pl.news
15.4K

Homoseksualny Paglia popiera mordowanie dzieci

Homoseksualny Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Przeciwko Życiu, usprawiedliwia wybór ateistki i działaczki proaborcyjnej, Marianny Mazzucato, na członka swojej akademii (TheTablet.co.uk …More
Homoseksualny Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Przeciwko Życiu, usprawiedliwia wybór ateistki i działaczki proaborcyjnej, Marianny Mazzucato, na członka swojej akademii (TheTablet.co.uk, 10 listopada).
Biorąc pod uwagę tysiące ludzi umierających z głodu, Paglia nalega na poruszanie kwestii ekonomicznych (ekonomia jest niezastąpiona), jakby nie było już innych porządnych ekonomistów poza proaborcyjną działaczką Mazzucato.
Używając słowa kosmetyka, aby zmylić mniej rozgarniętą część odbiorców, Paglia nazywa Mazzucato "osobą będącą 'za prawem do wyboru' [= za aborcją], zamiast osobą proaborcyjną [= będącą za prawem do wyboru].
Zdaniem Paglii, określenie popierający "prawo do życia" nie dotyczy kwestii aborcji tylko "wojny", "głodu", "ubóstwa" lub "samobójstwa". Widać jak na dłoni, że Paglia usiłuje zamieść temat aborcji pod dywan.
Ponadto Paglia usiłuje przykleić łątkę "ideologizacji" debatom nad aborcją i eutanazją w celu usunięcia "ideologicznych uprzedzeń". W każdym …More
Walczyć o prawdę
Homoseksualizm i mordowanie dzieci nienarodzonych to już nie żadne tabu i ukrywany nędzny proceder, to ,,rząd dusz,, obecnego Watykanu diabłu na uciechę. A zdradzieccy hierarchowie, biskupi i kapłani milczą.