Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.4K
pl.news

Wyciekły listy: "bez kary" dla katolików-masonów

Pisarka katolicka z Melbourne, Kathy Clubb, opublikowała korespondencję między masońskim Wielkim Mistrzem a Konferencją Episkopatu Australii w sprawie akceptacji członkostwa Katolików w sektach masońskich.

Pierwszy list został wysłany przez Stephena Michalaka, Wielkiego Mistrza i "katolika", który w 2016 prosił o wyznaczenie Wolnomularzom sposobu pełnego uczestnictwa w sakramentalnym życiu Kościoła.

W lipcu 2017 Michalak otrzymał odpowiedź (na zdjęciu artykułu) od o. Stephena Hacketta, sekretarza episkopatu.

Powołując się na konsultacje z różnymi komisjami episkopatu, o. Hackett stwierdził, że członkostwo w masonerii jest problemem, który należy rozwiązać na poziomie parafii.

Pisze nawet, że – do tej pory nieznana – "dyrektywa katolicka" określa, że "członkostwo Katolików w masonerii nie będzie pociągało za sobą kary".

W rzeczywistości Kongregacja Doktryn Wiary w 1983 zadeklarowała, że wolnomularstwo jest niespójne z Wiarą i "żadna lokalna władza kościelna nie ma kompetencji do odstąpienia" od negatywnego osądu na temat masonów.

#newsDwsvladdep