Clicks758

Quo Vadis, katolícki liberali a tradicionalisti, kde je vaša kňazská služba ?!

Tak ako vo svetskej sfére (civilnej), aj v náboženskej (cirkevnej) sa ľudia rozdeľujú na viacero strán, kde jední odbočujú na ľavo a druhí na pravo. Preto sa nazývajú pravičiari a ľavičiari.

Pred Koronavírusom
všetci z jednej alebo druhej strany hovorili aké je dôležité vysluhovať Sviatosti, rozdiel bol hlavne v spôsobe, akým tieto Sviatosti vysluhovali.

Teraz však (po vypuknutí pandémie) už pre nich nie je na 1.mieste vysluhovanie Sviatostí, lebo jední aj druhí radšej sú zatvorení v izolácii pred virusom, ako keby mali vysluhovať Sviatosti.

Oni samotní síce vysluhujú Sviatosti pre seba alebo pre svoje spoločenstvo, v ktorom sú izolovaní, ale akosi ostatných nechávajú bez Sviatostí.

Odvolávajú sa na duchovné prijímanie, príklady otcov z čias totality
, ktorí nemohli prijímať Sviatosti alebo sa vyhovárajú na zákazy, ale v konečnom dôsledku aj tak neprídu k laikom, aby im Sviatosti poskytli.

Teraz sa ukazuje, že viac lipli na spôsoboch vysluhovania Sviatostí
(na tradiciach a zvykoch, či vlastných predstáv o vysluhovaní Sviatostiach) ako na poslaní vysluhovania Sviatostí, ktoré majú priamo od Boha a pápež im v tom nebráni.

Odsudzujú pápeža, ale pápež im nebráni vysluhovať Sviatosti.
Odsudzujú pápeža, že sa správa ako heretik alebo schizmatik, ale pápež im nebráni vysluhovať Sviatosti.
Odsudzujú pápeža, že im neide príkladom, ale pápež im nebráni vysluhovať Sviatosti.

... tak kto im bráni vysluhovať Sviatosti?
... laici alebo klerici?
... ak áno, tak prečo počúvajú viac ľudí ako Boha?

Veď Boh zriadil na zemi Svätú Stolicu a tá na čele s pápežom vyzýva kňazov, aby vysluhovali Sviatosti individuálne.

... kňazi by mali vyzývať ľudí, aby sa im hlásili, keď majú záujem o spoveď a sv.prijímanie, ale aj sv.omšu v ich domácnosti.

Prečo to kńazi nerobia, ale namiesto toho hovoria ludom, aby sa zmierili s tým, že nebudu mať Sviatosti ?!

Bohom milovaní kňazi, liberali ale aj tradicionalisti, prestaňte sa vyhovárať na pápeža, biskupov, klerikov aj laikov. Vezmite do vlastných rúk Božie Slovo, ktoré vás vyzýva poskytovať Sviatosti svojim zvereným ľuďom a nasýťte ich duchovným pokrmom.

Ak nebudete poskytovať Sviatosti ľuďom, nie lenže vám budú zobraté materiálne výhody vyplyvajúce z kňazstva, ale vezmu vám aj to, čo si myslíte že máte - bude vám vzatá služba kńaza a potom nebudete môcť vysluhovať Sviatosti ani svojmu spoločenstvu, či dokonca ani sebe samému.

Nebojte sa, vaša obeta bude Bohu milá
nie pre samotný SPôSOB vysluhovania Sviatostí, ale preto, že ste vysluhovali Sviatostí ľuďom, ktorí sú na to pripravení, čiže pre naplnenie poslania, ktoré máte od Boha.

Nech Vám v tom pomáhajú všetci Svätí z nebeského Kráľovstva a s ich pomocou žili v milosti posväcujúcej, až do príchodu Pána s Jeho Veľkým Varovaním pre svet, ktorý všetko obnoví.

Boh s Vami+