Bos016
2699

Cechy dobrej modlitwy – cz.II – POKORA i SZACUNEK

Cechy dobrej modlitwy cz.I – W zjednoczeniu i w skrusze Z USZANOWANIEM Módl się z uszanowaniem , które by się przebijało w słowie i postawie. Pamiętaj …
Jota-jotka
,,Oto Wszechmoc się modli, a nędza się nie modli, —
Miłość się korzy, a nieprawość się nie upokarza. —
Lekarz rzuca się na ziemię, a chory się nie zgina, —
Sędzia błaga o litość,
a winowajca nie prosi o przebaczenie!,,

🤫
Bos016