Matka Zbawienia: Dopiero wtedy, gdy będziecie przestrzegali Prawa Boga, wejdziecie do Jego chwalebnego Królestwa

KSIĘGA PRAWDY

środa, 7 stycznia 2015 roku, godz. 16.30

Moje drogie dzieci, powinnyście się przygotować na Plany Mojego Syna odkupienia was wszystkich w Jego Oczach. Przybliża się czas Jego Interwencji dla obudzenia w was ducha.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dzieci zagubione w świecie, które przecięły wszystkie więzi z Moim Synem, choć wykarmiono je Prawdą. Wkrótce nie będą mieli wątpliwości co do Jego Istnienia i powinniście się modlić, aby ludzka pycha nie stanęła między nimi a Bożym Miłosierdziem. Powinniście się modlić szczególnie za te dusze, które na tak wiele sposobów zdradziły Mojego Syna, aby otrzymały odwagę, by się przed Nim uniżyć i błagać o Miłosierdzie.

Prawda, drogie dzieci, dana ludzkości dzięki objawieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, w Jego Synu Jednorodzonym, Jezusie Chrystusie, jest rozrywana. Nie przyjmujcie jakiejkolwiek formy doktryny, która nie zachowuje całej Prawdy. Nigdy nie można mówić, że część Prawdy jest ważna, a następnie odrzucać jej resztę. Albo przyjmujecie Słowo Boga, ustanowione przez Niego, albo nie przyjmujecie. Czas nie ma znaczenia. To, co człowiek otrzymał tysiące lat temu przez Słowo Boże, nie zmieniło się ani też nie może się zmienić. Wszystko, co pochodzi od Boga, musi pozostać nienaruszone, bez względu na to, jak to jest trudne. Pozostanie wiernym Bożemu Nauczaniu wymaga wielkiej siły, wytrzymałości i niewzruszonej determinacji.

Miłość jest sposobem na to, abyście mogli pozostać wierni Mojemu Synowi, ale ta miłość ma być bezwarunkowa. Nigdy nie może być ona skalana miłością własną, ponieważ to nie oddaje Bogu Chwały. Jeśli naprawdę miłujecie Boga, pozostaniecie wierni Słowu. Jeśli mówicie, że jesteście uczniami Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to powinniście przestrzegać Jego Nauczania bez żadnych warunków. Musicie miłować się wzajemnie, tak jak On was miłuje – bez żadnych warunków. Nie możecie powiedzieć, że kochacie Boga, jeśli nie miłujecie się wzajemnie. Nie możecie iść w Jego ślady, jeśli nie odpuścicie tym, którzy przeciw wam zawinili.

Dopiero wtedy, gdy będziecie przestrzegali Prawa Boga, wejdziecie do Jego chwalebnego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…boga-ustanowione-przez-niego-albo-nie-przyjmujecie
wordpress.com/…pt-the-word-of-god-laid-down-by-him-or-you-do-not/

__________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Miłość będzie wszędzie. Pokój, radość, śmiech, przyjaźń, cuda i…

__________________________________________________________
CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Miłość jest sposobem na to, abyście mogli pozostać wierni Mojemu Synowi, ale ta miłość ma być bezwarunkowa. Nigdy nie może być ona skalana miłością własną, ponieważ to nie oddaje Bogu Chwały. Jeśli naprawdę miłujecie Boga, pozostaniecie wierni Słowu. Jeśli mówicie, że jesteście uczniami Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to powinniście przestrzegać Jego Nauczania bez żadnych warunków. ..."