Clicks1.2K
Frog
Pachamama příběh z amazonské džungle: Svátek mrtvé dívky / The Dead Girl's Feast / A Festa da Menina Morta (2008) Synkretismus katolicismu a domorodých náboženství v latinské Americe trvá již od …More
Pachamama příběh z amazonské džungle: Svátek mrtvé dívky / The Dead Girl's Feast / A Festa da Menina Morta (2008)

Synkretismus katolicismu a domorodých náboženství v latinské Americe trvá již od doby španělské kolonizace, kdy si domorodci často identifikovali Pannu Marii s Pachamamou. Příběh brazilského filmu „A Festa da Menina Morta“ z roku 2008 pojednává o jedné vesnici na břehu Rio Negro v Amazonii, kde se místnímu transgender vizionáři, jehož matka spáchala sebevraždu a otec jej sexuálně zneužíval, zjevuje již dvacet let jednou ročně mrtvá dívka, kterou v lese roztrhalo divoké zvíře. Ze širokého okolí jsou za účasti kněží a místních šamanů konány procesí k místu zjevení. Poutníci zpívají nábožné písně k úctě mrtvé dívky, za pochodu mávají lampióny jako v Lurdech, a na nosítkách jako papežku nesou starou bábu s panenkou, symbolizující mrtvou dívku. Té dávají všichni přímo mariánskou úctu, a obětují jí zápalné oběti jako Pachamamě. Vizionáře všichni považují za svatého a tak ho i oslovují. Po Amazonském synodu Bergoglio povýšil tyto lokální praktiky na globální úroveň: Tedy to, co uvidíte ve filmu, je dnes podle pokoncilního Vatikánu oficiální nové světové náboženství.

Identifikace filmu na IMDb:
imdb.com/title/tt1136609/

Film je v portugalském znění, dal jsem k němu anglické titulky (zmáčkněte CC), těm rozumí většina. Bohužel Gloria neumožňuje výběr titulků jako např. Uložto nebo YouTube. Pro starší generaci, která se anglicky ještě neučila, jsou k dispozici i ruské a srbské titulky buď na
opensubtitles.org/…ublanguageid-all/idmovie-66135
anebo
subscene.com/…titles/a-festa-da-menina-morta

Představitel hlavní role ztvárnil transgender vizionáře opravdu věrohodně. Po shlédnutí filmu si to můžete porovnat s každoročními zjeveními medjugorské Mirjany:

Medjugorje, rare and old video of the apparition of July 2nd, 2018
youtube.com/watch?v=UnZKrXnyNA8

Ten amazonský "Svatý" a medjugorská "Svatá" jako by byli bratr se sestrou: stejné grimasy, stejná skrytá hysterie, stejný spiritismus a stejný prázdný obsah poselství - oba melou, melou, a vyleze z toho nakonec velké kulové. Na to člověk nemusí být ani psychiatr, ani psycholog, ani exorcista, aby neviděl stejnou podstatu a projevy obou zjevení a jejich "Svatých".