Clicks816
Edward7
16

ODKRYJ „ŹRÓDŁA ZŁA”

Jezus jest prawdą, podczas gdy diabeł jest ojcem kłamstwa; a kto kłamie i zaprzecza prawdzie; kto odmawia zobaczenia i przyjęcia prawdy, automatycznie staje się dzieckiem diabła, ponieważ nasze myśli i uczynki czynią nas tym, kim jesteśmy. Odkrywaj źródła zła i drenuj je jedno po drugim. Zło żywi się kłamstwami, ale bronią do jego pokonania jest prawda. „Wielka pandemia”: dlaczego zdecydowana większość ludzi nie rozumiała, co dzieje się.

Francesco Lamenda


Nasz najbardziej palący problem, po uświadomieniu sobie, że dzisiejszy świat jest przesiąknięty złem , że każdy aspekt naszego życia społecznego został zaprojektowany i zorganizowany dla zła, a "Wielka Pandemia" jest pretekstem dla złych Mistrzów Wszechświata do ustanowienia, że najwyższym i dlatego szatańska forma zła, jaką jest Nowy Porządek Świata, to rozumienie, co robić, jak się bronić, jak reagować. Bardzo źle jest rozumieć, co się dzieje i mieć poczucie, że nie można nic zrobić: to tak, jakby prowadzić, samolot rozbijający się o ziemię i nie używać elementów sterujących. Największym wyzwaniem jest jednak zrozumienie: zdecydowana większość ludzi w ogóle nie zrozumiała, co się dzieje i jest całkowicie usidlona przez nieprawdę oficjalnej wersji. Po podjęciu wysiłku zrozumienia, który zakłada nie tylko zdolności intelektualne, ale i moralne, ponieważ wymaga długiego nawyku w poszukiwaniu dobra, a zatem i prawdy ( verum et bonum convertuntur ), zaczyna być jasne, jakie są działania, które można podjąć, aby złamać brzydkie zaklęcie.

Jedno jest pewne: zło nie będzie przeszkadzać na zawsze. Jest w nim jakaś intymna słabość, bo zło nie jest siłą pozytywną, ale czysto negatywną: innymi słowy, zawsze musi coś zniszczyć, a gdy nie znajdzie już pożywienia, to samo się niszczy, jak hydrofob, pies który gryzie się własnymi zębami. Powiemy więcej: zło w swoim czystym stanie jest tak odpychające, tak przerażające, tak nienaturalne, że tylko nieliczne zagubione dusze są w stanie go szukać, wzywać, adorować; niestety są to dusze najbogatszych i najpotężniejszych ludzi na świecie. Normalni ludzie, nawet jeśli są zdolni do popełnienia zła (a każdy jest do tego zdolny: jest to konsekwencja grzechu pierworodnego) rzadko się z niego cieszą i chełpią się nim, podczas gdy przez większość czasu starają się zapomnieć o popełnionym złym uczynku, lub wymyślają zwodnicze usprawiedliwienia, aby w jakiś sposób ustawić swoje sumienie. Jeśli więc zło objawia się we wszystkich swych dowodach, to przeraża i wycofuje dusze, a to uniemożliwia mu zrealizowanie swojego planu, jakim jest odciągnięcie ich od Boga, aby je definitywnie zgubić. Oto więc jest to, diabeł w swojej piekielnej przebiegłości zna sztukę mieszania prawdy i fałszu , dobra i zła, piękna i brzydoty, dobra i zła. Kłamstwo, aby osiągnąć oczekiwany efekt, musi być mądrze doprawione jakimś pozorem prawdy; niesprawiedliwość z pozorami sprawiedliwości; deformacja z pewnym elementem piękna; i niegodziwości pod pretekstem słusznego celu.

Teraz wiemy, że nawet Antychryst nie przyjdzie otwarcie, by sprzeciwiać się nauczaniu Jezusa Chrystusa, ani oczerniać Jego Osoby, ale będzie dążył do podważenia Ewangelii na jej podstawie, prezentując się jako uczeń Jezusa, a nawet insynuując, że On jest bardziej dobry i że jest świętym Jezusem (ale nie mówiąc tego otwarcie), a w międzyczasie rozsieje truciznę tylu półprawd, tylu pozornych prawd, tylu małych prawd zmieszanych z dużymi dawkami kłamstw, do rzeczy całkowicie zafałszować doktrynę katolicką i stworzyć (nowy) kościół, na miejscu Kościoła (w Rzymie - który ma być siedzibą Antychrysta dopow.) , podczas gdy w rzeczywistości będzie to Synagoga Szatana, o której mówi Pismo Święte, właśnie w tych dwóch miejscach:

Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.. » ( Objawienie , 2, 9).
« Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. » ( Ap 3, 9).

Komentując objawienie się Antychrysta, Sant'Agostino w De Civitate Dei zauważa w tym względzie ( Miasto Boga , księga XX, rozdz. 19, pod redakcją C. Borgogno, Rzym, Edizioni Paoline, 1951, t. 2). , s. 516-517):
Niektórzy zatem interpretują niejasne słowa Apostoła w jeden sposób, inni w inny [2 Tes, 2, 1-12]; jest jednak pewne, że powiedział, iż Chrystus nie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, dopóki jego przeciwnik, Antychryst, nie przyjdzie najpierw, aby uwieść zmarłych w duszy... „Ten zły – jak zostało powiedziane – przyjdzie przez dzieło szatana, z wszelkiego rodzaju potężnymi uczynkami, znakami i kłamliwymi cudami, i ze wszystkimi pokusami, jakie nieprawość ma dla tych, którzy są zgubieni”. Wtedy faktycznie Szatan zostanie rozwiązany i przez niego Antychryst dokona cudów, ale z fałszem. Nie wiemy jednak, czy te „znaki i cuda” nazwano kłamcami, ponieważ Antychryst za pomocą duchów oszuka zmysły śmiertelników, tak że wydaje się, że robi to, i czego nie robi (cudów); albo dlaczego, tymi "prawdziwymi" cudami, przez które będą oszukiwać tych, którzy nieświadomi mocy diabła uwierzą, że nie można ich osiągnąć, chyba że przez Boską interwencję. Z pewnością nie chodziło o duchy, kiedy ogień spadł z nieba, który w jednej chwili zniszczył liczną rodzinę świętego Hioba ze wszystkimi jego stadami, i kiedy gwałtowny wicher zburzył jego dom i zabił jego dzieci; zamiast tego było to dziełem szatana, któremu Bóg dał to przyzwolenie. Wtedy jasno ukaże się powód, dla którego zostało nazwane znakami i cudami kłamliwymi. Ale bez względu na powód, dla którego zostało to powiedziane, ci, którzy na to zasługują, zostaną uwiedzieni tymi znakami i cudami, to znaczy ci, którzy „nie mieli umiłowania prawdy, która by ich zbawiła”. A Apostoł nie wahał się dodać: „I dlatego Bóg ześle im tak potężne oszustwa, że uwierzą kłamstwu”. Bóg pośle: To znaczy, Bóg przez swój sprawiedliwy osąd dozwoli, aby diabeł czynił te rzeczy, chociaż czyni je za pomocą swojej niegodziwej i złośliwej rady. „Aby osądzeni zostali wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdę, ale upodobali sobie nieprawość”. Osądzeni będą zatem uwiedzieni, a uwiedzieni będą osądzeni.

Tajemnica otchłani, tajemnica niezgłębiona! Ci, którzy dają się uwieść złu, są zgubieni; ale ci, którzy dali się zwieść, już są zgubieni, ponieważ nie kochali prawdy, podczas gdy diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Moralny wybór między dobrem a złem jest zatem wyborem, który niejako wyprzedza indywidualne, konkretne wybory życiowe, w tym także uwodzenie samego zła; jest to wybór, który implikuje podstawową strukturę moralną osoby, która kocha prawdę lub kocha coś innego bardziej niż prawdę. Kto miłuje prawdę, może też czynić zło, bo wszystkie dzieci Adama potrafią to zrobić, ale on nie wytrwa w tym, przeciwnie odczuwa wstyd, wyrzuty sumienia i przerażenie.

Kto nie kocha prawdy, bo kocha siebie bardziej niż prawdę?, i pokazuje, że kocha prawdę tak długo, jak długo godzi się ona z miłością do siebie, do jego przyjemności, do jego władzy, do jego bogactwa, ma skłonność do popełniania zła i wytrwania, bez wyrzutów sumienia i wstydu, ponieważ tylko tam, gdzie mieszka duch prawdy, możliwe są uczucia takie jak żal, skrucha i wstręt do wyrządzonego zła.

Otóż z chrześcijańskiego punktu widzenia prawdą jest Jezus Chrystus ( J 14, 5-7):
" Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem*. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".

Jezus jest prawdą, podczas gdy diabeł jest ojcem kłamstwa; a kto kłamie i zaprzecza prawdzie; kto odmawia zobaczenia i przyjęcia prawdy, automatycznie staje się dzieckiem diabła, ponieważ nasze myśli i uczynki czynią nas tym, kim jesteśmy ( J 8, 43-44): Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Oto więc odpowiedź na dręczące pytanie, co zrobić, gdy zrozumiesz, co dzieje się w dzisiejszym świecie. W końcu nic się nie dzieje inaczej niż zawsze: diabeł działa, jak zawsze; dopiero teraz jego działanie stało się gorączkowe, ponieważ, jak mówi Księga Objawienia , wie, że ma mało czasu. A jeśli diabeł działa, to jego główne zajęcie: kłamstwo; ale kłamstwo subtelnie zmieszane z jakimś pozorem prawdy, aby łatwiej uwieść dusze. Jednak dusze, które dają się uwieść, a ta refleksja w ich mniemaniu, że Bóg byłby niesprawiedliwy, w ich osądzaniu. Nie: złośliwość dusz, które nie kochają prawdy, poprzedza ich upadek, w tym sensie, że przygotowuje ją i stwarza warunki do jego zaistnienia: tak jak nałogowy pijak, który zwykle w stanie nietrzeźwym siada za kierownicą samochodu. przygotowuje warunki do nieszczęścia spowodowanego jego nieodpowiedzialną jazdą. A kiedy tak się dzieje, absolutnie nie możemy mówić o pechu, ale musimy mówić o winie: ponieważ jest jeszcze czas, kiedy nawet najgorszy pijak jest na tyle świadomy, że nie powinien siadać za kierownicą w takich warunkach; a jeśli tak, to znaczy, że bierze pod uwagę możliwość zabicia kogoś.

Tak więc, jeśli kłamstwo jest głównym narzędziem zła , to, co można zrobić, aby zareagować na zło, jest właśnie tak: kochać prawdę bardziej niż cokolwiek innego i być zawsze gotowym do składania o niej świadectwa, za wszelką cenę, nigdy nie dając od niej odejścia. W tym historycznym momencie zło używa Wielkiego Kłamstwa na temat pandemii i jeszcze straszniejszego kłamstwa na temat szczepionek, co więcej podniesionego do poziomu nowego instrumentu zbawienia, w miejsce Jezusa Chrystusa, z kościołami przekształconymi w kliniki, aby je wstrzykiwać i minimalizować fakt, że takie mikstury są również wytwarzane przy użyciu linii komórkowych z abortowanych płodów.

Dlatego trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć, że nie jest to pandemia; że stan zagrożenia zdrowia jest nieuzasadniony; że szczepionka nie jest szczepionką; że wszystkie środki ograniczające wolności są nieuczciwe; że prawdziwym celem tych "dżentelmenów" jest osiągnięcie całkowitej dominacji nad ludnością i zmuszenie jej do zaszczepienia diabelską miksturą, dzięki której można ją kontrolować pod każdym względem , jak przepowiedziano w Księdze Objawienia (13,16-18) :

I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
16 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.


Kiedy już to zrozumiemy, że zło żywi się kłamstwami i że bronią do jego pokonania jest prawda, możemy i musimy szukać wszystkich źródeł zła, to znaczy wszystkich kłamstw wprowadzonych w obieg z pomocą diabła, i odsłaniać je, jedno po drugim, od pierwszego do ostatniego. Przemilczeć choć raz w obliczu kłamstwa, to pozwolić mu wrócić, by napełnić zbiornik zła, który karmi się kłamstwem. Zadanie ułatwi jednak fakt, że całe Wielkie Kłamstwo jest jak domek z kart, kruchy i skazany na zawalenie się, gdy usunie się pojedynczą cegłę. W rzeczywistości kłamstwa wspierają się nawzajem; jeśli tylko jeden upadnie, reszta również upadnie. Wystarczy więc, aby lekarz, dziennikarz, polityk, zwykły obywatel zaczął mówić prawdę z przekorą, a kłamstwo pozostanie nagie i wzbudzi powszechne przerażenie. Wszyscy uciekną od niego, gdy zobaczą jego odrażające oblicze. W końcu nie będziemy sami w tej bitwie: Jezus, Prawda, będzie po naszej stronie, a piekielne siły zostaną całkowicie pokonane.

Z dnia 28 czerwca 2021 r.
accademianuovaitalia.it/…grandi-menzogne-editoriali/10226-le-fonti-del-male
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Wielkie Orędzie Arcybiskupa Viganò.

O „głęboko ukrytym państwie” i „ukrytym" kościele .

Wywiad dany przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”[1]

====================

8 marca 2021 r. (LifeSiteNews) - Deutsche Wirtschaftsnachrichten:Ekscelencjo, jak osobiście przeżywasz kryzys związany z wirusem Corona?

Arcybiskup CM Viganò:

Mój wiek, …More
Wielkie Orędzie Arcybiskupa Viganò.

O „głęboko ukrytym państwie” i „ukrytym" kościele .

Wywiad dany przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”[1]

====================

8 marca 2021 r. (LifeSiteNews) - Deutsche Wirtschaftsnachrichten:Ekscelencjo, jak osobiście przeżywasz kryzys związany z wirusem Corona?

Arcybiskup CM Viganò:

Mój wiek, mój status arcybiskupa i mój zwyczaj wycofywania się z życia być może nie są reprezentatywne dla tego, co przechodzi większość ludzi;niemniej jednak od roku sam nie mogę podróżować, odwiedzać ludzi, którzy potrzebują słowa pocieszenia. W obliczu prawdziwej pandemii nie miałbym problemu z dobrowolnym przyjęciem decyzji władz cywilnych i kościelnych, ponieważ uznałbym ich chęć ochrony ludzi przed zarażeniem.

Aby jednak doszło do pandemii, trzeba najpierw wyizolować wirusa; wymaga się, aby wirus był nadzwyczajnym zagrożeniem i aby nie można było choroby przez niego wywołanej szybko wyleczyć;wymagane jest , aby ofiary wirusa stanowiły dużą część populacji. Zamiast tego wiemy, że SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany[2]; że z czasem można go wyleczyć, stosując dostępne metody leczenia, i że zamiast tego WHO i lokalni urzędnicy ds. zdrowia bojkotowali takie leczenie, narzucając absurdalne protokoły terapii i eksperymentalne szczepionki; że liczba zmarłych w 2020 r. jest absolutnie zgodna z medianą liczby zmarłych z poprzednich lat[3]. Powyższe fakty są dzisiaj powszechnie akceptowane przez społeczność naukową, mimo że media konspiracyjnie milczą na ich temat.

To, czego byliśmy świadkami, to plan, który w ogóle nie jest naukowy i powinien wzbudzić powszechne oburzenie. Wiemy, że wprowadzenie tej pseudo-pandemii było planowane już od lat, głównie metodą osłabiania krajowych systemów opieki zdrowotnej. Wiemy, że ten bardzo specyficzny scenariusz zaczął następnie być realizowany tak, by każdy kraj udzielał takiej samej odpowiedzi w każdym kraju. co do automatyzmu stawiania diagnozy kowidowej, kierowania na hospitalizację, leczenia, a przede wszystkim środków powstrzymania infekcji oraz schematu informacji przekazywanych obywatelom na poziomie globalnym.

Istnieje dyrektoriat [zarząd, kierownictwo, ośrodek kierowniczy], który zarządza COVIDEM-19 w jednym celu, jakim jest wymuszone ograniczenie naturalnych wolności ,praw konstytucyjnych, swobody przedsiębiorczości i pracy.
Problemem nie jest COVID sam w sobie, ale wykorzystanie tego, co się wydarzyło, aby dokonać Wielkiego Resetu, który Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło jakiś czas temu[6]i który dziś jest wdrażany punkt po punkcie, z zamiarem uczynienia społecznych zmian nieuchronnymi. Zmian, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone i potępione przez większość populacji. Ponieważ demokracja, której pochwały wyśpiewywano tak długo, jak długo była kontrolowana przez media, nie pozwoliłaby na ten projekt socjotechniczny pożądany przez globalistyczną elitę, konieczne było zagrożenie pandemią - prezentowane jako niszczycielskie przez mainstreamowe media. - w celu przekonania światowej populacji do poddania się blokadom i lockdownom - czyli prawdziwemu aresztowi domowemu - odwoływanie zajęć, zawieszenie lekcji, a nawet zakaz kultu religijnego;a wszystko to osiągnięto przy współudziale wszystkich w ten proceder wplątanych, w szczególności przywódców politycznych, urzędników służby zdrowia, a nawet samej hierarchii kościelnej[7].

Wynikające z tego szkody, które wciąż mają miejsce, są ogromne i w wielu przypadkach nieodwracalne. Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach sposobu, w jaki zarządzano tą pandemią: niszcznie rodzin, zaburzona równowaga psychofizyczna dzieci i młodzieży, pozbawienie prawa do socjalizacji, pozostawianie osób starszych na samotną śmierć w domach opieki , pacjenci z rakiem i poważnymi chorobami całkowicie zaniedbani, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wierni, którym odmówiono sakramentów i możliwości uczęszczania na mszę ...

To są skutki wojny, a nie syndromu grypy sezonowej, która ma wskaźnik przeżycia 99,7% u osób bez poważnych, przewlekłych schorzeń.I znamienne, że w tym szalonym pędzie ku otchłani ignoruje się również podstawowe zasady zdrowego życia, aby osłabić nasz układ odpornościowy: jesteśmy zamknięci w domu, trzymani z dala od światła słonecznego i oddychania świeżym powietrzem, abyśmy mogli biernie cierpieć z powodu medialnego terroryzmu telewizji.
Z jaką surowością zostaną osądzeni ci, którzy świadomie zabronili leczenia i przepisali rażąco błędne protokoły terapii w celu uzyskania tak wysokiej liczby zgonów, która legitymizowałyby ciągłe alarmowanie społeczeństwa i absurdalne metody powstrzymywania [liczby "zakażeń"]? Jaka kara czeka tych, którzy świadomie stworzyli warunki dla globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego, aby zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i spowodować wzrost międzynarodowych korporacji; którzy zbojkotowali lub zakazali dostępnych lekarstw, aby faworyzować firmy farmaceutyczne;którzy przedstawili preparaty genetyczne jako szczepionki, poddając populację eksperymentowi z wciąż nieznanymi wynikami i skutkami ubocznymi, które z pewnością są poważniejsze niż objawy COVID;kto opowiadał się za apokaliptyczną narracją w siedzibach narodowych parlamentów i redakcjach mediów? A na koniec dodajmy do tego najwyższe szczeble hierarchii katolickiej, które brały udział w tej groteskowej farsie: w jaki sposób usprawiedliwią się przed Bogiem, kiedy pojawią się w Jego obecności, aby zostać osądzeni?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:W liście, który wysłałeś do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wspominałeś nie tylko o „głębokim państwie” [deep state]- powszechnie używanym terminie - ale także o „głębokim kościele” [deep church]. Czy możesz Ekscelencjo to wyjaśnić?

Arcybiskup CM Viganò: Wyrażenie „głębokie państwo” bardzo dobrze oddaje ideę władzy równoległej, pozbawionej legitymacji, ale mimo to działającej w sprawach publicznych w celu realizacji partykularnych interesów. Państwo głębokie sprzyja przewadze elity przeciwko dobru wspólnemu, które państwo ma obowiązek promować. W ten sam sposób nie możemy nie zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci podobna władza utrwaliła się w sferze kościelnej, nazwałem ją kościołem głębokim, który stawia dążenie do własnych interesów - ponad celami Kościoła Samego Chrystusa, przede wszystkim ponad celem, jakim jest salus animarum [zbawienie dusz].

Tak więc, tak jak w sprawach państwowych istnieją skryte siły, które kierują decyzjami rządów i podążają za globalistyczną agendą, tak w Kościele katolickim istnieje bardzo potężne lobby, które uzurpatorsko przywłaszcza sobie autorytet Hierarchii duchowej w tych samych celach. W istocie zarówno państwo, jak i Kościół są okupowane przez nielegalną władzę, której ostatecznym celem jest zniszczenie i ustanowienie Nowego Porządku Świata. Tego, że nie mówimy o teoriach spiskowych czy fantazjach politycznych: dowodzi to, co dzieje się na naszych oczach, i to do tego stopnia, że Sekretarz Generalny ONZ niedawno potwierdził, że wirus był używany do tłumienia sprzeciwu.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:W jakim stopniu głębokie państwo i głęboki kościół pokrywają się, przynajmniej w świecie zachodnim?

Arcybiskup CM Viganò: Nakładanie się głębokiego państwa i głębokiego kościoła odbywa się na kilku frontach. Pierwszy jest niewątpliwie na poziomie ideologicznym: rewolucyjna, antykatolicka i zasadniczo masońska matryca myśli globalistycznej jest wspólna i niezmienna, nie tylko od 2013 roku. Sobór Watykański II i narodziny tzw. Ruchu Studenckiego: doktrynalne i liturgiczne „aggiornamento” stanowiło siłę napędową dla nowych pokoleń, która miała bezpośrednie reperkusje w sferze społecznej i politycznej.

Drugi front leży w wewnętrznej dynamice deep state i deep church: obydwa zaliczają do grona swoich członków ludzi, którzy są zboczeni nie tylko intelektualnie i duchowo, ale także moralnie. Skandale seksualne i finansowe, które dotknęły bardzo wysoko postawionych zarówno polityków, jak i instytucji, a także hierarchii katolickiej, pokazują, że korupcja i występek są z jednej strony elementem, który ich łączy, a z drugiej skutecznym środkiem zastraszającym. środkiem powszechnego szantażu, któremu wszyscy są poddawani. Perwersje znanych polityków i prałatów zmuszają ich do przestrzegania agendy globalizmu, nawet jeśli ich kolaboracja wydaje się nierozsądna, lekkomyślna lub sprzeczna z interesami obywateli i wiernych. Dlatego są rządzący i rządy, którzy z rozkazu elity niszczą gospodarkę i tkankę społeczną swojego narodu;dlatego w sferze publicznej są spektakularnie obecni kardynałowie i biskupi, którzy propagują teorię gender i fałszywy ekumenizm, wywołując w ten sposób zgorszenie katolików: zarówno głębokie państwo jak i głęboki kościół realizują interesy swojego pana, zdradzając swoją misję służby narodowi lub Kościołowi.
Z drugiej strony, plan ustanowienia Nowego Porządku Świata nie może obejść się bez pomocy uniwersalnej religii o inspiracji masońskiej, na czele której musi stać przywódca religijny ekumeniczny, pauperystyczny, ekologiczny i postępowy. Kto byłby bardziej odpowiedni do tej roli niż Bergoglio, przy powszechnym aplauzie elity i głupim entuzjazmie mas indoktrynowanych ku bałwochwalczemu kultowi pachamamy?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:Jakie istnieją na to [na kolaborację Kościoła z rządami realizującymi globalistyczną agendę] dowody lub wskazania?

Arcybiskup CM Viganò: Myślę, że najwyraźniejsza demonstracja miała miejsce właśnie w związku z pandemią. Pokłon najwyższych szczebli Hierarchii przed szalonym zarządzaniem kryzysem COVID - przed stanem wyjątkowym, sztucznie sprowokowanym i bezwstydnie wzmacnianym przez media na całym świecie - doprowadził do zakazu celebracji liturgicznych jeszcze zanim władze cywilne o to poprosiły; do zakazu udzielania sakramentów nawet umierającym;do ratyfikowania narracji głównego nurtu za pomocą surrealistycznych ceremonii [pustych krzeseł], do powtarzania aż do znudzenia całego leksykonu nowomowy [kowidowej]: odporność, inkluzywność [solidarność, włączanie osób wykluczonych], „nic nie będzie takie, jak było wcześniej”, nowy renesans [nowa normalność], Build Back Better i tak dalej;do promowania jako „moralnego obowiązku” preparatu genetycznego wyprodukowanego z materiału płodowego pochodzącego z aborcji, preparatu, który jest wciąż w fazie eksperymentów i którego długoterminowe skutki nie są znane.I nie tylko to: wraz z „Radą na rzecz Kapitalizmu Włączającego”, promowaną przez globalistycznych liderów - wśród których wyróżnia się Lady Lynn Forester de Rothschild[9]- z udziałem Watykanu, dokonano oficjalnej ratyfikacji Wielkiego Resetu opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, włączając w to powszechny dochód gwarantowany i transformację ekologiczną.W Santa Marta zaczynają też mówić o transhumanizmie, uparcie ignorując antychrześcijański charakter tej ideologii, aby okazać się instytucją służalczą wobec dyktatury ujednoliconej myśli. Wszystko to jest przerażające i można się zastanawiać, jak długo Pan będzie tolerował taką zniewagę ze strony swoich sług.

Z drugiej strony obsesyjne upieranie się przy ekologizmie maltuzjańskim doprowadziło do powołania do Papieskiej Akademii Życia notorycznie antykatolickich osób, zwolenników spadku demograficznego uzyskiwanego poprzez sterylizację, aborcję i eutanazję. Wszyscy oni, pod kierunkiem prałata o sprawdzonej wierności bergogliańskiej, całkowicie zniweczyli cele Akademii założonej przez Jana Pawła II, zapewniając dominującej ideologii prestiżowe poparcie i wsparcie autorytetu. Prałata, który uzurpatorsko sprawuje władzę w Kościele katolickim. Nic dziwnego, że profesor Walter Ricciardi, jeden z tak zwanych „ekspertów”, który opowiadał się bezustannie za lockdownem we Włoszech i stosowaniem masek, wobec braku jakichkolwiek naukowych dowodów ich skuteczności i wbrew zaleceniom WHO, został niedawno dodany jako członek do tejże Akademii. Wczoraj nadeszła wiadomość, że pośrednika do kontaktów z Chinami na dostawy na wypadek COVID we Włoszech, Mario Benottiego, polecił kardynał Pietro Parolin, który dzięki sterowaniu usłużnym wymiarem sprawiedliwości wydawał się również interweniować w różnych aferach dotyczących Alessandro Profumo oraz CEO Leonarda Spa [dyrektor zarządzający], który zdaniem Benottiego mógłby być zastąpiony przez komisarza Domenico Arcuri.

Wszystko to ukazuje kolaborację głębokiego państwa i głębokiego kościoła w obmierzłej kombinacji, której celem jest z jednej strony zniszczenie narodowych suwerenności, a z drugiej zniszczenie boskiej misji Kościoła. Pojawiają się też niepokojące powiązania z amerykańskim oszustwem wyborczym, z wirusem stworzonym w laboratorium w Wuhan, a wreszcie z relacjami handlowymi z chińską dyktaturą, głównym dostawcą masek (które nie są zgodne z normami CE) do Włoch i wielu innych krajów. Wydaje mi się, że wyszliśmy już daleko poza jakieś tylko "wskazówki" mówiące o kolaboracji.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sprzeciw ze strony tych, którzy odrzucają coś w rodzaju teorii spiskowej, brzmiałby:Jak to możliwe, że w prawie każdym kraju świata prawie wszyscy politycy biorą udział w tej grze?Kto mógłby mieć tak wielką władzę i wpływy, że mogliby wysłać połowę świata w izolację?

Arcybiskup CM Viganò: Odpowiem na przykładzie. Kościół jest instytucją ponadnarodową, obecną na całym świecie wraz z diecezjami, parafiami, wspólnotami, klasztorami, uniwersytetami, szkołami i szpitalami. Wszystkie te podmioty przyjmują polecenia Stolicy Apostolskiej, a kiedy Papież nakazuje modlitwę lub post, wszyscy katolicy na świecie są posłuszni;jeśli dykasteria Kurii Rzymskiej wydaje wytyczne, wszyscy katolicy na świecie stosują się do nich. Kontrola jest powszechna i natychmiastowa dzięki wydajnej strukturze hierarchicznej. To samo dzieje się również w narodach, których granice są ograniczone: kiedy ustawodawca ustanawia prawa, organy władzy wykonują prawa.

Głębokie państwo i głęboki kościół działają w podobny sposób: obydwa wykorzystują silnie zhierarchizowaną strukturę, w której praktycznie nie ma komponentu „demokratycznego”. Rozkazy wydawane są z góry, a ci, którzy je otrzymują, wykonują je natychmiast, ze świadomością, że nieposłuszeństwo może prowadzić do zawodowej porażki, społecznego potępienia, a w niektórych przypadkach nawet fizycznej śmierci. To posłuszeństwo pochodzi z szantażu: promuję cię, daję ci władzę, sprawiam, że stajesz się bogaty i sławny, ale w zamian musisz robić to, co ci każę. Jeśli jesteś posłuszny i okazujesz wierność, twoja moc i twoje bogactwa wzrastają;jeśli jesteś nieposłuszny, jesteś skończony. Wyobrażam sobie, że niemieccy czytelnicy w tym momencie automatycznie pomyślą o treści Fausta Goethego.

Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa, deep state.J eśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są.

Pomyślmy o przypadku wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się 3 listopada zeszłego roku: ponieważ prezydent Trump nie był uważany za zgodnego z dominującą myślą, zdecydowano się go wyprzeć oszustwem wyborczym o niespotykanych proporcjach, wbrew woli ludu.Procesy prawne toczące się w Stanach Zjednoczonych potwierdzają oszustwo i nieprawidłowości, a w nadchodzących miesiącach wierzę, że pojawią się inne dowody tego oszustwa, które "przypadkowo" sprowadziło demokratycznego postępowego "katolika" do Białego Domu, osobę, która jest doskonale dostosowana do agendy Wielkiego Resetu. Po bliższym przyjrzeniu się, rezygnacja Benedykta XVI i wybór Jorge Mario Bergoglio wydają się odpowiadać tej samej dynamice i zostały zaaranżowane przez to samo lobby siłowe.

Również w Niemczech, z tego, co słyszałem, wychodzą wiadomości, które pokazują, żedane zostały sfałszowane w zarządzaniu pandemią w taki sposób, aby legitymizować naruszenie praw obywateli. I pomimo niepokojącej liczby osób z niekorzystnymi skutkami ubocznymi lub zmarłych w wyniku tak zwanej szczepionki, ciągłe bębnienie o obowiązku szczepień nie ustaje, chociaż teraz jest oczywiste, że nie gwarantuje to odporności i że nie będzie zapobiegać ani konieczności dystansowania się, ani obowiązkowi noszenia masek.

Istnieją powody, by sądzić, że zarządzanie COVID było zorganizowane pod jednym kierunkiem i według jednego scenariusza. Kilka dni temu gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, przyznał, że wskazania, by odsyłać osoby starsze z powrotem do domów opieki, osoby starsze, które zginęły następnie w wyniku błędnych protokołów terapeutycznych, zaintubowane i przymuszane do mechanicznej wentylacji - otrzymał prosto z Imperial College of London, finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. I przypadkowo, sponsoring amerykańskiego „filantropa” objął także wiele bytów narodowych - w tym rządy - które znalazły się zależnymi ekonomicznie od osoby prywatnej, która teoretyzuje o wyludnianiu planety za pomocą pandemii.

Pytasz mnie: kto mógłby mieć tyle władzy i wpływów, że byłby w stanie wysłać połowę świata w izolację? Ktoś, kto ma do dyspozycji ogromne zasoby, na przykład kilka znanych osobistości, takich jak Bill Gates i George Soros; ktoś, kto jest w stanie samodzielnie finansować WHO, sterować jej decyzjami i gromadzić bardzo wysokie zyski, ponieważ jest także udziałowcem firm farmaceutycznych.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: W liście otwartym do ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa mówił Pan o starciu sił światła i ciemności.Jeśli spojrzymy teraz na rok 2020, jak ta konfrontacja rozwijała się do tej pory?
Arcybiskup CM Viganò:
Jak zawsze w sprawach ziemskich, wojna między dobrem a złem, między dziećmi światła a dziećmi ciemności zawsze wydaje się faworyzować tych drugich.Szatan, który jest princeps huius mundi, ma wielu bardzo zorganizowanych wyznawców i nieskończoną liczbę sług. I odwrotnie, dobrzy wydają się o wiele mniej liczni i słabo zorganizowani, często anonimowi i prawie zawsze pozbawieni jakiejkolwiek władzy lub środków ekonomicznych, które pozwoliłyby im działać z taką samą skutecznością jak ich wrogowie.

Ale tak było zawsze, ponieważ zwycięstwo nie należy do dobrych ludzi, ale do Chrystusa.

Ego vici mundum: To ja zwyciężyłem świat, napomina nas Pan. Dajemy nasz biedny wkład, czasami wręcz heroiczny, ale bez łaski Bożej nic nie możemy zrobić:sine me nihil potestis facere.

Rok 2020 zmusił nas do spojrzenia w oczy globalistycznej Meduzie, pokazując nam, jak łatwo jest głębokiemu państwu narzucić "sanitarną" tyranię miliardom ludzi. Wirus, który nie został wyizolowany, z bardzo wysokim wskaźnikiem przeżywalności, został zaakceptowany jako instrumentum regni, przy współudziale tych, którzy rządzą, mediów i samej hierarchii kościelnej.Kryzys gospodarczy wywołany blokadą musi sprawić, że umorzenie długu i instytucja dochodu powszechnego będą nieuniknione w zamian za zrzeczenie się własności prywatnej i zgodę na śledzenie za pomocą paszportu zdrowia. Kto odmówi szczepionki, będzie mógł zostać internowany w już przygotowanych obozach zatrzymań w wielu krajach, w tym w Niemczech. Łamanie praw konstytucyjnych i religijnych będzie tolerowane przez sądy w imię wiecznego stanu wyjątkowego, który przygotowuje masy do dyktatury. To właśnie nas czeka - potwierdzają w swych dziełach i wypowiedziach autorzy Wielkiego Resetu.

Ale ten ciąg "obostrzeń", motywowany powodami, które są teraz śmieszne i obalane przez dowody, podważa wiele pewników, co do których masy dotychczas wyrażały fideistyczne przyzwolenie, często graniczące z przesądami. Początkowe oskarżenia o „zaprzeczenie” [negacjonizm] tych, którzy kwestionują absurdalność tak zwanych ekspertów, sprawiły, że wiele osób zrozumiało, iż COVID jest przedstawiany z konotacjami religijnymi właśnie po to, aby nie można było tej wiary kwestionować, ponieważ gdyby była rozważana naukowo, należałoby traktować COVID jak wszystkie inne koronawirusy ostatnich lat. Te sprzeczności otwierają oczy wielu, nawet w obliczu bezczelnej służalczości mediów i mimo mnożenia się cenzury dysydentów w mediach społecznościowych.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:

Jaki będzie świat, jeśli siły, które nazywacie siłami ciemności, zwyciężą?

Arcybiskup CM Viganò:
Świat, w którym panuje deep state, urzeczywistni najgorsze scenariusze opisane w Księdze Objawienia, przez Ojców Kościoła i przez różnych mistyków. Byłoby to piekielne królestwo, w którym wszystko, co nawet z daleka przypomina chrześcijańskie społeczeństwo - od religii po prawa, od rodziny po szkołę, od zdrowia po pracę - byłoby zakazane, wywrócone i wypaczone. Osoby heteroseksualne byłyby prześladowane;rodziny zakładane przez mężczyzn i kobiety byłyby zakazane;dzieci byłyby pozyskiwane w wynajętych macicach;historia zostałaby ocenzurowana;religia zostałaby zdyskredytowana;uczciwość i dyscyplina byłyby wyszydzane;honor zostałby nazwany faszyzmem;męskość zostałaby potępiona jako „toksyczna”;macierzyństwo byłoby potępione jako „nietrwałe”; starość byłaby zmuszona do eutanazji;choroba byłaby traktowana jedynie jako okazja do osiągnięcia korzyści;zdrowie byłoby postrzegane jako podejrzane.I po dwóch wiekach musielibyśmy również zobaczyć, jak zaprzecza się słynnemu systemowi demokracji, w imieniu którego rządzący nami "robią" ją bez wyborów, a wszystko to w imię zdrowia publicznego.

Tylko w królestwie Chrystusa można mieć pokój i prawdziwą zgodę. W tyranii szatana panuje terror, represje, wojna przeciwko dobru i przyzwolenie na najgorsze występki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Jak myślisz Ekscelencjo , co można zrobić, aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji?
Arcybiskup CM Viganò:
Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu. Możemy i musimy potępiać kłamstwa i oszustwa, które codziennie proponują nam ci, którzy uważają nas za głupich niewolników. Myślą, że będą w stanie nas poddać bez żadnej reakcji z naszej strony. Jeśli istnieją prawa, które odbierają naturalne prawa obywateli, każdy musi odważnie protestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

Nie możemy pozwolić, aby przez straszydło pandemii stworzonej komisarycznie, narody zostały zniszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani też aby ludność podlegała ograniczeniom wolności z pogwałceniem prawa i samego zdrowego rozsądku. Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie wycofać się przed tymi ogólnymi próbami dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii. Ale jeśli odpuścimy, sprawimy, że ten piekielny plan stanie się nieodwracalny.

Nie zapominajmy, że jako katolicy mamy wielką odpowiedzialność, zarówno wobec naszych pasterzy, jak i wobec tych, którzy nami rządzą. Nasze posłuszeństwo może i musi ustać w momencie, w którym jesteśmy proszeni o przestrzeganie grzesznych praw lub praw sprzecznych z niezmiennym Magisterium Kościoła.

Jeśli nasz sprzeciw będzie mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, by otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych.
Módlmy się zatem z wiarą do Najświętszej Dziewicy, Królowej Zwycięstw i Wspomożycielki chrześcijan, aby była naszym generałem w tej epokowej bitwie.

Niech chwalebny Archanioł Michał będzie u jej boku, ten, który wrzuca do piekła Szatana i inne złe duchy qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.


+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup

[1]deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/…-und-die-Tiefe-Kirche-verfolgen-die-gleiche-Agenda
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/…-Die-Kraefte-der-Finsternis-greifen-nach-der-Macht

[2]fda.gov/media/134922/download- CDC przyznaje, że „obecnie nie ma dostępnych ilościowo izolatów wirusa 2019-nCoV” i wykorzystał genetycznie zmodyfikowaną kulturę komórek ludzkiego gruczolakoraka (adenocarcinoma) płuc, by „naśladować próbkę kliniczną”.

[3]fronteampio.it/…t-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-meno-morti/

[4]fronteampio.it/…t-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-meno-morti/

[5]agi.it/…menti-ministero-salute-regione-lombardia-11020824/

[6]byoblu.com/tag/the-great-reset/

[7]byoblu.com/tag/the-great-reset/

[8]lifesitenews.com/…accine-development-were-alive-at-tissue-extraction

[9]inclusivecapitalism.com/member/lady-lynn-forester-de-rothschild/
youtube.com/watch?v=lJoXwh0Vu9M

[10]La Verità, 27 lutego 2021 r., Fabio Amendolara e François De Tonquédec, „Domenico era agitato” La toga inguaia il manager, s.4

[11]Por.ilparagone.it/esteri/germania-lager-norme-covid/
*

Carlo Maria Viganò (ur. 16 stycznia 1941 w Varese) – włoski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup.
W latach 1962–1963 studiował filozofię, a następnie w latach 1965–1969 teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Rezydował wówczas w Almo Collegio Capranica. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 marca 1968. Następnie kontynuował studia uzyskując doktorat utroque iure (obojga praw kanonicznego i cywilnego). Jednocześnie w 1973 ukończył przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Rozpoczął służbę w nuncjaturach w Iraku, następnie w Wielkiej Brytanii. W latach 1978–1989 pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie. 3 kwietnia 1989 został mianowany przez Jana Pawła II obserwatorem Watykanu przy Radzie Europy w Strasburgu. 3 kwietnia 1992 został mianowany arcybiskupem tytularnym Ulpiana i nuncjuszem apostolskim w Nigerii. 26 kwietnia 1992 otrzymał sakrę biskupią na Watykanie z rąk Jana Pawła II. Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski i kard. Angelo Sodano. Od 4 kwietnia 1998 był delegatem ds. nuncjatur przy Stolicy Apostolskiej. Od 16 lipca 2009 był sekretarzem Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. 19 października 2011 mianowany nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Wielu Żydów, masonów, liberałów, socjalistów i feministek nieświadomie zostali wprowadzeni do szatańskiego kultu opartego na żydowskiej kabale. Społeczeństwo coraz bardziej przypomina kult szatański, którego wyznawcami są iluminaci.

Szatański kult odwraca wszystko na wzór, że to wszystko co jest zdrowe, przekręca no to co jest niby niezdrowe, naturalne obraca w nienaturalne, na przykład
More
Wielu Żydów, masonów, liberałów, socjalistów i feministek nieświadomie zostali wprowadzeni do szatańskiego kultu opartego na żydowskiej kabale. Społeczeństwo coraz bardziej przypomina kult szatański, którego wyznawcami są iluminaci.

Szatański kult odwraca wszystko na wzór, że to wszystko co jest zdrowe, przekręca no to co jest niby niezdrowe, naturalne obraca w nienaturalne, na przykład heteroseksualność jest traktowana jako patologia, podczas gdy homoseksualizm jest naturalny.

Podobnie odwraca piękno i brzydotę, prawdę i kłamstwa, sprawiedliwość i niesprawiedliwość, czyniąc zło dobrem.

To sprawia, że kontrolują swoich członków przez zgorszenie i czyniąc ich chorymi. Ich członkowie są dysfunkcyjni i identyfikują się z ich stanem. Prawdziwe okultystyczne znaczenie „rewolucji” zastępuje Boga lucyferem, odwracając rzeczywistość do góry nogami.

Dr Henry Makow

Dziesięć znaków, że zachodnie społeczeństwo to szatański kult:

1. Istnieje rozróżnienie między „inicjowanymi”, a ogólną populacją, która jest utrzymywana w ciemności. Nie powiedziano im prawdziwych celów kultu (wykorzystywania i zniewolenia), ale zamiast tego są oszukiwani szlachetnie brzmiącymi frazesami. Przywódcy (część z nich to „inicjowani”) rutynowo kłamią ludziom, jak w przypadku fałszywych flag, zabójstw i wojen.

Fałszywe flagi to forma masowego prania mózgu, wzbudzające masową sympatię dla domniemanej ofiary i nienawiści do domniemanego sprawcy.

2. Symbole kultu są wszędzie, a jego zabytki (obeliski) kropkują nasze miasta. Motywy iluminatów są również widoczne w logo firm. Bankierzy iluminatów kontrolują większość korporacji.

3. Zaprzeczają, że ludzie mają boską duszę, która jest związana z porządkiem duchowym i moralnym. Wzmianka o „Bogu” i uniwersalnym projekcie i inteligencji jest tłumiona. „Bóg” jest brudnym słowem.

Wierzący w Boga są prześladowani. Zaprzeczając naszej Boskiej duszy, określają nas jako po prostu zwierzęta, które mogą być udomowione lub wybite. Zachęcają nas do poniżania siebie, oddając się naszej zwierzęcej naturze.

4. Próbują uchylić naturę i zachęcić do nienaturalnych i perwersyjnych zachowań. Doskonałym przykładem jest dziwaczna okultystyczna nienawiść do płci (męskiej i żeńskiej) oraz ich zachęta do zamieszania między płciami, homoseksualizmu, transgenderizmu i androgyny.

Uczą dzieci w wieku szkolnym eksperymentować z zabawkami erotycznymi i homoseksualizmem. Jest to usankcjonowane przez państwo wykorzystywanie seksualne dzieci. Homoseksualizm jest zaburzeniem rozwojowym, jego oficjalna promocja jest dowodem na to, że społeczeństwo przeszło na ciemną stronę.

5. Zachodnie społeczeństwo to kult seksu, jest oblegany seksem i „gorącymi” kobietami. Iluminaci promują rozwiązły i anonimowy seks , aby degradować ludzi do zwierząt. Normalizują seksualne dewiacje, by przeciwstawić się Bogu i służyć swojemu bogu Lucyferowi. Obsesja seksu jest przewyższana tylko przez miłość do pieniędzy. Miliony są zaangażowane w hazard na giełdzie. Kult (społeczeństwo) zachęca zarówno do uzależnień, jak i zachowań uzależniających ogólnie. Kult kontroluje nas, sprawiając, że jesteśmy chorzy fizycznie lub psychicznie. Kult sprawia, że jego członkowie są chorzy, a następnie sprzedaje im „lekarstwo”. Opieka zdrowotna to przemysł o wartości 1,7 biliona dolarów w USA, przewyższający nawet „obronę”. Jeden na dziesięciu Amerykanów przyjmuje leki przeciwdepresyjne; wśród kobiet w wieku 40 i 50 lat liczba ta wynosi jedna na cztery.

6. Oni próbują zniszczyć instytucje małżeństwa i rodziny nuklearnej tak, że kult (społeczeństwo) będzie na pierwszym miejscu lojalności, a ostatecznie przejmie płodzenie i wychowywanie dzieci. Przyjęcie homoseksualności jest krokiem w tym kierunku.

7. Tworzą klimat strachu i wykorzystują go jako pretekst do usunięcia praw obywatelskich i stworzenia państwa policyjnego zdolnego do zapewnienia kontroli nad sektą.

8. Istnieje szeroki nadzór, aby kontrolować każdą osobę za pomocą szantażu . Dyrektor generalny Mozilli został zmuszony do rezygnacji po przekazaniu dotacji grupie, która sprzeciwia się małżeństwom homoseksualnym. Ta wymuszona zgodność, która staje się powszechna, jest charakterystyczna dla komunizmu, który jest kultem iluminatów z pochodzenia i charakteru. Termin „poprawny politycznie” pochodzi z partii komunistycznej.

9. Tłumią prawdę. Prawdziwa historia, sztuka, muzyka i literatura są tłumione. Zaprzeczają nawet, że obiektywna prawda istnieje i jest poznawalna. Używają rozrywki jako okultystycznego rytuału. Niszczą nas i odwracają od rzeczywistości, tworząc alternatywny świat fantasy. Artyści rozrywkowi są często kontrolowanymi agentami kultu. Nowy program szkolny „Wspólny rdzeń” zamienia ludzi w gadżet.

Uniwersytety tłumią wolność słowa i skupiają się na indoktrynacji komunistycznej.

10. Nieustannie skupia się na dysfunkcyjnych ludziach, mniejszościach i „słabszych”, a nie na silnych, skutecznych, szczęśliwych i naprawdę zdrowych. Pozbawieni wsparcia rodziny, co raz więcej ludzi nie może sobie poradzić i przypominają zombie, rozczochrane, skupione na smartfonach, ze słuchawkami w uszach, z kolczykami, a na skórze pełno tatuaży.

Wreszcie kult ma zazwyczaj charyzmatycznego przywódcę podobnego do Boga, którego osąd nigdy nie jest kwestionowany. Pomyśl Hitler lub Stalin. Na Zachodzie wciąż czekamy na pojawienie się tej liczby. Kiedy on (lub ona) się pojawi, kult będzie kompletny.


Źródło: www.henrymakow.com

Tłum. Sobrius
..
woj_tek shares this
5
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Jezus jest prawdą, podczas gdy diabeł jest ojcem kłamstwa; a kto kłamie i zaprzecza prawdzie; kto odmawia zobaczenia i przyjęcia prawdy, automatycznie staje się dzieckiem diabła, ponieważ nasze myśli i uczynki czynią nas tym, kim jesteśmy ( J 8, 43-44): Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego …More
''(...)Jezus jest prawdą, podczas gdy diabeł jest ojcem kłamstwa; a kto kłamie i zaprzecza prawdzie; kto odmawia zobaczenia i przyjęcia prawdy, automatycznie staje się dzieckiem diabła, ponieważ nasze myśli i uczynki czynią nas tym, kim jesteśmy ( J 8, 43-44): Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.(...)''
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Antychryst nie przyjdzie otwarcie, by sprzeciwiać się nauczaniu Jezusa Chrystusa, ani oczerniać Jego Osoby, ale będzie dążył do podważenia Ewangelii na jej podstawie, prezentując się jako uczeń Jezusa, a nawet insynuując, że On jest bardziej dobry i święty Jezusem (ale nie mówiąc tego otwarcie), a w międzyczasie rozsieje truciznę tylu półprawd, tylu pozornych prawd, tylu małych prawd zmieszanych…More
Antychryst nie przyjdzie otwarcie, by sprzeciwiać się nauczaniu Jezusa Chrystusa, ani oczerniać Jego Osoby, ale będzie dążył do podważenia Ewangelii na jej podstawie, prezentując się jako uczeń Jezusa, a nawet insynuując, że On jest bardziej dobry i święty Jezusem (ale nie mówiąc tego otwarcie), a w międzyczasie rozsieje truciznę tylu półprawd, tylu pozornych prawd, tylu małych prawd zmieszanych z dużymi dawkami kłamstw, do rzeczy całkowicie zafałszować doktrynę katolicką i stworzyć nowy kościół, na miejscu Kościoła (w Rzymie - który ma być siedzibą Antychrysta dopow.) , podczas gdy w rzeczywistości będzie to Synagoga Szatana, o której mówi Pismo Święte.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jezus jest prawdą, podczas gdy diabeł jest ojcem kłamstwa; a kto kłamie i zaprzecza prawdzie; kto odmawia zobaczenia i przyjęcia prawdy, automatycznie staje się dzieckiem diabła, ponieważ nasze myśli i uczynki czynią nas tym, kim jesteśmy.

Odkrywaj źródła zła i drenuj je jedno po drugim. Zło żywi się kłamstwami, ale bronią do jego pokonania jest „prawda”.

„Wielka pandemia”: dlaczego zdec…
More
Jezus jest prawdą, podczas gdy diabeł jest ojcem kłamstwa; a kto kłamie i zaprzecza prawdzie; kto odmawia zobaczenia i przyjęcia prawdy, automatycznie staje się dzieckiem diabła, ponieważ nasze myśli i uczynki czynią nas tym, kim jesteśmy.

Odkrywaj źródła zła i drenuj je jedno po drugim. Zło żywi się kłamstwami, ale bronią do jego pokonania jest „prawda”.

„Wielka pandemia”: dlaczego zdecydowana większość ludzi nie rozumiała, co dzieje się.
Edward7
Kościół szatana masoneria i ich "plandemia" - tajne Przymierze Iluminatów

„Będzie to iluzja, tak wielka, tak rozległa, że umknie ich percepcji".

Ci, którzy to zobaczą, będą uważani za obłąkanych. Stworzymy osobne fronty, aby nie widzieli połączenia między nami. Będziemy zachowywać się tak, jakbyśmy nie byli połączeni, aby utrzymać iluzję przy życiu. Nasz cel zostanie osiągnięty po jednej …More
Kościół szatana masoneria i ich "plandemia" - tajne Przymierze Iluminatów

„Będzie to iluzja, tak wielka, tak rozległa, że umknie ich percepcji".

Ci, którzy to zobaczą, będą uważani za obłąkanych. Stworzymy osobne fronty, aby nie widzieli połączenia między nami. Będziemy zachowywać się tak, jakbyśmy nie byli połączeni, aby utrzymać iluzję przy życiu. Nasz cel zostanie osiągnięty po jednej kropli, aby nigdy nie wzbudzać podejrzeń. Uniemożliwi im to również zobaczenie zmian w miarę ich występowania.

„Zawsze będziemy stać ponad względnym, będziemy polem ich doświadczenia, ponieważ znamy sekrety absolutu. Zawsze będziemy pracować razem i pozostaniemy związani krwią i tajemnicą. Śmierć przyjdzie do tego, który przemówi.

„Zadbamy o to, by ich życie było krótkie, a umysły słabe, udając, że robimy coś przeciwnego. Wykorzystamy naszą wiedzę o nauce i technologii w subtelny sposób, aby nigdy nie zobaczyli, co się dzieje. Będziemy stosować metale miękkie, przyspieszacze starzenia i środki uspokajające w żywności i wodzie, także w powietrzu. Gdziekolwiek się zwrócą, będą pokryte truciznami.

Miękkie metale spowodują, że stracą rozum. Obiecujemy znaleźć lekarstwo na wielu frontach, ale będziemy karmić je jeszcze większą ilością trucizny. Trucizny zostaną wchłonięte przez skórę i usta, zniszczą ich umysły i układy rozrodcze. Z tego wszystkiego narodzą się martwe ich dzieci, a my będziemy ukrywać te informacje.

Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza, w tym, co piją, jedzą, oddychają i noszą. Musimy być pomysłowi w dozowaniu trucizn, ponieważ widzą daleko. Nauczymy ich, że trucizny są dobre, zabawnymi obrazami i dźwiękami muzycznymi. Ci, na których patrzymy, pomogą. Zwerbujemy ich, by wypchnęli nasze trucizny.

„Zobaczą, jak nasze produkty są wykorzystywane w filmie, przyzwyczają się do nich i nigdy nie poznają ich prawdziwego efektu. Kiedy urodzą, wstrzykniemy truciznę do krwi ich dzieci i przekonamy ich że im pomagają. Zaczniemy wcześnie, kiedy ich umysły będą młode, będziemy kierować do ich dzieci to, co dzieci kochają najbardziej, słodkie rzeczy.

Kiedy spróchnieją im zęby, wypełnimy je metalami, które zabiją ich umysły i ukradną przyszłość. Kiedy ich zdolność uczenia się zostanie naruszona, stworzymy lekarstwa, które sprawią, że będą chorzy i wywołają inne choroby, na które stworzymy jeszcze więcej lekarstw. Dzięki naszej mocy uczynimy ich posłusznymi i słabymi wobec nas. Będą przygnębieni, powolni i otyli, a kiedy przyjdą do nas po pomoc, damy im więcej trucizny.

„Skupimy ich uwagę na pieniądzach i dobrach materialnych, aby wielu z nich nigdy nie łączyło się ze swoim wnętrzem. Odwrócimy ich uwagę rozpustą, zewnętrznymi przyjemnościami i grami, aby nigdy nie byli jednością, przeciwko temu wszystkiemu. Ich umysły będą należeć do nas i zrobią to, co powiemy. Jeśli odmówią, znajdziemy sposób na wdrożenie technologii zmieniającej umysł w ich życiu.

Użyjemy strachu jako naszej broni. Ustanowimy ich rządy i ustanowimy w nich przeciwieństwa. Będziemy właścicielami obu stron. Zawsze będziemy ukrywać nasz cel, ale zrealizujemy nasz plan. Wykonają dla nas pracę, a my będziemy prosperować z ich trudu.

„Nasze rodziny nigdy nie będą się mieszać z ich rodzinami. Nasza krew musi być zawsze czysta, bo taka jest droga. Zmusimy ich do zabijania się nawzajem, kiedy nam to pasuje. Będziemy ich oddzielać od jedności dogmatami i nową religią. Będziemy kontrolować wszystkie aspekty ich życia i powiemy im, co mają myśleć i jak. Poprowadzimy ich uprzejmie i delikatnie, pozwalając im myśleć, że sami prowadzą.

Poprzez nasze frakcje będziemy podsycać między nimi animozje. Gdy światło zabłyśnie wśród nich, zgaśniemy je szyderstwem lub śmiercią, zależnie od tego, co nam najbardziej odpowiada. Sprawimy, że rozerwą sobie serca i zabiją własne dzieci. Osiągniemy to, używając nienawiści jako naszego sprzymierzeńca, gniewu jako przyjaciela. Nienawiść całkowicie ich zaślepi i nigdy nie zobaczą, że z ich konfliktów, wyłaniamy się jako ich władcy.

Będą zajęci zabijaniem się nawzajem. Będą kąpać się we własnej krwi i zabijać sąsiadów tak długo, jak uznamy to za stosowne.

„Ogromnie na tym skorzystamy, bo oni nas nie zobaczą, bo nas nie widzą. Będziemy dalej prosperować po ich wojnach i ich śmierci. Będziemy to powtarzać w kółko, aż nasz ostateczny cel zostanie osiągnięty. Będziemy nadal sprawiać, że żyją w strachu i gniewie poprzez obrazy i dźwięki. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, jakie mamy, aby to osiągnąć. Narzędzia zapewni ich praca. Sprawimy, że znienawidzą siebie i swoich sąsiadów.

„Zawsze będziemy ukrywać przed nimi boską prawdę, że wszyscy jesteśmy jednym. Tego nigdy nie mogą wiedzieć! Nigdy nie mogą wiedzieć, że kolor jest iluzją, zawsze muszą myśleć, że nie są sobie równi. Kropla po kropli, kropla po kropli będziemy realizować nasz cel. Przejmiemy ich ziemię, zasoby i bogactwo, aby sprawować nad nimi całkowitą kontrolę. Oszukamy ich, by zaakceptowali prawa, które ukradną im trochę wolności, jaką będą mieli. Ustanowimy system pieniężny, który uwięzi ich na zawsze, utrzymując ich i ich dzieci w długach.

„Kiedy wprowadzą wspólny zakaz, oskarżymy ich o zbrodnie i przedstawimy światu inną historię, ponieważ będziemy właścicielami wszystkich mediów. Wykorzystamy nasze media do kontrolowania przepływu informacji i ich nastrojów na naszą korzyść. Kiedy powstaną przeciwko nam, zmiażdżymy ich jak owady, bo są mniej niż one. Będą bezradni, bo nie będą mieli broni.

„Zrekrutujemy niektórych z nich, do realizacji naszych planów, obiecamy im życie wieczne, ale życie wieczne, których nigdy nie będą mieli, ponieważ nie są z nas. Rekruci będą nazywani „wtajemniczonymi” i będą indoktrynowani, by wierzyć w fałszywe rytuały przejścia do wyższych sfer. Członkowie tych grup będą myśleć, że są jednym z nas, którzy nigdy nie poznają prawdy.

Nigdy nie mogą poznać tej prawdy, bo zwrócą się przeciwko nam. Za swoją pracę zostaną nagrodzeni ziemskimi rzeczami i wielkimi tytułami, ale nigdy nie staną się nieśmiertelni i nie dołączą do nas, nigdy nie otrzymają światła i nie będą podróżować po gwiazdach. Nigdy nie osiągną wyższych sfer, ponieważ zabijanie ich własnego gatunku uniemożliwi przejście do sfery oświecenia. Tego nigdy się nie dowiedzą.

Prawda będzie ukryta przed ich twarzą, tak blisko, że nie będą mogli się na niej skupić, dopóki nie będzie za późno. O tak, tak wielka będzie iluzja wolności, że nigdy się nie dowiedzą, że są naszymi niewolnikami.

„Kiedy wszystko będzie na swoim miejscu, rzeczywistość, którą dla nich stworzymy, będzie ich własnością. Ta rzeczywistość będzie ich więzieniem. Będą żyć w złudzeniu. Kiedy nasz cel zostanie osiągnięty, rozpocznie się nowa era dominacji. Ich umysły będą związane naszymi wierzeniami, wierzeniami, które ustaliliśmy od niepamiętnych czasów.

„Ale jeśli kiedykolwiek dowiedzą się, że są znam równi, wtedy zginą. TEGO NIGDY NIE MUSZĄ WIEDZIEĆ. Jeśli kiedykolwiek dowiedzą się, że razem mogą nas pokonać, i podejmą działania. Nigdy, przenigdy nie mogą dowiedzieć się, co zrobiliśmy, bo jeśli to zrobią, nie będziemy mieli dokąd uciec, bo łatwo będzie zobaczyć, kim jesteśmy, gdy zasłona opadnie. Nasze działania ujawnią, kim jesteśmy i będą nas ścigać i nikt nie da nam schronienia.

„To jest tajemne przymierze, dzięki któremu przeżyjemy resztę naszego obecnego i przyszłego życia, ponieważ ta rzeczywistość przekroczy wiele pokoleń i długości życia. To przymierze jest przypieczętowane krwią, naszą krwią. My, którzy przyszliśmy z nieba na ziemię”.

„To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.

NIGDY, PRZENIGDY nie można o tym pisać ani mówić, ponieważ jeśli tak jest, świadomość, którą się zrodzi, wyzwoli na nas furię PIERWSZEGO STWÓRCY i zostaniemy wrzuceni w głębiny, z których przybyliśmy i pozostaniemy tam aż do czasów ostatecznych, i całą nieskończoność”.