Clicks998
Varovanie
16

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE SATAN EXISTUJE

Poselství Ježíše ze dne 2. července 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm
Můj milovaný lide:
Život mého lidu pulzuje v nitru mého kříže slávy a majestátu, každé z mých dětí utváří můj kříž lásky, každé z mých dětí, které usiluje o obrácení, přitahuje mé milosrdenství.
Můj lid stojí pevně ve Mně, žije ve Mně a vstupuje do Mne ve svatosti.
Moji lidé, volám vás bez přestání a vy Mě bez přestání neposloucháte a stále Mě urážíte.
Opovrhujete mým Slovem, aniž byste Mě znali. Jste duchovně slepí a odmítáte vidět s novýma očima a zapomínáte, že "člověk žije nejen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst" [Mt 4, 4].
Mé děti se vydaly na špatnou cestu, rozhodly se se jít tam, kde jsem je varoval, aby nechodily, aby se neztratily, a přesto daly přednost věcem světa a opovrhují naší Nejsvětější Trojicí a mou Nejsvětější Matkou.
Moji lidé:
Nenajdete většího přímluvce, než je moje Matka, v jejím lůnu jsem přijal život, a proti mé Matce Satan nedokáže zvítězit.
Zapomněli jste, že Satan existuje a že Satan se pozvedá proti člověku, aby jej oklamal a přivedl do věčného ohně [1Petr 5, 8-9].
V tomto přítomném čase je nezbytné, aby se moji lidé sjednotili s mou Nejsvětější Matkou, s její svatostí, s její čistotou a její POKOROU. Tato Pokora, vás přivede k vyvýšení v nebi, neboť "KDO NEMÁ NIC, VLASTNÍ VŠECHNO". Má Neposkvrněná Matka byla vzata do nebe v TĚLĚ I DUŠI, proto se Satan pustil do urputného boje proti mé Matce a proti každému z vás, jejích dětí. Satan bojuje bez ustání a zvyšuje své úsilí v tomto rozhodujícím okamžiku.
Zapomněli jste, že tento pekelný drak užívá svou moc, aby vyvolával války, zmatek, nesvár a rozdělení: ODPADLICTVÍ v mé církvi [Ef 6, 11-13].
Znamení nečekají, a vy si jich nevšímáte. Jste daleko od pochopení reality této generace, kterou Zlý žene do sporů ve všech oblastech života, udržujete svět v nepokoji intrikami, pronásledováním, hladem a nejistotou.
Nenacházíte pokoj a nenajdete jej, dokud nepřijdete ke Mně. Jestli se neobrátíte, Zlý bude bude pokračovat v šíření duchovních pohrom a pohrom, které v minulosti dopadly na lidstvo, dílem utrápené, dílem nevěřící těmto současným pohromám.
Moji lidé, nejsou to jen katastrofy, které k vám přicházejí, ale i sláva mé Matky, aby vám pomáhala, proto přivítejte s láskou modlitbu svatého růžence. Modlete se jej a uvádějte jej do praxe v každém činu a díle svého života.

Jste na váze a chybí vám rozum. Zlý vychyluje rovnováhu k sobě a vy pokračujete, aniž byste brali v úvahu bolest, k níž směřujete.
Moji lidé nevidí neshody, které existují v mém Domě, spory, které rozdělují mé duchovní a můj lid. Kvůli tomu je nyní má církev ve zmatku.
Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese se silou a rachotem. Modlete se za Spojené státy, Mexiko, Portoriko, Střední Ameriku, a zejména za Guatemalu.


Modlete se, mé děti, tektonické zlomy aktivují sopky, spící sopky se probudí.
Modlete se, mé děti, modlete se, buďte silou mé církve!
Modlete se, mé děti, živly vás přivedou k utrpení.

Moje děti, obraťte se, přibližte se ke Mně, neopovrhujte slávou mé Matky!
Je nutné, aby má Matka byla uznána jako Matka lidstva, Spoluvykupitelka a Prostřednice všech milostí.
Zlý uteče, jakmile má Matka bude bude uznána svými dětmi v celé své nádheře.
Nebojte se, mé děti, nebojte se, má Matka vás doprovází, nejste samy.
Nemějte strach, děti!

Já jsem váš Bůh, neopustím vás.
Udržujte svou naprostou důvěru ve Mne.
Žehnám vám.
Váš Ježíš.
dyk
33. dňové zasvätenie sa P. Márii:
svetlomariino.sk/…/33-dnova-pripra…
dalila
To nie je podľa sv. Griniona?
dyk
Je. A včera to začalo.
dalila
OK. Dik. A keď som zameskala? Nevedela som. Ale piotr glas hovoril, že kto si to bude robiť, nech čaká ukrutny boj. To povedal pre podporu, nie znechutenie
dyk
Tak skončíš o deň neskôr, ale sa zasvätíš. Nie?
Janka S.
To by P.M. ešte tento pápež musel považovať za Spoluvykupiteľku, aby dogma mohla byť vyhlásená. Ale ako vieme vyjadril sa veľmi jasne, P.M. je v jeho očiach len služobnica Pána.
Peter(skala)
Janka, nehovorim že nemáš pravdu, ale ruku na srdce, ani Benedikt velmi sa neponahlal a ani neponahla s vyhlasenim 5 Dogmy. Okrem toho čo robia klerici a laici, aby bola vyhlasená Dogma?

Spisuju peticiu?
Vyzývaju papeža k vyhlaseniu Dogmy?
Alebo si len poundru, zvalia vinu na niekoho, najlepšie na papeža a tvaria sa že oni nič, oni lietadlo, to papež je na vine.
dalila
Myslím že skôr by pomohlo prosiť Ducha Svätého. Petícia je názor ľudu či aj nejakých kňazov.
Peter(skala)
prosiť Ducha Svätého je samozrejmosť, ktorá musí prísť na mysel každeho veriaceho. Skôr je otazne ako Ho prosia, lebo Ten istý Duch Svätý skrze Pannu Máriu nám dal konkr.modlitbu, ale mnohí ludia ju odmietaju sa modliť alebo si z nej vybrali len to, čo sa im hodí. To je ako keby si niekto vybral z modlitby Otčenáš len tie časti, ktoré mu vyhovuju, tak potom niet sa čo diviť, že 5.Dogma ešte nie …More
prosiť Ducha Svätého je samozrejmosť, ktorá musí prísť na mysel každeho veriaceho. Skôr je otazne ako Ho prosia, lebo Ten istý Duch Svätý skrze Pannu Máriu nám dal konkr.modlitbu, ale mnohí ludia ju odmietaju sa modliť alebo si z nej vybrali len to, čo sa im hodí. To je ako keby si niekto vybral z modlitby Otčenáš len tie časti, ktoré mu vyhovuju, tak potom niet sa čo diviť, že 5.Dogma ešte nie je vyhlasena.

matka-vsetkych-narodov.webnode.sk

Čo sa týka Petície-ako vraviš, že nazor ludu. Zrejme o tom nevieš, ale na vyhlasenie Dogmy su stanovene podmienky a medzi nich dokonca ako prvá z nich je podnet od veriacich, čiže hlas ludu, čiže ludia najprv musia žiadať pápeža, aby Dogmu vyhlasil.

Samozrejme, že papež môže vyhlasiť Dogmu, aj keby väčšina katolikov bola proti, ale to neznamena, že veriaci budu čakať zo založenými rukami a nič nenapíšu, nič nezverejnia, nič nebudu žiadať, lebo ked im nezaleží na Dogme, tak v skutočnosti im nezaleží ani na vôle Panny Márie a logicky ani na vôle nebeskeho Otca, ktorý skrze Máriu žiada Dogmu
Peter(skala)
Moje deti, obraťte sa, približte sa ku Mne, neopovrhujte slávou mojej Matky!
Je nutné, aby moja Matka bola uznaná ako Matka ľudstva, Spoluvykupitelka a Prostrednica všetkých milostí.
Zlý utečie, akonáhle moja Matka bude uznaná svojimi deťmi v celej svojej nádhere.
poli75
Rusko musí byt zasvatene Panne Marii a naša Matka musi byt dogmaticky uznaná za Spoluvykupitelku, inak pride 3.sv.vojna
Peter(skala)
a kedže 5.Dogma nebude vyhlasená včas, tak 3.sv.vojna bude.
Až po vojne bude zasvätenie a vyhlasená Dogma
dyk
Je 5 Kristovích rán a 5 dogiem o P. Márii.
Vojna by mala začať po návrate Pápeža z Moskvy.
dalila
Ak by sme boli dosť kajuci, aj by tá vojna nebola, nie?
Peter(skala)
šak hej, ale prave o tom to je, že niet kajucich, tak niet ani mieru
dalila
Ak poznáš celý život vianneyho, tak to nemusí (nás) byť veľa, ale to chce ozaj kajuce šerco a pôst pôst pôst obeta....