Otčenáš
2560
Otčenáš
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se domnívá, že je na tomto světě doma. Učedník na Cestě má na mysli věci Boží, služebníci Satana mají srdce plná věcí lidských.
Jak vidíte v evangeliu, Pán Ježíš pojmenoval světsky myslícího Petra satanem. Také vy všichni, kteří jste pospíchali volit …More
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se domnívá, že je na tomto světě doma. Učedník na Cestě má na mysli věci Boží, služebníci Satana mají srdce plná věcí lidských.
Jak vidíte v evangeliu, Pán Ježíš pojmenoval světsky myslícího Petra satanem. Také vy všichni, kteří jste pospíchali volit světská uskupení, jste satani. Někteří z vás zašli dokonce tak daleko, že dokonce kandidovali a už se viděli v parlamentu. Vzpamatujte se!
Otčenáš
Apoštol Pavel v listu Římanům píše -

5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha.
6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.
7Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.
8Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.
9Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud …
More
Apoštol Pavel v listu Římanům píše -

5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha.
6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.
7Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.
8Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.
9Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
10Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti.
11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.
R 8. kapitola
Čiňte pokání! Musíte znovu narodit z vody a Ducha, stát se duchem, aby Bůh oživil vaše smrtelná těla!