TerezaK
2659
TerezaK
Paprsky světla:
Dnes si daruji "volnou chvilku" v (domácí) svatyňce a prosím Pannu Marii, aby mne utvářela podle svého obrazu a vyslala mne na cesty života.
"Je-li naše srdce svatyňkou, projevuje se to všude, kam přijdeme, a vychází z nás proudy požehnání." (P. J.Kentenich, zakladatel Schönstattského hnutí)