb... Takže nakoniec je najsprávnejšie to, čo používame oddávna.
Peter(skala)
Nie, nie, Marieta, nedaj sa pomýliť.
Niekomu sa zamarí a hned mame na to skočiť?
Ten obraz Boha Otca bol zjavený samotným Bohom Otcom (Nie Ježišom) a to sr.Eugenii Ravasiovej, čo napokon po 10 rokoch skumania aj schvalil generalny vikar komisie v Ríme 1989. Tu knihu mam doma, ale podstatne je, že v posolstvách sám Boh Otec hovorí, prečo má širiť podobizeń Boha Otca (obraz) kde vizera presne …More
Nie, nie, Marieta, nedaj sa pomýliť.
Niekomu sa zamarí a hned mame na to skočiť?
Ten obraz Boha Otca bol zjavený samotným Bohom Otcom (Nie Ježišom) a to sr.Eugenii Ravasiovej, čo napokon po 10 rokoch skumania aj schvalil generalny vikar komisie v Ríme 1989. Tu knihu mam doma, ale podstatne je, že v posolstvách sám Boh Otec hovorí, prečo má širiť podobizeń Boha Otca (obraz) kde vizera presne ako Syn Ježiš kristus. Tam hovorí, že ludia maju mylnu predstavu o Nom, ked si ho predstavuju ako dedušška.

To, že synovia sa podobaju na otca vychádza práve z toho, že sme storení na obraz Boží.
Takže aj Syn Boží musel mať výzor tváre takú ako Otec, dokonca UPLNE taku istu tvár.

napokon aj ct.Márie z Agredy zjavil Boh, že Adam vizeral presne tak ako Ježiš kristus, ked mal 33 rokov, čiže dospelá tvár s bradou a vlasmi.

Táto identita Boha nie je len nejakou fraškou, či formalitou, aby sme si nejako predstavili Boha (čo maju vo zvyku pohania), ale má jasne a zrozumitelne ukazať tvár Boha, pretože ked Ju nemôžeme vidieť na živo z tvare do tvare (kvôli svojej obmedzenosti-hriešnosti), tak ju potrebujeme vidieť apson na obraze, ale musí byť a toto podotýkam: presne vyobrazená, pretože 2.prikazanie Božie hovorí, že si nemáme vyobrazovať Boha falošne. Nie, že vôbec, ale ked už tak nesmie Boh vyzerať tak ako nevyzera, či už ho niekto vyobrazí ako zviera alebo niečo, čím vôbec nie je.
U.S.C.A.E.
Mezi odsouzená zobrazení patří zobrazení Nejsvětější Trojice jako třech stejných nebo velmi podobných postav (Obr. 2a) a jako jediné postavy se třemi vzájemně spojenými hlavami, obličeji nebo těly (Obr. 2b).
Předpisy o zobrazování Nejsvětější TrojiceMore
Mezi odsouzená zobrazení patří zobrazení Nejsvětější Trojice jako třech stejných nebo velmi podobných postav (Obr. 2a) a jako jediné postavy se třemi vzájemně spojenými hlavami, obličeji nebo těly (Obr. 2b).

Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice
U.S.C.A.E.
Boží obraz je to že máme Dušu a jej schopnosti Vôle a Rozumu ako by sme mohli mať fyzickú podobu Boha Otca keď ten žiadnu nemá však je Duch. IBA Syn je Vtelený.
Peter(skala)
Treba uznať, že Starec dní zo zjavenia Danielovi 7,9 je naozaj Boh Otec ale na druhej strane treba povedať aj to, čo v samotnom članku sa píše, že Boh sa vtedy zjavil Danielovi tak, aby mu to bolo symbolicky velavravné. V biblických vysvetlivkach to vysvetluju:
Dan 7,9 - "Starec dní", večný Boh, zasadá k súdu nad Antikristom. Jeho trón porov. s trónom opísaným u Ez v hl. 1 a 10. Boží trón …More
Treba uznať, že Starec dní zo zjavenia Danielovi 7,9 je naozaj Boh Otec ale na druhej strane treba povedať aj to, čo v samotnom članku sa píše, že Boh sa vtedy zjavil Danielovi tak, aby mu to bolo symbolicky velavravné. V biblických vysvetlivkach to vysvetluju:
Dan 7,9 - "Starec dní", večný Boh, zasadá k súdu nad Antikristom. Jeho trón porov. s trónom opísaným u Ez v hl. 1 a 10. Boží trón obklopuje množstvo anjelov.
🤔

Dalej treba povedať, že autor članku sice vypísal doslovne znenie z dokumentov papežov, kde píšu o tom ako by mohol vizerať obraz Svätej trojice, ale potom autor doplna niečo, čo v dokumente nie je.

napr. ked ukazuje na obraz Svätej trojice kde su všetky 3 hlavy rovnaké, ale v dokumente papežov sa nepíše doslovne, že takéto vyobrazenie je mylné.
U.S.C.A.E.
Brevem papeže Benedikta XIV. Sollicitudini nostrae ze dne 1. října 1745 jsou povoleny pouze obrazy Nejsvětější Trojice představující Boha Otce v podobě kmeta (Dan. 7, 9), v jehož lůně spočívá Ježíš Kristus s Duchem svatým v podobě holubice (Obr. 1a), nebo představující dvě osoby Boha Otce a Boha Syna od sebe oddělené, mezi nimiž je Bůh Duch svatý jako holubice (Obr. 1b). Sedí-li Bůh Otec …More
Brevem papeže Benedikta XIV. Sollicitudini nostrae ze dne 1. října 1745 jsou povoleny pouze obrazy Nejsvětější Trojice představující Boha Otce v podobě kmeta (Dan. 7, 9), v jehož lůně spočívá Ježíš Kristus s Duchem svatým v podobě holubice (Obr. 1a), nebo představující dvě osoby Boha Otce a Boha Syna od sebe oddělené, mezi nimiž je Bůh Duch svatý jako holubice (Obr. 1b). Sedí-li Bůh Otec, držící ukřižovaného Syna, na trůně, je obraz nazýván „Trůn milosti“. Dále mohou být tři božské osoby zobrazovány i jednotlivě ve všech podobách, jak se dle svědectví Písma svatého lidem zjevovaly (ČKD 1904, 3, s. 146), ovšem sluší se při jejich zobrazování mít na paměti napomenutí tridentského sněmu (sess. XXV): „Jestliže je někdy, když to prospívá nevědomému lidu, třeba příběhy a vyprávění svatého Písma vyjádřit v obrazech, ať je lid poučován, že božské není zobrazováno proto, jako by mohlo být spatřeno tělesnýma očima anebo vyjádřeno v barvách a tvarech.“ (Dokumenty tridentského koncilu, s. 243–244; překl. I. A. Hrdina).