O ĽAHKOMYSEĽNOM POSUDZOVANÍ BLÍŽNEHO

Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. (Lk 18, 11) Tak hovorí človek …
Frog
Falešnými pomluvami škodí především každý sám sobě, ale co je mnohem horší, tyto pomluvy mohou zasáhnout do celého Božího plánu spásy. Falešná pomluva může zapříčinit, že je někdo druhý kvůli ní vyhozen ze zaměstnání anebo je mu znemožněno vykonávat jeho poslání, a nemůže tak dovršit ve svém životě to, pro co se narodil. V této souvislosti jsem se vždy podivoval, kolik se dnes rodí dětí s tzv. …More
Falešnými pomluvami škodí především každý sám sobě, ale co je mnohem horší, tyto pomluvy mohou zasáhnout do celého Božího plánu spásy. Falešná pomluva může zapříčinit, že je někdo druhý kvůli ní vyhozen ze zaměstnání anebo je mu znemožněno vykonávat jeho poslání, a nemůže tak dovršit ve svém životě to, pro co se narodil. V této souvislosti jsem se vždy podivoval, kolik se dnes rodí dětí s tzv. Downovým syndromem. Takto postižení lidé většinou nemohou mluvit, a jako jediní jsou tedy uchráněni od pokušení někoho pomluvit. Z medicínského hlediska je tento fenomén už dávno vysvětlen: porucha na 23. chromozomu. Ale z duchovního hlediska je to záhada. Přitom takoví lidé jsou sice duševně omezeni, ale duchovně jsou vnímaví jako normální lidé, i když k tomu mají další postižení jako hluchoněmost, viz např. videozáznam
Hvězdy znakové řeči
Zatímco čistě jen hluchoněmý může pomlouvat pomocí znakové řeči, člověk s Downovým syndromem toho není schopen v důsledku svého duševního omezení, i kdyby se znakovou řeč naučil.
Existují různé teologické názory na původ Downova syndromu. Jedni říkají, že rodiče zhřešili před početím dítěte. Druzí to popírají a odvolávají se na dotaz vznesený Ježíšovi, čím zhřešili slepcovi předci. Buddhisti a hinduisti zase vidí v této nemoci požehnání, že takový člověk je prý schopen přijímat v neomezené míře pozitivní kosmickou energii. Před časem jsem se setkal s názorem talmudských rabínů na tento problém. Oni jsou většinou ovlivněni kabbalou, která učí o dvou druzích pomlouvačů: ta první skupina si ve své zlobě, závisti a nenávisti k druhým pomluvy vymýšlí, kdežto ta druhá šíří pomluvy nevědomky, jako třeba drbavé tetky, jedna něco řekne, a druhá ten drb šíří dál, aniž by si ověřila, zda-li je to vůbec pravda. Kabbala, která je postavená na učení o reinkarnaci, pak říká, že pomlouvači zmíněného druhého druhu (tedy "šiřitelé nepravdivých drbů") v případě, že to má za následek poškození cti nebo poslání druhého člověka, se za trest v dalších životech převtělují do lidí s Downovým syndromem, aby už dál nemohli drby šířit.
Jako křesťané samozřejmě reinkarnaci neuznáváme, takže to můžeme spíše interpretovat tak, že se šíření nepravdivých pomluv může projevit jako trest Boží na potomcích i v příštích generacích. Písmo hovoří o potrestání vin do třetího až čtvrtého pokolení. My jsme ale již poslední generace před koncem tohoto starého světa, a proto se na nás projevují, ať jsme toho vědomi či nikoli, důsledky provinění našich předků mnoho a mnoho staletí dozadu, kvůli naší očistě před vytržením na Novou zem. Ostatně o tom psal ve svém posledním loňském "dušičkovém" poselství Enoch z Kolumbie, těsně před svou smrtí. Vyšlo to tehdy trojjazyčně, tak to sem zkopíruji. Doufám, že každý bude rozumět aspoň jednomu z jazyků.

Español | Deutsch | English

***************************************************

mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

¡ORAD CON MI ROSARIO DE LA MISERICORDIA Y ENTREGADME VUESTRO ÁRBOL GENEALÓGICO
PATERNO Y MATERNO, PARA IR LIBERÁNDOLO DE LAS MALDICIONES Y ATADURAS ANCESTRALES
QUE OS TIENEN ATADOS A VOSOTROS Y A VUESTRAS GENERACIONES, MATERIAL, SOCIAL Y
ESPIRITUALMENTE!

SEPTIEMBRE 19 2021 - 3:00 P.M.

LLAMADO DE JESÚS DE LA MISERICORDIA A SU PUEBLO FIEL.

MENSAJE A ENOCH. PARROQUIA CORPUS CHRISTI CALI - COLOMBIA

Mi Paz sea con vosotros, Hijos míos

Los días de purificación se irán intensificando y ningún mortal estará exento;
la purificación será más fuerte para todos aquellos que no han liberado su árbol
genealógico, porque todas las cargas de maldiciones y pecados ancestrales, van a
hacer liberadas y purificadas en todo mortal. Vuestro árbol genealógico en la
purificación será liberado para que todas las generaciones pasadas, presentes y
futuras en vosotros, queden libres de las cargas intergenéricas; acordaos que en
los Nuevos Cielos y en la Nueva Tierra, no entrará mancha alguna de pecado. Por
eso, debéis de orar desde ahora por vuestros antepasados, ofreciendo por ellos
oraciones, ayunos, penitencias y Santas Misas, para que cuando lleguen los días
de la gran purificación estéis libres de las cargas ancestrales y no tengáis que
sufrir este duro proceso de liberación.

Hay millones de almas de vuestros familiares difuntos y antepasados, que no han
podido liberarse, y se hallan atadas espiritualmente por la falta de oración de
sus familiares en este mundo. El Cielo Hijos míos, necesita liberar estas almas
que andan errantes por este mundo o suspendidas en el espacio, y que esperan de
vuestras oraciones, ayunos, penitencias, santas misas y demás sacrificios y
ofrecimientos que hagáis por ellas, para liberarse y poder encontrar la Luz, que
las guíe a la eternidad. Necesito pues que oréis por vuestro árbol genealógico
paterno y materno, porque es urgente liberar estas almas para que vuestra
purificación no sea muy dolorosa. Os recuerdo: Lleváis a Dios en vuestro corazón
y a vuestros antepasados en los huesos: por eso, es urgente la liberación de
vuestro árbol genealógico para que vuestros antepasados y vosotros quedéis
libres y así, las generaciones futuras sean fruto agradable a los ojos de mi
Padre. Las almas que no han podido encontrar la Luz de Dios, necesitan ser
liberadas para ser juzgadas y llevadas al lugar que les corresponde en la
eternidad

Orad con mi Rosario de la Misericordia y entregadme vuestro árbol genealógico
paterno y materno, para ir liberándolo de las maldiciones y ataduras
ancestrales, que os tienen también atados a vosotros y a vuestras generaciones,
material, social y espiritualmente. Hay generaciones enteras que nacen y mueren
en la ruina por las maldiciones de ocultismo que llevan grabadas en su sangre;
hay generaciones que les cuesta perdonar porque tienen maldiciones de
resentimiento en su línea genética; otras, traen maldiciones en los matrimonios
que terminan por separarse. Con esto quiero deciros, que todos los obstáculos y
barreras que no dejan progresar material, social y espiritualmente a las
generaciones, tienen como raíz el campo intergeneracional.

Acordaos que mi Padre, os creó sanos y os bendijo para que habitárais la tierra
y fuérais prósperos; pero el pecado y el alejamiento de Dios son los culpables
de todas vuestras desgracias e infortunios y esto ha pasado de generación en
generación, sin que haya sido liberado; es por las maldiciones
intergeneracionales que la bendición de Dios no os llega, porque está atada por
los pecados de vuestros antepasados. Liberad pues mis pequeños vuestro árbol
genealógico paterno y materno, para que seáis sanos y prósperos.

Os bendigo: En el Nombre de mi Padre. En mi Nombre y en el Nombre del Santo
Espíritu. Quedad en mi Paz

Vuestro Maestro, Jesús de la Infinita Misericordia

Dad hijos míos a conocer los mensajes de salvación, a toda la humanidad

***************************************************

KOMMHERRJESUS - Botschaften 2021

Betet Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz und übergebt Mir euren Stammbaum
väterlicher- und mütterlicherseits, um ihn von den Flüchen und Ahnenbindungen zu
befreien, die auch euch und eure Generationen materiell, sozial und geistig
binden.

19. September 2021, 15.00 Uhr – Aufruf vom Barmherzigen Jesus an Sein treues
Volk. Botschaft von Enoch.

Mein Friede sei mit euch, Meine Kinder.

Die Tage der Reinigung werden sich intensivieren, und kein Sterblicher wird
davon ausgenommen sein; die Reinigung wird für all jene stärker sein, die ihren
Stammbaum nicht befreit haben, denn alle Lasten von Flüchen und Ahnensünden
werden in jedem Sterblichen gelöst und gereinigt werden. Euer Stammbaum wird bei
der Reinigung befreit, so dass alle eure vergangenen, gegenwärtigen und
zukünftigen Generationen in euch frei von der generationsübergreifenden Last
sein werden; denkt daran, dass in den Neuen Himmeln und der Neuen Erde kein
Makel der Sünde eindringen wird. Deshalb müsst ihr von nun an für eure Vorfahren
beten, indem ihr für sie Gebete, Fasten, Bußübungen und Heilige Messen
darbringt, damit ihr, wenn die Tage der Großen Reinigung kommen, von den Lasten
der Vorfahren befreit seid und diesen harten Prozess der Befreiung nicht
erleiden müsst.

Es gibt Millionen von Seelen eurer verstorbenen Verwandten und Vorfahren, die
sich nicht befreien konnten und durch das fehlende Gebet ihrer Verwandten in
dieser Welt geistig gebunden sind. Der Himmel, Meine Kinder, muss diese Seelen
befreien, die in dieser Welt umherirren oder im Jenseits verharren und die auf
eure Gebete, Fasten, Bußübungen, Heiligen Messen und andere Opfer und Gaben
warten, die ihr für sie macht, um sie zu befreien und das Licht finden zu
können, das sie in die Ewigkeit führen wird. Ich bitte euch also, für euren
Stammbaum väterlicher- und mütterlicherseits zu beten, denn es ist dringend
notwendig, diese Seelen zu befreien, damit eure Reinigung nicht zu schmerzhaft
wird.

Ich erinnere euch daran: Ihr tragt Gott in eurem Herzen und eure Vorfahren in
euren Knochen, deshalb ist die Befreiung eures Stammbaums dringend notwendig,
damit eure Vorfahren und ihr frei sein könnt und damit die künftigen
Generationen in den Augen Meines Vaters eine angenehme Frucht sind. Die Seelen,
die nicht in der Lage waren, das Licht Gottes zu finden, müssen befreit werden,
damit sie gerichtet und an ihren rechtmäßigen Platz in der Ewigkeit gebracht
werden können.

Betet Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz und übergebt Mir euren Stammbaum
väterlicher- und mütterlicherseits, um ihn von den Flüchen und Ahnenbindungen zu
befreien, die auch euch und eure Generationen materiell, sozial und geistig
binden. Es gibt ganze Generationen, die aufgrund von okkulten Flüchen, die in
ihr Blut eingraviert sind, geboren werden und im Verderben sterben; es gibt
Generationen, denen es schwerfällt zu vergeben, weil sie Flüche des Grolls in
ihrer genetischen Linie tragen; andere bringen Flüche in Ehen, die in Trennung
enden. Damit will Ich sagen, dass alle Hindernisse und Barrieren, die die
Generationen daran hindern, sich materiell, sozial und geistig
weiterzuentwickeln, ihre Wurzeln im Bereich zwischen den Generationen haben.

Erinnert euch daran, dass Mein Vater euch gesund erschaffen und gesegnet hat,
damit ihr die Erde bevölkert und in Wohlstand lebt; aber die Sünde und die
Entfremdung von Gott sind schuld an all eurem Unglück und euren Missgeschicken,
und das ist von Generation zu Generation weitergegeben worden, ohne dass ihr
davon befreit wurdet; wegen der Flüche zwischen den Generationen kommt der Segen
Gottes nicht zu euch, denn er ist durch die Sünden eurer Vorfahren gebunden.
Gebt also, Meine Kleinen, euren väterlichen und mütterlichen Stammbaum frei,
damit ihr gesund und wohlhabend seid.

Ich segne euch: Im Namen Meines Vaters. In Meinem Namen und im Namen des
Heiligen Geistes. Bleibt in Meinem Frieden.

Euer Meister, Jesus der unendlichen Barmherzigkeit.

Verkündet, Meine Kinder, der ganzen Menschheit die Botschaften des Heils.

***************************************************

The days of purification will intensify, and no mortal will be exempt

The purification will be stronger for all those who have not released their
family tree, because all the burdens of curses and ancestral sins, will be
released and purified in every mortal.

September 19, 2021 – Call of Jesus of Mercy to His faithful people. Message to
Enoch. Parish of Corpus Christi, Cali – Colombia

The days of purification will intensify, and no mortal will be exempt
“My Peace be with you, my children.

The days of purification will intensify and no mortal will be exempt; the
purification will be stronger for all those who have not released their family
tree, because all the burdens of curses and ancestral sins, will be released and
purified in every mortal. Your family tree in the purification will be released
so that all past, present and future generations in you will be free of
intergeneric burdens; remember that in the New Heavens and on the New Earth, no
stain of sin will enter. Therefore, you should pray from now on for your
ancestors, offering for them prayers, fasts, penances and Holy Masses, so that
when the days of the great purification arrive, you will be free of the
ancestral burdens and you will not have to suffer this hard process of
liberation.

There are millions of souls of your deceased relatives and ancestors, who have
not been able to free themselves, and are spiritually bound by the lack of
prayer of their relatives in this world. Heaven, my children, needs to free
these souls who are wandering in this world or suspended in space, and who are
waiting for your prayers, fasts, penances, holy masses and other sacrifices and
offerings that you make for them, to free them and to be able to find the Light
that will guide them to eternity. I need then that you pray for your paternal
and maternal family tree, because it is urgent to free these souls so that your
purification will not be very painful. I remind you: You carry God in your heart
and your ancestors in your bones: therefore, it is urgent the liberation of your
family tree so that your ancestors and you remain free and thus, the future
generations will be pleasant fruit in the eyes of my Father. The souls who have
not been able to find the Light of God, need to be freed in order to be judged
and taken to their rightful place in eternity.

Pray with my Rosary of Mercy and give me your paternal and maternal family tree,
to free it from the curses and ancestral ties, which also bind you and your
generations, materially, socially and spiritually. There are entire generations
that are born and die in ruin because of the occult curses that are engraved in
their blood; there are generations that find it difficult to forgive because
they have curses of resentment in their genetic line; others bring curses in
their marriages that end up separating. With this I want to tell you that all
the obstacles and barriers that do not allow the generations to progress
materially, socially and spiritually, have their roots in the intergenerational
field.

Remember that my Father created you healthy and blessed you so that you would
inhabit the earth and be prosperous; but sin and estrangement from God are to
blame for all your misfortunes and this has passed from generation to
generation, without being released; it is because of the intergenerational
curses that the blessing of God does not reach you, because it is bound by the
sins of your ancestors. Therefore, my little ones, free your paternal and
maternal family tree, so that you may be healthy and prosperous.

I bless you: In the Name of my Father. In my Name and in the Name of the Holy
Spirit. Be in my Peace

Your Master, Jesus of Infinite Mercy

Make known, my children, the messages of salvation to all mankind.
Zuzana Schlosserova shares this
6
Odporúčam prečítať, keďže tohto hriechu sa dopúšťa veľmi veľa ľudí, a možno si ho ani nie sú vedomí.
dominikguzman shares this
1866
Odporúčam prečítať, keďže tohto hriechu sa dopúšťa veľmi veľa ľudí, a možno si ho ani nie sú vedomí.
apredsasatoci
Nie som si vedoma, alebo ma zožiera závisť, zloba, nenávisť.... Žerie z vnútra ako rakovina. Nemôžem spávať. Ohovorim, znevazim.... hneď sa lepšie buva.
Také znevazenie niekoho pomáha. On/ona sú zlí (ja som automaticky dobrá). Je to príjemná emócia. 🤫
apredsasatoci
Po dlhej dobe niečo kresťanské na kresťanských stránkach. 🤔