Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks85

O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) - lyrics & simple guitar chords

ros-ann
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) + simple guitar chords --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/o-spirtu-s-sant… --- O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl O Spirtu s-Santu, …More
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) + simple guitar chords --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/o-spirtu-s-sant… ---

O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl
O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl X2

Jien bil-ġuħ, ejja u itmagħni.
Jien bil-għatx, ejja u sqini
Jien għamja, ejja u dawwalni.
Jien fqira, ejja biex tgħanini

Ejja konsolazzjoni tiegħi.
Ejja, ejja O ferħ tiegħi
Ejja paċi u għerf tiegħi.
Ejja forza u dawl tiegħi
Spirtu s-Santu, jien nerħi ruħi f’idejK

Spirtu s-Santu spirani.
Imħabba t’Alla kkunsmani.
Mexxini Int fit-triq tas-sewwa.
Mill-periklu ejj’eħlisni.

Begħdni minn kull illużjoni.
Minn kull ħażen Int eħlisni.
Marija Ommi ħarisni.
Flimkien ma’ Ġesù berikni,
Spirtu s-Santu, jien nerħi ruħi f’idejk !

.