NIEPODWAŻALNY DOWÓD, ŻE PSEUDO SZCZEPIONKI USZKADZAJĄ NARZĄDY I NACZYNIA

Ostatnie badania wykazały „niepodważalne dowody na przyczynowość”, że szczepionki mRNA powodują uszkodzenia naczyń i narządów.

Mikrobiolodzy dr. Michael Palmer i dr. Badanie Sucharita Bhakdiego opiera się głównie na odkryciach niemieckich patologów dr. Arne Burkhardt i dr. Waltera Langa.

Oto podsumowanie wyników:

Szczepionki mRNA nie pozostają w miejscu wstrzyknięcia, ale przemieszczają się po całym ciele i gromadzą się w różnych narządach.

Szczepionki COVID oparte na mRNA indukują długotrwałą ekspresję białka szczytowego SARS-CoV-2 w wielu narządach.

Indukowana przez szczepionkę ekspresja białka kolczastego wyzwala stan zapalny podobny do autoimmunologicznego.

Zapalenie wywołane szczepieniem może powodować poważne uszkodzenie narządów, szczególnie układu naczyniowego, czasami ze skutkiem śmiertelnym.


„Dzięki charakterowi użytych barwników badanie to dostarcza niezbitych dowodów na to, że białko kolce jest wszechobecne – w sercu, jajnikach, wątrobie, śledzionie i, w mniejszym stopniu, jądrach”. Sherri Tenpenny, ekspertka ds. szkód poszczepiennych, powiedziała The Epoch Times.

„To prowadzi do uszkodzenia kilku narządów. Prowadzi to do niepłodności u kobiet”.

„Istnieło wiele hipotez dotyczących szkód, jakie wyrządzają te szczepionki. Teraz, dzięki tym patologicznym preparatom i specyficznym barwnikom immunochemicznym, Bhakti i Palmer wyraźnie pokazują, że białko kolce szybko rozprzestrzenia się w każdym badanym narządzie” – mówi Tenpenny.

„Oboje są patologami; są przeszkoleni, aby patrzeć na preparaty tkankowe pod mikroskopem i odpowiednio barwić tkankę” – dodała.

„Ci z nas, którzy ostrzegali przed niebezpieczeństwem tych zastrzyków COVID, zostali w dużej mierze ocenzurowani i wyśmiewani” – powiedział dr. Christiane Northrup, były pracownik American College of Obstetricians and Gynecologists, powiedziała The Epoch Times.

„Żałuję, że się myliliśmy. Nie mieliśmy tego. I wreszcie mamy niepodważalne dowody” – dodał Northrup.

Według toksykologa Janci Lindsay, który od początku śledził historię szczepionek COVID, najcenniejszym odkryciem tego badania jest to, że uzupełnia ono wyniki Markusa Aldéna i in. (in vitro) potwierdza, że szczepionka Pfizer COVID-19 może być transkrybowana do DNA komórkowego - w systemie in vivo.

In vitro oznacza po łacinie „w szkle” i odnosi się do testu lub procedury przeprowadzanej w probówce lub poza żywym organizmem. In vivo (w żywym organizmie) oznacza, że badania prowadzone są w żywych organizmach.

Fakt, że szczepionka szybko rozprzestrzenia się w organizmie, był wynikiem własnych eksperymentów firmy Pfizer na zwierzętach.

„Osoby zmarły, ale badanie ich tkanek wykazało, że nadal wyrażały białko kolce dziewięć miesięcy po wstrzyknięciu szczepionki genetycznej” – powiedział Lindsay The Epoch Times.

Wyjaśnia, że mogą się to zdarzyć tylko na trzy sposoby, a to wtedy:

Mod mRNA jest stabilny w organizmie przez dziewięć miesięcy.

mRNA zostało zintegrowane z genomem, jak w badaniu Aldéna.

Osoba była blisko osoby, która była niedawno szczepiona i mRNA zostało przeniesione.


Badanie Palmera i Bhakdiego stwierdza, że „dostępne ograniczone badania eksperymentalne (2015, 2018)” wskazują, że wstrzyknięte zmodyfikowane mRNA powinno zostać usunięte „w ciągu kilku dni do kilku tygodni po wstrzyknięciu”.

Ale „jest to oczywiście trudne do pogodzenia z zaobserwowanym długotrwałym wyrazem; w takiej czy innej formie informacja genetyczna wydaje się być utrwalana in vivo” – czytamy w badaniu.

„Wyniki ekspresji kolca dziewięć miesięcy po [przyjęciu szczepionki] potwierdzają albo genomową integrację mRNA kodującego białko kolca do genomu komórek, które wykazują jego ekspresję, albo że syntetycznie zmodyfikowany informacyjny RNA pozostaje stabilny w tych komórkach przez miesiące po tym, jak miał zostać zdegradowany” – mówi Lindsay.

„Ta konstytutywna ekspresja białka kolców wyczerpie układ odpornościowy i/lub potencjalnie sprawi, że nie będzie on odpowiadał lub przestał tolerować białko kolce, pozwalając na niezliczone uszkodzenia wywołane kolcami” – dodała.

metoda

Ten od dr. Metody Burkhardta nazywane są histopatologią i immunohistochemią.

Technika została wyjaśniona w badaniu: „Kiedy cząsteczka szczepionki – składająca się z kodującego kolce mRNA pokrytego lipidami – wchodzi do komórki ciała, białko kolce jest syntetyzowane w komórce, a następnie przenoszone na powierzchnię komórki. Tam można go rozpoznać po przeciwciałach specyficznych dla kolców”.

„Po przemyciu próbki tkanki w celu usunięcia niezwiązanych cząsteczek przeciwciał, te związane można wykryć za pomocą drugorzędowego przeciwciała sprzężonego z enzymem, często peroksydazą chrzanową”, mówi.

„Po kolejnym etapie płukania próbka jest inkubowana z rozpuszczalnym w wodzie barwnikiem prekursorowym, który enzym przekształca w nierozpuszczalny brązowy pigment. Każda cząsteczka enzymu może szybko przekształcić dużą liczbę cząsteczek barwnika, znacznie wzmacniając sygnał”.

„Histo” pochodzi z języka greckiego i oznacza „siatkę, tkankę”.


Zdjęcie 3:

Ekspresję białek wirusa można wykryć za pomocą immunohistochemii. (Dr Michael Palmer, Dr Sucharit Bhakdi)

„W prawym górnym rogu obrazu pokazano dwie komórki, które zostały wystawione na działanie szczepionki Pfizer, a następnie poddane protokołowi opisanemu powyżej. Intensywne brązowe zabarwienie wskazuje, że komórki rzeczywiście wytwarzają białko kolce” – czytamy w badaniu, odnosząc się do ryciny 3.

Ekspresja białka kolczastego w mięśniu barku po wstrzyknięciu szczepionki. (Michael Palmer, MD, Sucharit Bhakdi, MD)

roszczenie wzajemne

Health Feedback, członek prowadzonej przez WHO Sieci Bezpieczeństwa Szczepień, powiedział 3 września, że twierdzenia te były „bezpodstawne”.

„Pogląd, że mRNA ze szczepionek COVID-19 może pozostać w naszych ciałach przez długi czas, jest powszechnym mitem, który nie ma podstaw naukowych” – mówi dział sprawdzania faktów WHO.

„MRNA ze szczepionek jest delikatne i jest szybko degradowane przez maszynerię komórkową po przekazaniu instrukcji genetycznych. Uważa się, że białko kolce wytwarzane przez szczepionki COVID-19 pozostaje w organizmie nawet przez kilka tygodni, podobnie jak inne białka endogenne.

zapalenie naczyń krwionośnych

Drugim ważnym odkryciem, powiedział Lindsay, była obserwacja uszkodzeń śródbłonka – zapalenia i martwych komórek śródbłonka w naczyniach krwionośnych.

Śródbłonek to tkanka wyściełająca naczynia krwionośne i inne narządy, takie jak B. podszyte serce.

„Choroba białek kolców to choroba śródbłonka – klucz do zapalenia mięśnia sercowego itp.” – powiedział dr. Dziesięć pensów.

Usuwanie śródbłonka i zniszczenie małego naczynia krwionośnego po szczepieniu. (Michael Palmer, MD, Sucharit Bhakdi, MD)

dr Wade Hamilton, kardiolog, który został ukarany przez placówki medyczne za przyznanie zwolnienia dla szczepionki przeciw COVID, skomentował badanie.

„Pierwsze 13 punktów jest samo w sobie głównym powodem do niepokoju i wstrzymania szczepienia COVID” – powiedział Hamilton The Epoch Times.

„Punkt 14 (badanie Aldéna), dotyczący możliwości, że szczepienie może zmienić DNA biorców, a następnie DNA ich potomstwa, jest bardzo niepokojący” – powiedział Hamilton.

„Artykuł, który wysłałem ( komentarz do Aldéna i in. ) zawiera pytania bez odpowiedzi, z których trzy są najłatwiejsze do zrozumienia:
Dawka mRNA zastosowana w tym badaniu jest wyższa niż mRNA w strzykawce COVID.

Badanie Aldena jest badaniem in vitro (nie badaniem in vivo) i nie ma normalnych ludzkich mechanizmów odpornościowych i ochrony chemicznej.

Komórki wątroby użyte w eksperymencie to komórki raka wątroby i ich odpowiedź na odwrotną transkryptazę może nie być typowa.

„Jak skomentował pracę Aldén et al. zapytano, czy to możliwe, że trwałe fragmenty DNA lub mRNA u osób z COVID prowadzą do trwałego krążącego białka kolczastego jako przyczyny długiego COVID. Ponadto te same objawy mogą być również wywołane przez wstrzyknięcie COVID poprzez analogiczny mechanizm” – dodał.

Burkhardt i Lang

Artykuł Palmera i Bhakdiego stwierdza, że Burkhardt i Lang badali wiele przypadków osób, które zmarły miesiące lub dni po szczepieniu COVID.

We wszystkich tych przypadkach przyczyna śmierci była zgłaszana jako „naturalna” lub „nieznana”.

Niektórzy członkowie rodziny zmarłego mieli wątpliwości co do ustalenia przyczyny śmierci i chcieli mieć pewność.

Według badania Burkhardt stwierdził, że „większość tych zgonów jest spowodowana szczepieniami”.

„The Epoch Times” doniósł niedawno, że kilku balsamistów w całym kraju zaobserwowało wiele dużych, a czasem bardzo długich, „włóknistych” i gumowatych grudek w zwłokach, które leczą, i komentują swoje odkrycia. Niektórzy lekarze uważają, że są one związane ze szczepionkami.

'Irrefutable Proof' That mRNA Vaccines Cause Vascular and Organ Damage: Study
Jadwiga Bob shares this
17
Lukasz Lukasz Lukasz shares this
32