CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Miłość jest sposobem na to, abyście mogli pozostać wierni Mojemu Synowi, ale ta miłość ma być bezwarunkowa. Nigdy nie może być ona skalana miłością własną, ponieważ to nie oddaje Bogu Chwały. Jeśli naprawdę miłujecie Boga, pozostaniecie wierni Słowu. Jeśli mówicie, że jesteście uczniami Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to powinniście przestrzegać Jego Nauczania bez żadnych warunków. ..."