lt.news
6

"Mes visi iš esmės esame geri": Pranciškus vėl prieštarauja Kristui

Kitoje ištraukoje iš gegužės 19 d. interviu Norai O'Donnell ("60 minučių") niekuo nepasitikintis Pranciškus teigė, kad "žmonės iš esmės yra geri".

Prieštaraudamas Kristui (Mk 10, 18: "Niekas nėra geras, tik vienas Dievas") ir tikrovei, Pranciškus bambėjo: "Mes visi iš esmės esame geri. Taip, yra piktadarių ir nusidėjėlių, bet pati širdis yra gera".

Su tokia pat nekompetencija Pranciškus paskui kalbėjo apie surogatinę motinystę, sakydamas, kad ji nėra leidžiama "griežtąja prasme" [= leidžiama].

Bandydamas išvengti problemos, jis tada pasakė: "Kartais surogatinė motinystė tampa verslu, ir tai yra labai blogai. Tai labai blogai." Tačiau O'Donelas primygtinai tvirtino, kad kartais surogatinė motinystė yra "vienintelė viltis". Pranciškus atsakė, kad taip "gali būti", ir pridūrė, kad "kita viltis yra įvaikinimas. Sakyčiau, kad kiekvienu atveju situacija turėtų būti kruopščiai ir aiškiai apsvarstyta, konsultuojantis medicininiu, o paskui ir moraliniu požiūriu."

Ir dar: "Manau, kad tokiais atvejais egzistuoja bendra taisyklė, tačiau reikia įsigilinti į kiekvieną atvejį konkrečiai ir įvertinti situaciją, jei tik nėra apeinamas moralinis principas." Bet jis nenorėjo ar negalėjo pateikti tų "moralinių principų".

Dėl statistiškai labai retų seksualinio piktnaudžiavimo Bažnyčioje atvejų Pranciškus, kuris ką tik tvirtino, kad "mes iš esmės esame geri", staiga tampa nesutaikomas ir negailestingas: "Nėra jokios tolerancijos. Jei pasitaikys atvejis, kai pašvęstasis vyras ar pašvęstoji moteris piktnaudžiauja, ant jų kris visa įstatymo jėga. Šiuo atžvilgiu padaryta didelė pažanga."

Tačiau tai tėra veidmainystė. Iš tikrųjų, kai į tokį piktnaudžiavimą įsitraukia jo draugai, Pranciškus ne tik tai toleruoja, bet ir saugo savo draugus nuo bausmės, pavyzdžiui, tėvą Marko Rupniką ir vyskupą Zanchettą.

Kalbėdamas apie karą Gazos ruože, Pranciškus sakė, kad galima kritikuoti abi vyriausybes: "Galima kritikuoti kiek tik nori, bet ne "prieš" tautą. Bet koks "anti" visada yra blogas... antipalestinietiškas ar antisemitiškas". Akivaizdu, kad jis nežino, jog palestiniečiai yra semitai.

AI vertimas