katolikuselet
Tud valaki érdemben hozzászólni ahhoz a kérdéshez, hogy a zsinat előtti búcsúi rend mennyiben maradt meg jogi, szentségtani és eszkatiológiai szempontból? Forrásokat ehhez tudunk?

Csak azért mert a búcsúk elvileg rendkívül fontosak az üdvösséghez, mégsem szorgalmazza mostanában az Egyház.

Jó lenne, ha valaki feldolgozná ezt a témát, egészen pontos iránymutatást adva az üdvözülni vágyó, pokol …More
Tud valaki érdemben hozzászólni ahhoz a kérdéshez, hogy a zsinat előtti búcsúi rend mennyiben maradt meg jogi, szentségtani és eszkatiológiai szempontból? Forrásokat ehhez tudunk?

Csak azért mert a búcsúk elvileg rendkívül fontosak az üdvösséghez, mégsem szorgalmazza mostanában az Egyház.

Jó lenne, ha valaki feldolgozná ezt a témát, egészen pontos iránymutatást adva az üdvözülni vágyó, pokol létében hívő katolikusoknak.
actiocatholica.hu
Kedves merenyi,

Tartsunk katolikus katekizmust:

Teljes tévedés, amit írsz. Azért mert Te nem tudod igazolni, még nem jelenti azt, hogy nem vezethető le.
Ugyanis a Szentírásból igazolható a Tisztítótűz.Legalább is a katolikus Szentírásból, mely hét könyvvel több (Tridenti Zsinat által kanonizálva), mint (az Isten ellen) protestálóké. A 2. Makkabeus könyvből igazolható a lenti magyarázattal, …More
Kedves merenyi,

Tartsunk katolikus katekizmust:

Teljes tévedés, amit írsz. Azért mert Te nem tudod igazolni, még nem jelenti azt, hogy nem vezethető le.
Ugyanis a Szentírásból igazolható a Tisztítótűz.Legalább is a katolikus Szentírásból, mely hét könyvvel több (Tridenti Zsinat által kanonizálva), mint (az Isten ellen) protestálóké. A 2. Makkabeus könyvből igazolható a lenti magyarázattal, abból is a kiemelt, de legfőképpen aláhúzott részletekkel.
Ugyanis fel kell tenni a kérdést, ha a lélek halhatatlan, valamint csak pokol és mennyország létezik, akkor miért is kellene imádkozni a (testben) megholt lelkekért.

1./ Ha a pokolra jutottak (az örök kárhozatra, szenvedésre), akkor értelmetlen értük az ima, mert onnan nincs visszaút, nincs kiút.

2./ Ha a mennyországba jutottak, akkor pedig felesleges értük az ima, mert már Isten színelátására jutottak.

Implicite egy esetben van értelme a (testben megholt) lelkekért való imádkozásnak:

3./ Ha van Tisztítótűz (ami egy köztes hely) a mennyország és pokol között, ahol ideig tartó szenvedésben (állapotban) vannak a lelkek, de onnan még a mennyországba juthatnak.

Egyébként nem értem én ezt (az Isten ellen protestálóknak) a görcsös, kizárólagos ragaszkodását a Scola Scriptura-hoz, ugyanis egy kisgyermek is tanul a szülőktől, rokonoktól (áthagyományozásból), nemcsak a könyvekből (írásokból) tájékozódik.

--------------------------------------------------------

fli.hu/…/makkabeusok-koe…

Makkabeusok könyve
II. rész

Az elmúlt részben az 1 Makkabeusok könyvével foglalkoztunk, amelyből megismertük Kr.e. 150 körül Júdás Makkabeus és az ő családja, a Hasmóneus család harcát az idegen Szeleukida királyok ellen, akik elnyomták a zsidókat. A 2 Makkebeusok könyvéből árnyaltabb képet kapunk a harcokról. A különbség még az 1 és 2 Makkabeusok könyve közt, hogy a 2. rész, jobban kiemeli a teológiai mondanivalót. A két könyv nem folytatása egymásnak, hanem ugyan arról szól, csak eltérő hangsúllyal.
A 2 Makkabeus könyv szerzője, kivonatolta Kürenei Jázon öt kötetes művét. A 2 Makkabeus könyv szerzője, teológiai céllal írta meg a már ismert zsidó szabadságharc történetét. A 2 Makkabeusok könyve arról szól, hogy hogyan védelmezi Isten a templomot, Jeruzsálemet.
Teológiai mondanivalója a könyvnek az igazak feltámadása, a világ semmiből való teremtése, a lélek halhatatlansága, holtakért való ima, de betekintést enged a főpapi tisztségért folyó harcba is.
Dana22
Xzenon
Ha szigorúan a Szentírást nézzük, akkor a mai "katolicizmus" nagy része emberi koholmány: 'lelkek megvédése erőszakkal = inkvizíció és ami hozzá köthető', indexre tett könyvek = tudás, haladás korlátozása a "hit nevében", "pápai tévedhetetlenség", "új rítus vs. régi rítus".... Ha Jézus élne, nagyon kíváncsi lennék a mit szólna midehhez...
actiocatholica.hu
Xzenon, xzenon,

Ne felejtsük ki, vagy inkább ne torzítsunk, mert az inkvizíció nem(csak) katolikus megoldás volt, ugyanis kálvin jani gyerek Genfben máglyára küldte a szervét misi gyereket a Szentháromság tagadásáért (1553. október 27.).

hu.wikipedia.org/wiki/Reformáció%C3%A1rius_mozgalom

"Demokratikus elveik miatt a kálvinistákhoz álltak közel, de tagadták a predesztinációt. Legjelentőse…More
Xzenon, xzenon,

Ne felejtsük ki, vagy inkább ne torzítsunk, mert az inkvizíció nem(csak) katolikus megoldás volt, ugyanis kálvin jani gyerek Genfben máglyára küldte a szervét misi gyereket a Szentháromság tagadásáért (1553. október 27.).

hu.wikipedia.org/wiki/Reformáció%C3%A1rius_mozgalom

"Demokratikus elveik miatt a kálvinistákhoz álltak közel, de tagadták a predesztinációt. Legjelentősebb képviselőjük a spanyol orvos Szervét Mihály volt. Szervét az inkvizíció elől Genfbe menekült. Hitvitát folytatott Kálvinnal, de mivel Isten hármas természetének kérdésében nem tudtak megegyezésre jutni, a genfi nagytanács Szervétet börtönbe vetette, majd máglyahalálra ítélték. Szervét kivégzése után a Svájcból elüldözött antitrinitáriusok jó része Lengyelországban és Erdélyben talált menedéket."
actiocatholica.hu
"Ha Jézus élne, nagyon kíváncsi lennék a mit szólna midehhez..."

Én pedig arra lennék nagyon kíváncsi, ha ennyi koholmány ellenére a pokolra kerülsz és ott fogsz szenvedni a világ végezetéig, vagy jobb esetben a Tisztítótűzben (bár ez erősen kétséges a Te esetedben) a 2. eljövetelig, ahhoz mit fogsz szólni.
charisma
@Xzenon, nincs szükség szigorúan a Szentírásra - katolikusoknál legalábbis. A Sola Scriptura nem katolikus tan.
Miserere_nobis
@Xzenon
Aki a Szent Katolikus Egyház tanítóhivatalát elutasítja és kizárólag az Írásra támaszkodik, az nem katolikus hanem protestáns.

Mit szólna Jézus? Ő semmit. A tanítványai pedig azt válaszolnák:
Az Igazság nem tűr változtatást.
Ez egy idézet Spirago katekizmusából, amit nagy szeretettel ajánlok.
Isten áldja!
Xzenon
"nincs szükség szigorúan a Szentírásra" - rendben!, de hol van egyéb helyen leírva hitelesen, mit mondott és tanított? Több ezer év távlatából lehet mindenféle magyarázatot írni és mondani, de mégiscsak a Szentírás őrizte meg az eredeti kijelentéseket, amit Jézus útmutatónak hagyott ránk, hogy aszerint éljünk...
Miserere_nobis
@Xzenon Jézus mindig kérdezve és példabeszédekben tanított. Sokszor még a Szent Apostolok sem értették meg, amit tanított nekik. Ezért volt, hogy elmagyarázta nekik mégegyszer más szavakkal. Olvassa el az Evangéliumokat és megérti.

A katolikus vallás alapja nemcsak az, mit mondott Isten, hanem annak magyarázata, értelmezése is, amit a Szent Hagyomány révén tanulunk meg. Isten Igéjét ugyanis …More
@Xzenon Jézus mindig kérdezve és példabeszédekben tanított. Sokszor még a Szent Apostolok sem értették meg, amit tanított nekik. Ezért volt, hogy elmagyarázta nekik mégegyszer más szavakkal. Olvassa el az Evangéliumokat és megérti.

A katolikus vallás alapja nemcsak az, mit mondott Isten, hanem annak magyarázata, értelmezése is, amit a Szent Hagyomány révén tanulunk meg. Isten Igéjét ugyanis félre lehet magyarázni és téves következtetésekre lehet jutni, ahogyan azt a történelem során már oly sokan megtették és teszik napjainkban is.
Spirago katekizmusát ingyen letöltheti az internetről is. Olvassa el, segíteni fog, hogy megértse Jézust.
Imádkozzon és kérje dicső Szentháromságot és a Szűzanyát, hogy segítsenek meglátni és megérteni az Igazságot. Tudom, mindannyiunknak nehéz ebben a zűrzavaros időszakban, de ne adja fel. Jézus a Jó Pásztor, szereti és megmenti övéit!
Isten áldja!
Gratia copiosa
Ha nem katolikus miert foglalkoztatja? Es ha erdekli miert nem nez utana a Katolikus Egyhaz katekizmusaban az interneten? Meg fogja talalni. Egyebkent ha szo szerint ertelmezi a Bibliat szeretnem megkerdezni van maganal aso?
Bazsó-Dombi Attila
Kérem szépen, ez katolikus fórum, mi meg akarunk tisztulni mielőtt az Úr Isten Őszentfölsége elé juthatunk! Akinek ez nem tetszik, annak nem muszáj megtisztulnia, de ezzel kockáztatja, hogy esetleg máshová jut!
merenyi
A Szentírásból nem igazolható a tisztítótűz megléte. Számomra ez egy tévtanítás.
charisma
Kedves @merenyi , baptista pásztorként kérlek ne a katolikus tanítást támadjad. Mi sem támadjuk a baptisták hittételeit. Az hogy számodra mi a tévtanítás, irreleváns a katolikus tanítás szempontjából.
katolikuselet
Annyit azért leszögeznék, hogy a Biblia szavait a KATOLIKUS SZENTEK jegyezték le a Szentlélek sugalmazására. (Ilyen módon az ószövetségi szent írókat is katolikusnak mondjuk.) Tehát, bár mindenkinek szól, azt csakis a KATOLIKUS hit értelmezheti és magyarázhatja. A BIBLIA KATOLIKUS EGYHÁZON BELÜL LÉTREJÖTT (csúnya szóval mondva) SZELLEMI TERMÉK.

Elhisszük azt a badarságot, hogy Luther - Európa …More
Annyit azért leszögeznék, hogy a Biblia szavait a KATOLIKUS SZENTEK jegyezték le a Szentlélek sugalmazására. (Ilyen módon az ószövetségi szent írókat is katolikusnak mondjuk.) Tehát, bár mindenkinek szól, azt csakis a KATOLIKUS hit értelmezheti és magyarázhatja. A BIBLIA KATOLIKUS EGYHÁZON BELÜL LÉTREJÖTT (csúnya szóval mondva) SZELLEMI TERMÉK.

Elhisszük azt a badarságot, hogy Luther - Európa sírjának megásója - az, akit a Szentlélek szarás közben megvilágosított, utána meg a több száz - meg ezer Szentírás értelmezőnek is megmondta végre a totál más "tutit" és előtte 1500 évig sötétségben járt az Egyház? Protestáns testvéreink! Tessék leszállni a magas lóról, így az 500. évforduló után. A protestantizmus szakadás, és a szakadás a SÁTÁN műve.

A hívek pedig ne olvassák a Szentírást, ha nem olvassák hozzá a szentek műveit, nem imádkozzák a rózsafüzért, nem élnek szentségi életet! Ne olvassák, mert a Szentírás csak az Egyházon belül értelmezhető.

Nagyon köszönöm @miserere nobis-nak a szép hozzászólást, én is így gondolom, és ez a valódi katolikus hozzáállás. "Imádkozzon és kérje dicső Szentháromságot és a Szűzanyát, hogy segítsenek meglátni és megérteni az Igazságot.Csak néha nem értenek az emberek a finom beszédből."

A katolikuselet bejegyzéseiben pedig protestáns uszítóknak nincs helyük.