JEZUS: Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie

JESUS: Trust is the key to true love

KSIĘGA PRAWDY

środa, 14 stycznia 2015 roku, godz. 15.40

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dziecko kochających rodziców odczuwa miłość, będzie się ono wychowywało w głębokim poczuciu bezpieczeństwa i więzi rodzinnej. Miłość między dzieckiem – które ma szczęście posiadać kochających rodziców – a rodziną wyrasta z wrodzonego poczucia zaufania. To zaufanie jest całkowite. To samo dotyczy każdej żyjącej duszy, która bezwarunkowo Mnie kocha. Moja Miłość do nich jest niezachwiana. Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie. Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż samo nie zawsze obdarza Mnie miłością.

Miłujcie Mnie, a odczujecie pokój. Pokochajcie Mnie, a pokochacie tych wszystkich, którzy są dziećmi Boga. Ta miłość jest rzeczą naturalną. Bez niej nie możecie się spełnić.

Kiedy Ja jestem w was, będziecie widzieć świat tak jak Ja, w całej jego wspaniałości, ale również z jego niedoskonałościami. Gdy będziecie świadkami nienawiści w jakiejkolwiek formie, rozpoznacie przeszkody, które stoją przed ludzkością, i poczujecie się nieszczęśliwi, ponieważ nienawiść jest przeciwieństwem miłości.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga pozostawała żywa na świecie, bo bez niej będziecie się czuli przygnębieni i osamotnieni.

Miłujcie Mnie, tak jak Ja miłuję wszystkie dzieci Boże, a wyleję na was wielkie Łaski i będziecie mogli pokonać zło we wszystkich jego postaciach.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-15-40-kluczem-do-prawdziwej-milosci-jest-zaufanie
One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga pozostawała żywa na świecie, bo bez niej będziecie się czuli przygnębieni i osamotnieni."